Vargáné Kiss Katalin tantárgyprogramjai

 

Oeconom szakmai nyelvvizsgára felkészítő szóbeli I.

 

NGB_IT 011_1, tantárgykód

 

 • Szóbeli kurzus: heti 2 óra (írásbeli kurzust lásd külön)
 • Tanár: Vargáné Dr. Kiss Katalin
 • Kreditpont: 5 (írásbeli kurzussal együtt)
 • A kurzus célja: bevezetés a gazdasági szaknyelvbe (alapfogalmak)
 • Kötelező irodalom:

-                     Homolya-Thiessen (2008): Topic by Topic. Budapest: Aula Kiadó

-                     Tansegédlet

 • Ajánlott irodalom: Gazdasági nyelvvizsga-felkészítő sorozat alábbi kötetei

-                     Hartai (2008): Be a good listener. Budapest: Aula Kiadó

-                     Torkos, R. (2008): BizTerms. Budapest: Aula Kiadó.

-                     Folyóiratok: The Budapest Sun, The Budapest Times, Newsweek

-                     Internet: http://news.bbc.co.uk/ , http://edition.cnn.com/ ,                                    http://www.ft.com/home/europe

 

 • Értékelés: folyamatos számonkérés

-    60% órai munka, házi feladatok

-         40% írásbeli és szóbeli számonkérés

BA szakok esetében 3 fokozatú skála

 

Hét

Tananyag

1.

Az OECONOM vizsga szóbeli részének ismertetése,

Bevezetés a gazdasági alapfogalmakba

2.

A piac: jellemzők és szereplők; gazdasági modellek

3.

Vállalkozások fajtái és jellemzői, vállalatok: felépítése és menedzsment

4.

Munkaerőpiac: toborzás, álláspályázatok

5.

Munkaerőpiac: vállalati karcsúsítás, munkanélküliség

6.

Gazdaság és társadalom: demográfiai problémák hatása a gazdaságra, társadalmi egyenlőtlenség

7.

Írásbeli számonkérés (gazdasági szakszókincs tesztelése)

8.

Marketing: Termékek jellemzői, marketing alapfogalmak

9.

Marketing: Promóciós eszközök, reklámok, SWOT elemzés

10.

Telekommunikáció: Az Internet és az elektronikus kereskedelem

11.

Környezetvédelem: globális felmelegedéssel kapcsolatos problémák, alternatív energiaforrások

12.

Szituációk, magnóhallgatás

13.

gazdasági cikkek összefoglalása

14.

Szóbeli számonkérés: a tanult témakörökből

 

 

 

 

 

 

OECONOM és  szakmai nyelvvizsgára felkészítő írásbeli I.

 

 

 • Írásbeli felkészítő kurzus: heti 2 óra (szóbeli kurzust lásd külön)
 • TANÁR: Vargáné Dr. Kiss Katalin
 • Kreditpont: 5 (szóbeli kurzussal együtt)
 • A kurzus célja: szókincsfejlesztés, szövegértés, nyelvhelyesség
 • Kötelező irodalom:
  • Erdei-Horvath-Rékási : Test by Test, Aula 2008;
  • Schmidt-Soós-Fenyvesi-Polcz-Varga: Text by Text, Aula 2008

 

 • Ajánlott irodalom:
  • Michael Duckworth: Business Grammar and Practice
  • Michael McCarthy-Felicity O'Dell: English Collocations in Use, Cambridge UP
  • Folyóiratok: The Budapest Times, Newsweek, The Economist

 

 • Értékelés:folyamatos számonkérés
  • 60% órai munka
  • 40% írásbeli számonkérés (2 ZH)

 

Hét

Tananyag

1.

Szintfelmérő: Mintafeladatsor bemutatása

2.

Szóképzés 1-3;

 

3.

Szövegértés: ; B2/3Chinese companies:Trojan Dragons;  Franchising

4.

Test 1 Szövegértés: B2/6 Company Forms:Watchdog clears

5.

Applying for a job; Szövegértés: Recruiting internationally

6.

Test 2-3; Revision test 13-15; Educational background

7.

ZH 1; Test 4-5

8.

Szövegértés: Marketing B2/8 Plans to abolish ;

9.

Szövegértés:  Product and Corporate Advertising;  Setting up a business

10.

Szövegértés: Telecommunications B2/9 See it, want it, buy it

11.

Szövegértés: B2/5 Blue in green

12.

Test by Test: 1-2

13.

Írásbeli számonkérés: ZH 2

14.

Értékelés, feedback, error analysis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oeconom nyelvvizsgára felkészítő szóbeli II.

 

NGB_ IT011_2

 

Tanár: Vargáné Dr. Kiss Katalin

A kurzus célja: a gazdasági szakszókincs továbbfejlesztése, felkészítés a gazdasági szaknyelvi vizsgára, üzleti szituációk, sajtócikkek elemzése, célnyelven történő összefoglalása

Kreditpont: 5 az írásbeli kurzussal együtt

 

Kötelező irodalom:

-         Homolya-Thiessen (2008): Topic by Topic. Budapest: Aula Kiadó

-         Tansegédlet

 

Ajánlott irodalom: Gazdasági nyelvvizsga-felkészítő sorozat alábbi kötetei

-         Hartai (2008): Be a good listener. Budapest: Aula Kiadó

-         Torkos, R. (2008): BizTerms. Budapest: Aula Kiadó.

-         Internet: http://news.bbc.co.uk/, http://edition.cnn.com/, http://www.ft.com/home/europe

 

Értékelés:

40% házi feladat (sajtócikkek összefoglalása és témakörök ismertetése)

60% szóbeli számonkérés, órai munka

 

BA szakok esetében 3 fokozatú skála

 

Hét

Tananyag

1.

Ismétlés

2.

Adózás, adófajták, a kormány szerepe

3.

Bankrendszer: főbb banktípusok, bankszolgáltatások

4.

Tőzsde: részvények, kötvények

5.

Nemzetközi kereskedelem

6.

Szituációk, magnóhallgatás, sajtócikkek

7.

Szóbeli számonkérés

8.

Globalizáció,

9.

Az Európai Unió

10.

A magyar gazdaság helyzete

11.

A főbb fejlett és feltörekvő gazdaságok

12.

Sajtócikkek

13.

Szituációk, magnóhallgatás,

14

Próbavizsga: Szóbeli számonkérés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OECONOM és szakmai nyelvvizsgára felkészítő írásbeli II.

 

 

 • Írásbeli felkészítő kurzus: heti 2 óra (szóbeli kurzust lásd külön)
 • Tanár: Vargáné Dr. Kiss Katalin
 • Kreditpont: 5 (szóbeli kurzussal együtt)
 • A kurzus célja: szókincsfejlesztés, szövegértés, nyelvhelyesség
 • Kötelező irodalom:
  • Erdei-Horvath-Rékási : Test by Test, Aula 2008;
  • Schmidt-Soós-Fenyvesi-Polcz-Varga: Text by Text, Aula 2008

 

 • Ajánlott irodalom:
  • Michael Duckworth: Business Grammar and Practice
  • Michael McCarthy-Felicity O'Dell: English Collocations in Use, Cambridge UP
  • Folyóiratok: The Budapest Times, Newsweek, The Economist
 • Értékelés:folyamatos számonkérés
  • 60% órai munka, házi feladat
  • 40% írásbeli számonkérés (2 ZH)

 

Hét

Tananyag

1.

Szintfelmérő: (gazdasági szakszókincs tesztelése)

2.

Írott szöveg alkotása célnyelven Mintafeladatok elemzése

 

3.

Szövegértés: Types of taxes; The European Central Bank

4.

Test 6-7; Szövegértés: Financial disasters

5.

Test: 8-9;  International trade; Buying and selling;

6.

Test by Test 3-4

7.

ZH 1 Fogalmazások kiértékelése, nyelvhelyesség

8.

Szövegértés: B2/2 No country is an island

9.

Szövegértés: B2/1 Money-go-round

10.

Test by Test 5-6

11.

Szövegértés: B2/10 America's Vulnerable Economy

12.

Test by Test: 7-8

13.

Írásbeli számonkérés: ZH 2

14.

Értékelés, feedback, error analysis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gazdasági szaknyelv I.

 

 

NGB_IT 030_1, tantárgykód

 

 • Heti 2 óra
 • Tanár: Vargáné Dr. Kiss Katalin
 • Kreditpont: 5 (írásbeli kurzussal együtt)
 • A kurzus célja: Az I. nyelv szaknyelvi előkészítő kurzusra épül. A gazdasági szaknyelv témaköreinek elmélyítése, szóképzés és szókapcsolatok ismerete
 • Kötelező irodalom:

-                     Homolya-Thiessen (2008): Topic by Topic. Budapest: Aula Kiadó

-                     Tansegédlet

 • Ajánlott irodalom: Gazdasági nyelvvizsga-felkészítő sorozat alábbi kötetei

-                     Hartai (2008): Be a good listener. Budapest: Aula Kiadó

-                     Torkos, R. (2008): BizTerms. Budapest: Aula Kiadó.

-                     Folyóiratok: The Budapest Sun, The Budapest Times, Newsweek

-                     Internet: http://news.bbc.co.uk/ , http://edition.cnn.com/ ,                                    http://www.ft.com/home/europe

 

 • Értékelés: folyamatos számonkérés

-    60% órai munka, házi feladatok

-         40% írásbeli és szóbeli számonkérés

BA szakok esetében 3 fokozatú skála

 

Hét

Tananyag

1.

Szintfelmérés, ismétlés

2.

A piac: jellemzők és szereplők; gazdasági modellek

3.

Vállalkozások fajtái és jellemzői, vállalatok: felépítése és menedzsment

4.

Munkaerőpiac: toborzás, álláspályázatok, sajtócikkek

5.

Munkaerőpiac: vállalati karcsúsítás, munkanélküliség, sajtócikkek

6.

Bevezetés a szóképzésbe

7.

Írásbeli számonkérés (gazdasági szakszókincs tesztelése), szóképzés

8.

Marketing: Termékek jellemzői, marketing alapfogalmak

9.

Marketing: Promóciós eszközök, reklámok, SWOT elemzés

10.

Telekommunikáció: Az Internet és az elektronikus kereskedelem, szóképzés

11.

Környezetvédelem: globális felmelegedéssel kapcsolatos problémák, alternatív energiaforrások, szóképzés

12.

Szituációk, magnóhallgatás

13.

Írásbeli számonkérés: szóképzés, sajtócikkek

14.

Szóbeli számonkérés: a tanult témakörökből

 

 

 

 

 

 

Idegen Nyelvi Oktatási Központ Eseménynaptára

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
MÉK Ünnepi Szenátusi Ülés 2018. október 25. 10:00 - 11:00
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00