Skaliczkyné Váczi Viktória tantárgyprogramjai

 

                                 Tantárgyprogram a Szakmai idegen nyelv I. tantárgyhoz

 

                                                             NGF_IT012_1

 

  Az oktatásért felelős: Idegen Nyelvi Oktatási Központ

  Oktató: Skaliczkyné Váczi Viktória

  Óraszám: heti 2 óra

                                                               

 

 week 1.  Career moves and opportunities  

–                                                                                                - greetings and small talk

–                                                                                 week 2.  Company profies

–                                                                                     - giving a mini presentation

 week 3.   Setting up a business, legal forms of companies

                 - job applications

 week 4.   Company structures

                 - job interviews

 week 5.   Making appointments 

                 - writing memos and emails I.

 week 6.   Changing an appointment

                 -  writing memos and emails II.

 week 7    Test-paper 1.

 week 8.   Everyday office technology and office  systems

                 - phone calls and messages I.  

 week 9.   Time management , stress in the workplace

                 - business letters  and e-mails I.

 week 10.  Comparing services and products

                 - business letters and e-mails II.

 week 11.   Successful meetings, working with others

                  - business letters and e-mails III.

 week 12.   Arrangements, participating in discussions

                   - writing a report

 week 13.  Corporate entertaining

                   - phone calls and messages II.

week 14.   Test-paper 2.

 

 

 

  Kötelező irodalom:  az oktató által összeállított segédanyag      

 

  Követelmény:

 

      -     részvétel a tanórák min. 60%-án

-                     írásbeli házi feledatok   elkészítése

-                      2 db zárthelyi dolgozat teljesítése

 

 

                                 Tantárgyprogram a Szakmai idegen nyelv II. tantárgyhoz

 

                                                   

                                                             NGF_IT012_2

 

  Az oktatásért felelős: Idegen Nyelvi Oktatási Központ

  Oktató: Skaliczkyné Váczi Viktória

  Óraszám: heti 2 óra

                                                         

 

 week 1.  Retail trade – business letters and e-mails IV.

 

 week 2.  Wholesale trade – phone-calls and messages III.

–                         

 week 3.   International / foreign trade I.-  business letters and e-mails V.

 

 week 4.  International / foreign trade II. - phone-calls and messages IV.

 

 week 5.   Organizing meetings – interrupting and clarifying

 

 week 6.   Marketing and the marketing environment – economic terms

 

 week 7    Test-paper 1.

 

 week 8.   Business negotiations reaching an agreement

 

 week 9.  Promotion and advertising – giving a presentation I.

 

 week 10.Marketing campaigns – giving a presentation II. 

 

 week 11. Money – dealing with numbers and figures 

 

 week 12. Banking and finance – describing trends 

 

 week 13. Cultural awareness in business – social English

 

week 14.   Test-paper 2.

 

 

 

  Kötelező irodalom:  az oktató által összeállított segédanyag      

 

  Követelmény:

 

      -     részvétel a tanórák min. 60%-án

-                     írásbeli házi feledatok   elkészítése

      -    2 db zárthelyi dolgozat teljesítése

 

    

 

                                 Tantárgyprogram a Szakmai idegen nyelv III. tantárgyhoz

 

                                                   

                                                             NGF_IT012_3

 

  Az oktatásért felelős: Idegen Nyelvi Oktatási Központ

  Oktató: Skaliczkyné Váczi Viktória

  Óraszám: heti 2 óra

                                                         

 

 week 1.  New businesses and business sectors – numbers and figures, business letters

 

 week 2.  The marketing mix – reaching an agreement I.

–                         

 week 3.  Commerce and marketing I. -  managing meetings

 

 week 4.  Commerce and marketing II.- describing trends and changes,

 

 week 5.   Brands – presenting a product

 

 week 6.   Conflict – making and dealing with complaints

 

 week 7    Test-paper 1.

 

 week 8.   Qualities and leadership – reaching an agreement II.

 

 week 9.   Questions of ethics and work – skimming and scanning

 

 week 10. Human resources – getting information on the phone 

 

 week 11. Telecommunication – making arrangements on the phone

 

 week 12. The European Union – considering options

 

 week 13. Environment issues – intervening in cases of conflict

 

week 14.   Test-paper 2.

 

 

 

  Kötelező irodalom:  az oktató által összeállított segédanyag      

 

  Követelmény:

 

      -     részvétel a tanórák min. 60%-án

-                     írásbeli házi feledatok   elkészítése

      -    2 db zárthelyi dolgozat teljesítése

 

    

 

 

Tantárgyprogram az Angol középfokú nyelvvizsgára felkészítő 1. tantárgyhoz

                                          

 

 

Az oktatásért felelős: Idegen Nyelvi Oktatási Központ

Tantárgyfelelős: Csendes Ferenc

Oktató: Skaliczkyné Váczi Viktória

 

Óraszám: heti 4 óra ( 2 óra szóbeli, 2 óra írásbeli)

Tantárgykód : NGB_ITOO1_1

 

Szóbeli órák:

 

1.-2. hét: Hobbi és szabadidő

3.-4. hét : Sport

5.-6. hét : Vásárlás

7. hét: Szóbeli beszámolók

8.-9. hét : Nyaralás, utazás, közlekedés

10.-11.hét : Kultúra és szórakozás

12.-13. hét : Család

14. hét: Szóbeli beszámolók

 

Írásbeli órák:

 

1.-2. hét : Jelen és jövő idők

3.-4. hét : Múlt idők

5.-6. hét : Levélírás / baráti levél /

7. hét : Zárthelyi dolgozat

8.-9. hét : Főnevek, névelők

10.-11. hét : Módbeli segédigék 1.

12.-13. hét : Módbeli segédigék 2.

14. hét : Zárthelyi dolgozat

 

Kötelező irodalom:

Szóbeli: James Gault : New Headway Talking Points – Témakörök és gyakorlás a szóbeli vizsgákra (Oxford University Press)

Írásbeli : Idegen Nyelvi Oktatási Központ – az oktatók által összeállított jegyzet az írásbeli kurzushoz

 

Követelmény:

Részvétel a tanórák min. 60%-án

-          szóbeli számonkérések teljesítése, szódolgozatok a szóbeli órák anyagából

-          írásbeli házi feledatok ( levelek, fordítások ) elkészítése, 2 db zárthelyi dolgozat teljesítése

 

Tantárgyprogram az Angol középfokú nyelvvizsgára felkészítő 2. tantárgyhoz a

 

Az oktatásért felelős: Idegen Nyelvi Oktatási Központ

Tantárgyfelelős: Csendes Ferenc

Oktató: Skaliczkyné Váczi Viktória

 

Óraszám: heti 4 óra (2 óra szóbeli, 2 óra írásbeli)

 

Tantárgykód: NGB_IT001_2

 

Hét

Szóbeli

Írásbeli

1.

Kultúra és szórakozás (Culture and entertainment)

Módbeli segédigék

2.

Kultúra és szórakozás (Culture and entertainment)

Módbeli segédigék

3.

Időjárás és éghajlat (Weather and climate)

Feltételes mód

4.

Időjárás és éghajlat (Weather and climate)

Feltételes mód

5.

Szokások és ünnepek (Customs and celebrations)

Szenvedő szerkezet

6.

 

7.

Szokások és ünnepek (Customs and celebrations)

Szóbeli beszámolók: témakörök

Szenvedő szerkezet

 

Zárthelyi dolgozat 1.

8.

Étkezés, ételek (Food and eating out)

Függő beszéd

9.

Étkezés, ételek (Food and eating out)

Függő beszéd

10..

Az oktatás és a munka világa (The world of education and work)

Vonatkozó névmások

 

11.

Az oktatás és a munka világa (The world of education and work)

Vonatkozó névmások

12.

Egészségügy (Health)

Kötőszavak

13.

Egészségügy (Health)

Kötőszavak

14.

Szóbeli beszámoló: témakörök

Zárthelyi dolgozat 2.

 

Kötelező irodalom:

 

-          szóbeli: James Gault: New Headway Talking Points – Témakörök és gyakorlás a szóbeli vizsgákra (Oxford University Press)

-          írásbeli: Horváth Károly: Nyelvtanközpontú tesztek és fordítások az angol írásbeli nyelvvizsgához (Padlás Nyelviskola könyvek)

-          oktató által összeállított segédanyag

 

Követelmény:

 

-          részvétel a tanórák 60%-án

-          2 db zárthelyi dolgozat teljesítése az írásbeli órák tananyagából

-          szóbeli számonkérések teljesítése

-          házi feladatok (fordítások, levelek) elkészítése

 

 

 

Idegen Nyelvi Oktatási Központ Eseménynaptára

Szenátusi Ülés 2019. március 25. 14:00 - 16:00
Elektronikus ZH nap 2019. március 27.
Véradás 2019. március 27. 10:00 - 16:00