Pusztainé Tötök Éva tantárgyprogramjai

NÉMET KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ I. KURZUS 

 

Tantárgyód:             N_ITH4, B_it001_1

Óraszám :                  heti 2x2

Számonkérési típus: folyamatos

Értékelés módja:       3 fokozatú

Tanszék neve:           INOK

Tantárgy oktatójának neve: Pusztainé Török Éva

 

Tartalmi és félévi feldolgozásra vonatkozó információk:

hetekre lebontott tananyag-feldolgozási terv:

 

1. Hét

Bemutatkozás, szintfelmérés. Követelmények ismertetése

Az egyetemi élet. Szakok

L.10. A Ein schönes Viertel, aber…

2. Hét

L.10. B. Wann können wir einziehen

L.10. C. Stell das doch da hin!

3. Hét

L.11. A. Auf nach Köln

L.11. B. Alltag in der fremden Stadt

4 Hét

L.11. C. Adjektivdeklination

L.12. A. Bankgeschäfte, aber wie?

5. Hét

L.12. B. Wie konnte das passieren?

L.12. C. Ende gut, alles gut

6. Hét

L.13. A. Ich fühle mich gar nicht wohl

L.13. B. Was fehlt Ihnen denn?

7. Hét

L.13. C. Mir geht es schon viel besser

Wiederholung

8. Hét

1. ZH

L.14. A. Brr, mir ist kalt

9. Hét

L.14. B. Shoppen, shoppen

L.14. C. Das Oktoberfest

10. Hét

L.15. A. Reisevorbereitungen

L.15. B. Pläne machen und Informationen einholen

11. Hét

L.16. A. Was soll ich werden?

L.16. B. Könnten Sie mich beraten?

12. Hét

L.16. C. Mein Traumberuf

L.17. A. Hoffentlich bekomme ich die Stelle!

13. Hét

L.17. B. Warum gerade bei uns?

L.17.C. Der erste Tag im Praktikum

14. Hét

2. ZH

Semesterschluss

 

Tankönyv: DaF kompakt, Ernst Klett Sprachen, Stuttgart, 2014.

 

A félév elfogadásának feltétele:

 Aktív órai és önálló otthoni munka, röpdolgozatok, 2 ZH

 Értékelés: órai munka-40%, ZH-60%

0 - 60 pont elégtelen

61-70 pont elégséges

71-80 pont közepes

81-90 pont jó

91-100 pont jeles

 

NÉMET KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ II. KURZUS

 

Tantárgyód:             N_ITH5, B_it001_2

Óraszám :                  heti 2x2

Számonkérési típus: folyamatos

Értékelés módja:       3 fokozatú

Tanszék neve:           INOK

Tantárgy oktatójának neve: Pusztainé Török Éva

 

Tartalmi és félévi feldolgozásra vonatkozó információk:

hetekre lebontott tananyag-feldolgozási terv:

 

1. Hét

L.18. A. Wohin im Urlaub?

L.18. B. Ab in den Urlaub!

2. Hét

L.18. C. Urlaubsspaß am See

L.19. A. Auf nach Liechtenstein

3. Hét

L.19. B. Reisevorbereitung und Anreise

L.19. C. Ankunft und die ersten Tage in Liechtenstein

4 Hét

 Präsentationen

L.20. A. Wie konnte das passieren?

5. Hét

L.20. B. Er muss nicht operiert werden

L.20. C. Gut behandelt und versichert

6. Hét

L.21. A. Neu in Hamburg

L.21. B. Wohin in Hamburg

7. Hét

Wiederholung

1. ZH

8. Hét

L.22.A. Paket oder Päckchen B. Irreale Konditionalsätze

L.23. A. Campus Deutschland

9. Hét

L.23. B. Hochschulkompass

L.23. C. Karriere mal anders

10. Hét

L.24. A. Freiwillig arbeiten, aber wo?

L.24. B. Biohof unten im Tal oder auf der Alp?

11. Hét

L.24. C. Eine tolle Erfahrung!

L.26. A. Eine Stelle in Dresden

12. Hét

L.26. B. Der erste Arbeitstag

L.26. C. Silicon Saxony

13. Hét

2. ZH

Prüfungsvorbereitung. Leseverstehen. Sprachbausteine

14. Hét

Prüfungsvorbereitung. Mündliche Prüfung

Prüfungsvorbereitung. Präsentationen

 

Tankönyv: DaF kompakt, Ernst Klett Sprachen, Stuttgart, 2014.

                        TELC Musterprüfungen

 

A félév elfogadásának feltétele:

 Aktív órai és önálló otthoni munka, röpdolgozatok, 2 ZH

 

Értékelés: órai munka-40%, ZH-60%

0 - 60 pont elégtelen

61-70 pont elégséges

71-80 pont közepes

81-90 pont jó

91-100 pont jeles

 

 Lexinfo-Informatikai szaknyelv I.

 kód: NGB_IT034_1

 óraszám : heti 2x4

 számonkérési típus: Írásbeli és szóbeli vizsga

 teljesítményértékelés módja: 5 fokozatú

 tanszék neve: INOK

 tantárgy oktatójának neve: Pusztainé Török Éva

 Tartalmi és félévi feldolgozásra vonatkozó információk:

 hetekre lebontott tananyag-feldolgozási terv:

 

1.

A lexinfo vizsgarendszer bemutatása. Vizsgafeladatok ismertetése

2.

Die Grundbegriffe der Informatik

3.

Die verschiedenen Arten von Computern und deren Anwendungsbereiche

4.

Eingabegeräte

5.

Externe Speicher („Massenspeicher“)

6.

Ausgabegeräte. Ein- und Ausgabegeräte

7.

1.ZH.

8.

Computernetzwerke/ ZH.

9.

Die Ausbildung und der theoretische Hintergrund des Internets

10.

Die Definition, die Arten und die Funktion des Betriebssystems

11.

Die Definition der Computerviren, Virenarten, Verteidigungsmöglichkeiten

12.

Die Definition und die Gruppierung der Software

13.

Mensch-Computer Interaktion und computervermittelte Kommunikation

14.

2.ZH

 Az ismeretek elsajátításához felhasználható írott  tananyagok :

 tankönyv:  A tanár által öszeállított segédanyag

gyakorlatok: Olaszy Kamilla: Elektronik-Informatik, OLKA, Budapest, 2006

 Számonkérési és értékelési információk (tantárgyi követelmények)

 a félévközi követelmények: aktív órai munka, házi feladatok, referátum, órai 

 röpdolgozatok, 2 ZH,  beadandó írásbeli szakfordítás.

 a félévvégi érdemjegy meghatározásának módja:

 órai munka, röpdolgozatok,házi feladatok 20%,

 órai referátom: 20%

 Házi szaknyelvi fordítás:10%

 2 ZH-50%

 

 

MŰSZAKI IDEGEN NYELV (NÉMET)

 

kód: NGM_IT 003_

óraszám : heti 1x2

teljesítményértékelés módja: 5 fokozatú

tanszék neve: INOK

tantárgy oktatójának neve: Pusztainé Török Éva

az órák időpontja: kedd: 11.20-13.00 A-201

 Tartalmi és félévi feldolgozásra vonatkozó információk:

 

1.

Einführung in die Fachsprache

2.

Der Schritt ins 21. Jahrhundert

3.

Stadtplanung heute

4.

Bauen und Heben im Takt

5.

Konstruktion nach einem Modell

6.

Eine Brücke wird veschoben

7.

Logistik heute

8.

GüterverkehrGüterkraftverkehr. Lieferung mit Bahn und Lufttransport

9.

Allerheilige

10.

Lagerung

11.

Transport,-Lager und Ladehilfsmittel

12.

Transport,-Lager und Ladehilfsmittel

13.

Geschäftskommunikation.

14.

Geschäftsbriefe

 Követelmény: A félév elfogadásának feltétele: Aktív órai és önálló otthoni munka, röpdolgozatok, 2 ZH, prezentáció, szakfordítás

Értékelés: órai munka- házi feladatok-40%, 2 ZH-60%

Tankönyv: Erich Zettel: Aus modener Technik und Naturwisenschaft, HueberVerlag

Fachsprache Logistik, Hatos és Társa Nyelviskola

Az oktató által összeállított segédanyag


 

 

 

 

Idegen Nyelvi Oktatási Központ Eseménynaptára

Szenátusi Ülés 2019. március 25. 14:00 - 16:00
Elektronikus ZH nap 2019. március 27.
Véradás 2019. március 27. 10:00 - 16:00