Szabó Gábor tantárgyprogramjai

 

Angol középfokú nyelvvizsgára felkészítő I.

 

Az oktatásért felelős: Idegen Nyelvi Oktatási Központ

Oktató: Szabó Gábor Tibor

Óraszám: heti 4 óra (2 óra szóbeli, 2 óra írásbeli)

Tantárgykód: N_ITH4 és NGB_IT001

 

Hét

Szóbeli

Írásbeli

1.

Hobbi és szabadidő (Free Time Activities)

Jelen és jövő idők (Present and Future Tenses)

2.

Hobbi és szabadidő (Hobbies)

Múlt idők (Past Tenses)

3.

Család és otthon  (Home and Family)

Főnevek (Nouns)

4.

Család és otthon (Home and Family)

Névelők (Articlest)

5.

Sport és játékok (Sports and Games)

Névmások (Pronouns)

6.

Sport és játékok (Sports and Games)

Informális levelek írása (Informal Letter Writing)

7.

Vásárlás (Shopping)

Fogalmazás.

8.

Vásárlás (Shopping)

Melléknévfokozás

9.

Közlekedés (Transportation)

Feltételes mód (Conditional)

10.

Turizmus, nyaralás, utazás (Tourism and Travelling)

Feltételes mód (Conditional)

11.

Szórakozás (Entertainment)

Képességet és lehetőséget kifejező módbeli segédigék (Modal verbs expressing ability and possibility)

12.

Kultúra (Culture)

Szükségszerűséget kifejező módbeli segédigék (Modal verbs expressing necessity)

13.

Szociális problémák (Social problems)

Összefoglalás, gyakorlás

14.

Összefoglalás, gyakorlás.

Írásbeli számonkérés

 

Kötelező irodalom:

-         James Gault: New Headway Talking Points - Témakörök és gyakorlás a szóbeli vizsgákra (Oxford University Press)

-         oktató által összeállított segédanyag (hozzáférhető a Fekete Stúdióban)

 

Követelmény:

-         részvétel a tanórák legalább 60%-án

-         félévvégi írásbeli számonkérés az írásbeli órák tananyagából

-         otthoni feladatok (levelek, fogalmazások) elkészítése

 

Értékelés:

-         30 % írásbeli számonkérés

-         40 % órai munka

-         30 % otthoni feladatok

Megfelelt 60%-tól

 

Angol Középfokú nyelvvizsgára felkészítő II.

 

Az oktatásért felelős: Idegen Nyelvi Oktatási Központ

Oktató: Szabó Gábor Tibor

Óraszám: heti 4 óra (2 óra szóbeli, 2 óra írásbeli)

Tantárgykód: N_ITH5

 

Hét

Szóbeli

Írásbeli

1.

Szórakozás (Entertainment)

Igeidők áttekintése, gyakorlása (Tenses)

2.

Média és kommunikáció (Média and communication)

Önéletrajz (CV)

 

3.

Média és kommunikáció (Media and communication)

Módbeli segédigék

(Modal verbs)

4.

A munka világa (work and jobs)

Módbeli segédigék 2

5.

A munka világa (work and jobs)

Szenvedő szerkezet (Passive voice)

6.

Szokások és ünnepek (Customs and celebrations)

Feltételes mód (Conditional)

7.

Öltözködés és divat (Clothes and fashion)

A hivatalos levél (The formal letter)

 

8.

Oktatás (Education)

Függő beszéd (Reported speech)

9.

Oktatás (Education)

Függő beszéd (Reported  questions)

10.

Egészségügy (Healthcare)

Vonatkozói névmások, vonatkozói mellékmondatok 1. (Relative pronouns and relative clauses)

11.

Ételek-étkezés (Food and eating out)

Vonatkozói névmások, vonatkozói mellékmondatok 2. Relative pronouns and relative clauses)

12.

Politika (Government and Politics)

Műveltetés (Causation)

13.

Környezetvédelem (Environmental protection)

Kötőszavak (Conjunctions)

14.

Összefoglalás, gyakorlás.

Írásbeli számonkérés.

 

Kötelező irodalom

-         James Gault: New Headway Talking Points - Témakörök és gyakorlás a szóbeli vizsgákra (Oxford University Press)

-         oktató által összeállított segédanyag

 

Követelmény

-         részvétel a tanórák legalább 60%-án

-         félévvégi írásbeli számonkérés az írásbeli órák tananyagából

-         otthoni feladatok (pl. levél) elkészítése

 

Értékelés

-         30 % írásbeli számonkérés

-         40 % órai munka

-         30 % otthoni feladatok

Megfelelt 60%-tól

 

Szakmai nyelvvizsgára felkészítő I. (N_ITH6, N_ITH8)

OECONOM szakmai nyelvvizsgára felkészítő I. (NGB_IT011)

 

 

 

Általános tudnivalók

 

Felkészítés a Budapesti Corvinus Egyetem középfokú (B2) közgazdasági szaknyelvi vizsgájára (OECONOM) angol nyelven.

 

Tanár: Szabó Gábor Tibor

 

A kurzus két félévből áll. Az órákon célirányos felkészítés folyik a nyelvvizsga típusfeladatainak begyakorlásával. A hallgatók a szakmai tevékenységükhöz szükséges beszédhelyzeteket és írásbeli feladatokat gyakorolják különböző autentikus anyagok segítségével. A sikeres felkészülés érdekében nagy hangsúlyt kap a hallgatók tanári irányítással történő, tanórán kívüli munkája.

Követelmény az írásbeli részhez

 

A félév során a hallgatóknak a következő feladatokat kell megoldani hétről-hétre:

Szövegértési feladatok, fogalmazás, szóképzés, mondatátalakítás, egyéb szakmai szókincsfejlesztő és nyelvtani gyakorlatok. Ezeket a feladatokat a következő órán ellenőrizzük és megbeszéljük.

 

Értékelés

 

Folyamatos számonkérés.

Órai munka és beadandó feladatok                                         50%

Félévvégi írásbeli számonkérés                                    50%

Megfelelt                                                                                60%-tól

Kötelező irodalom

 

Erdei - Horváth - Rékási. Test by Test. Aula Kiadó, 2008.

Ajánlott irodalom

 

Torkos Róbert. Biz Terms. Aula, 2008.

Schmiidt - Soós - Fenyvesi - Polcz - Varga. Text by Text. Aula, 2008.

Győri György - Szendrő Borbála. Economics in English. Közgazdaság angolul. Szultán Nyelvkönyvek Kiadó: Budapest, 2002.

Barta Éva - Loch Ágnes. Gazdasági szakmai nyelvvizsgák. Angol írásbeli feladatok. Akadémiai Kiadó: Budapest, 2002.

Barta Éva - Loch Ágnes. Press Ahead. Everyday Business Reading and Vocabulary Practice. Akadémiai Kiadó: Budapest, 1997.

Graham Tullis - Tonya Trappe. New Insights into Business. Longman - Pearson

Education Limited, 2002.

Bill Mascull. Business Vocabulary in Use. Cambridge University Press, 2002.

Viczena - Szőke - Molnár. 1000 Questions 1000 Answers. Business English. Lexika Kiadó:

Székesfehérvár, 2003.

Kiegészítő anyagok

 

Sajtó

The Economist, Financial Times Europe, International Herald Tribune, The Wall Street Journal, The Budapest Times, Világgazdaság, Napi Gazdaság, Népszabadság, Magyar Nemzet, HVG, Figyelő, stb.

www.cnn.com, www.ft.com, www.bbc.com, www.businessweek.com, stb.

 

Szótárak

Longman Business English Dictionary. (legújabb kiadás)

Oxford Business English Dictionary. (legújabb kiadás)

Erdei - Fekete - Homolya - Jablonkai - Nagy. Angol-magyar tematikus gazdasági

szókincstár. Aula Kiadó, 2004.

Hamblock - Wessels - Futász. Magyar-angol üzleti nagyszótár. Tudex Kiadó Kft.:

Budapest, 2000.

 

Nyelvtan

Paul Emmerson. Business Grammer Builder. Macmillan Education: Oxford, 2002.

Peter Strutt. Market Leader. Business Grammer and Usage. Pearson Education Limited,

2000.

 

 

 

 

2011. február

 

 

 

 

Szabó Gábor


szaknyelvi előkészítő I.

(NGB_IT027_2)

 

 

 

Általános tudnivalók

 

Felkészítés a Budapesti Corvinus Egyetem középfokú (B2) Nemzetközi Kapcsolatok szaknyelvi vizsgájára angol nyelven.

 

Tanár: Szabó Gábor Tibor

 

Az órákon célirányos felkészítés folyik a nyelvvizsga típusfeladatainak begyakorlásával. A hallgatók a szakmai tevékenységükhöz szükséges beszédhelyzeteket és írásbeli feladatokat gyakorolják különböző autentikus anyagok segítségével. A sikeres felkészülés érdekében nagy hangsúlyt kap a hallgatók tanári irányítással történő, tanórán kívüli munkája.

Követelmény az írásbeli részhez

 

A félév során a hallgatóknak a következő feladatokat kell megoldani hétről-hétre:

Szövegértési feladatok, fordítás, fogalmazás, szóképzés, mondatátalakítás, egyéb szakmai szókincsfejlesztő és nyelvtani gyakorlatok. Ezeket a feladatokat a következő órán ellenőrizzük és megbeszéljük.

 

Értékelés

 

Folyamatos számonkérés.

Órai munka és beadandó feladatok                                         50%

Félévvégi írásbeli számonkérés                                    50%

Megfelelt                                                                                60%-tól

Kötelező irodalom

 

Bogár Judit - Erdei József - Robert Thiessen. Crossing Borders. Aula Kiadó, 2010.

Ajánlott irodalom

 

Torkos Róbert. Biz Terms. Aula, 2008.

Anna Trebits. EU English. Using English in EU Contexts. Klett Kiadó: Budapest, 2009.

Schmiidt - Soós - Fenyvesi - Polcz - Varga. Text by Text. Aula, 2008.

Barta Éva - Loch Ágnes. Press Ahead. Everyday Business Reading and Vocabulary Practice. Akadémiai Kiadó: Budapest, 1997.

Graham Tullis - Tonya Trappe. New Insights into Business. Longman - Pearson

Education Limited, 2002.

Viczena - Szőke - Molnár. 1000 Questions 1000 Answers. Business English. Lexika Kiadó:

Székesfehérvár, 2003.

Kiegészítő anyagok

 

Sajtó

Financial Times Europe, The Budapest Times, Világgazdaság, Napi Gazdaság, Népszabadság, Magyar Nemzet, HVG, Figyelő, stb.

www.cnn.com, www.ft.com, www.bbc.com, www.businessweek.com, stb.

 

Szótárak

Longman Business English Dictionary. (legújabb kiadás)

Oxford Business English Dictionary. (legújabb kiadás)

Erdei - Fekete - Homolya - Jablonkai - Nagy. Angol-magyar tematikus gazdasági

szókincstár. Aula Kiadó, 2004.

Angol-magyar jogi, kormányzati és politikai értelmező szótár. Panem: Budapest, 2006.

 

Nyelvtan

Paul Emmerson. Business Grammer Builder. Macmillan Education: Oxford, 2002.

Peter Strutt. Market Leader. Business Grammer and Usage. Pearson Education Limited,

2000.

 

 

 

 

2011. február

 

 

 

 

Szabó Gábor

 

 

Idegen Nyelvi Oktatási Központ Eseménynaptára

Szenátusi Ülés 2019. március 25. 14:00 - 16:00
Elektronikus ZH nap 2019. március 27.
Véradás 2019. március 27. 10:00 - 16:00