Vargáné Kiss Katalin tantárgyprogramjai

 

Oeconom szakmai nyelvvizsgára felkészítő szóbeli I.

 

NGB_IT 011_1, tantárgykód

 

 • Szóbeli kurzus: heti 2 óra (írásbeli kurzust lásd külön)
 • Tanár: Vargáné Dr. Kiss Katalin
 • Kreditpont: 5 (írásbeli kurzussal együtt)
 • A kurzus célja: bevezetés a gazdasági szaknyelvbe (alapfogalmak)
 • Kötelező irodalom:

-                     Homolya-Thiessen (2008): Topic by Topic. Budapest: Aula Kiadó

-                     Tansegédlet

 • Ajánlott irodalom: Gazdasági nyelvvizsga-felkészítő sorozat alábbi kötetei

-                     Hartai (2008): Be a good listener. Budapest: Aula Kiadó

-                     Torkos, R. (2008): BizTerms. Budapest: Aula Kiadó.

-                     Folyóiratok: The Budapest Sun, The Budapest Times, Newsweek

-                     Internet: http://news.bbc.co.uk/ , http://edition.cnn.com/ ,                                    http://www.ft.com/home/europe

 

 • Értékelés: folyamatos számonkérés

-    60% órai munka, házi feladatok

-         40% írásbeli és szóbeli számonkérés

BA szakok esetében 3 fokozatú skála

 

Hét

Tananyag

1.

Az OECONOM vizsga szóbeli részének ismertetése,

Bevezetés a gazdasági alapfogalmakba

2.

A piac: jellemzők és szereplők; gazdasági modellek

3.

Vállalkozások fajtái és jellemzői, vállalatok: felépítése és menedzsment

4.

Munkaerőpiac: toborzás, álláspályázatok

5.

Munkaerőpiac: vállalati karcsúsítás, munkanélküliség

6.

Gazdaság és társadalom: demográfiai problémák hatása a gazdaságra, társadalmi egyenlőtlenség

7.

Írásbeli számonkérés (gazdasági szakszókincs tesztelése)

8.

Marketing: Termékek jellemzői, marketing alapfogalmak

9.

Marketing: Promóciós eszközök, reklámok, SWOT elemzés

10.

Telekommunikáció: Az Internet és az elektronikus kereskedelem

11.

Környezetvédelem: globális felmelegedéssel kapcsolatos problémák, alternatív energiaforrások

12.

Szituációk, magnóhallgatás

13.

gazdasági cikkek összefoglalása

14.

Szóbeli számonkérés: a tanult témakörökből

 

 

 

 

 

 

OECONOM és  szakmai nyelvvizsgára felkészítő írásbeli I.

 

 

 • Írásbeli felkészítő kurzus: heti 2 óra (szóbeli kurzust lásd külön)
 • TANÁR: Vargáné Dr. Kiss Katalin
 • Kreditpont: 5 (szóbeli kurzussal együtt)
 • A kurzus célja: szókincsfejlesztés, szövegértés, nyelvhelyesség
 • Kötelező irodalom:
  • Erdei-Horvath-Rékási : Test by Test, Aula 2008;
  • Schmidt-Soós-Fenyvesi-Polcz-Varga: Text by Text, Aula 2008

 

 • Ajánlott irodalom:
  • Michael Duckworth: Business Grammar and Practice
  • Michael McCarthy-Felicity O'Dell: English Collocations in Use, Cambridge UP
  • Folyóiratok: The Budapest Times, Newsweek, The Economist

 

 • Értékelés:folyamatos számonkérés
  • 60% órai munka
  • 40% írásbeli számonkérés (2 ZH)

 

Hét

Tananyag

1.

Szintfelmérő: Mintafeladatsor bemutatása

2.

Szóképzés 1-3;

 

3.

Szövegértés: ; B2/3Chinese companies:Trojan Dragons;  Franchising

4.

Test 1 Szövegértés: B2/6 Company Forms:Watchdog clears

5.

Applying for a job; Szövegértés: Recruiting internationally

6.

Test 2-3; Revision test 13-15; Educational background

7.

ZH 1; Test 4-5

8.

Szövegértés: Marketing B2/8 Plans to abolish ;

9.

Szövegértés:  Product and Corporate Advertising;  Setting up a business

10.

Szövegértés: Telecommunications B2/9 See it, want it, buy it

11.

Szövegértés: B2/5 Blue in green

12.

Test by Test: 1-2

13.

Írásbeli számonkérés: ZH 2

14.

Értékelés, feedback, error analysis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oeconom nyelvvizsgára felkészítő szóbeli II.

 

NGB_ IT011_2

 

Tanár: Vargáné Dr. Kiss Katalin

A kurzus célja: a gazdasági szakszókincs továbbfejlesztése, felkészítés a gazdasági szaknyelvi vizsgára, üzleti szituációk, sajtócikkek elemzése, célnyelven történő összefoglalása

Kreditpont: 5 az írásbeli kurzussal együtt

 

Kötelező irodalom:

-         Homolya-Thiessen (2008): Topic by Topic. Budapest: Aula Kiadó

-         Tansegédlet

 

Ajánlott irodalom: Gazdasági nyelvvizsga-felkészítő sorozat alábbi kötetei

-         Hartai (2008): Be a good listener. Budapest: Aula Kiadó

-         Torkos, R. (2008): BizTerms. Budapest: Aula Kiadó.

-         Internet: http://news.bbc.co.uk/, http://edition.cnn.com/, http://www.ft.com/home/europe

 

Értékelés:

40% házi feladat (sajtócikkek összefoglalása és témakörök ismertetése)

60% szóbeli számonkérés, órai munka

 

BA szakok esetében 3 fokozatú skála

 

Hét

Tananyag

1.

Ismétlés

2.

Adózás, adófajták, a kormány szerepe

3.

Bankrendszer: főbb banktípusok, bankszolgáltatások

4.

Tőzsde: részvények, kötvények

5.

Nemzetközi kereskedelem

6.

Szituációk, magnóhallgatás, sajtócikkek

7.

Szóbeli számonkérés

8.

Globalizáció,

9.

Az Európai Unió

10.

A magyar gazdaság helyzete

11.

A főbb fejlett és feltörekvő gazdaságok

12.

Sajtócikkek

13.

Szituációk, magnóhallgatás,

14

Próbavizsga: Szóbeli számonkérés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OECONOM és szakmai nyelvvizsgára felkészítő írásbeli II.

 

 

 • Írásbeli felkészítő kurzus: heti 2 óra (szóbeli kurzust lásd külön)
 • Tanár: Vargáné Dr. Kiss Katalin
 • Kreditpont: 5 (szóbeli kurzussal együtt)
 • A kurzus célja: szókincsfejlesztés, szövegértés, nyelvhelyesség
 • Kötelező irodalom:
  • Erdei-Horvath-Rékási : Test by Test, Aula 2008;
  • Schmidt-Soós-Fenyvesi-Polcz-Varga: Text by Text, Aula 2008

 

 • Ajánlott irodalom:
  • Michael Duckworth: Business Grammar and Practice
  • Michael McCarthy-Felicity O'Dell: English Collocations in Use, Cambridge UP
  • Folyóiratok: The Budapest Times, Newsweek, The Economist
 • Értékelés:folyamatos számonkérés
  • 60% órai munka, házi feladat
  • 40% írásbeli számonkérés (2 ZH)

 

Hét

Tananyag

1.

Szintfelmérő: (gazdasági szakszókincs tesztelése)

2.

Írott szöveg alkotása célnyelven Mintafeladatok elemzése

 

3.

Szövegértés: Types of taxes; The European Central Bank

4.

Test 6-7; Szövegértés: Financial disasters

5.

Test: 8-9;  International trade; Buying and selling;

6.

Test by Test 3-4

7.

ZH 1 Fogalmazások kiértékelése, nyelvhelyesség

8.

Szövegértés: B2/2 No country is an island

9.

Szövegértés: B2/1 Money-go-round

10.

Test by Test 5-6

11.

Szövegértés: B2/10 America's Vulnerable Economy

12.

Test by Test: 7-8

13.

Írásbeli számonkérés: ZH 2

14.

Értékelés, feedback, error analysis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gazdasági szaknyelv I.

 

 

NGB_IT 030_1, tantárgykód

 

 • Heti 2 óra
 • Tanár: Vargáné Dr. Kiss Katalin
 • Kreditpont: 5 (írásbeli kurzussal együtt)
 • A kurzus célja: Az I. nyelv szaknyelvi előkészítő kurzusra épül. A gazdasági szaknyelv témaköreinek elmélyítése, szóképzés és szókapcsolatok ismerete
 • Kötelező irodalom:

-                     Homolya-Thiessen (2008): Topic by Topic. Budapest: Aula Kiadó

-                     Tansegédlet

 • Ajánlott irodalom: Gazdasági nyelvvizsga-felkészítő sorozat alábbi kötetei

-                     Hartai (2008): Be a good listener. Budapest: Aula Kiadó

-                     Torkos, R. (2008): BizTerms. Budapest: Aula Kiadó.

-                     Folyóiratok: The Budapest Sun, The Budapest Times, Newsweek

-                     Internet: http://news.bbc.co.uk/ , http://edition.cnn.com/ ,                                    http://www.ft.com/home/europe

 

 • Értékelés: folyamatos számonkérés

-    60% órai munka, házi feladatok

-         40% írásbeli és szóbeli számonkérés

BA szakok esetében 3 fokozatú skála

 

Hét

Tananyag

1.

Szintfelmérés, ismétlés

2.

A piac: jellemzők és szereplők; gazdasági modellek

3.

Vállalkozások fajtái és jellemzői, vállalatok: felépítése és menedzsment

4.

Munkaerőpiac: toborzás, álláspályázatok, sajtócikkek

5.

Munkaerőpiac: vállalati karcsúsítás, munkanélküliség, sajtócikkek

6.

Bevezetés a szóképzésbe

7.

Írásbeli számonkérés (gazdasági szakszókincs tesztelése), szóképzés

8.

Marketing: Termékek jellemzői, marketing alapfogalmak

9.

Marketing: Promóciós eszközök, reklámok, SWOT elemzés

10.

Telekommunikáció: Az Internet és az elektronikus kereskedelem, szóképzés

11.

Környezetvédelem: globális felmelegedéssel kapcsolatos problémák, alternatív energiaforrások, szóképzés

12.

Szituációk, magnóhallgatás

13.

Írásbeli számonkérés: szóképzés, sajtócikkek

14.

Szóbeli számonkérés: a tanult témakörökből

 

 

 

 

 

 

Idegen Nyelvi Oktatási Központ Eseménynaptára

Szenátusi Ülés 2019. március 25. 14:00 - 16:00
Elektronikus ZH nap 2019. március 27.
Véradás 2019. március 27. 10:00 - 16:00