Somogyi Klaudia tantárgyprogramjai

Tárgy neve:                                        Szakmai idegen nyelv I/1. (német)

Tárgy kódja:                                      KGNB_NOKM001

Óraszám:                                            heti 1x2

Számonkérés típusa:                          Folyamatos számonkérés (írásbeli és szóbeli)           

Teljesítményértékelés módja:             5 fokozatú

Tanszék neve:                                    INOK

Tantárgy oktatójának neve:               Somogyi Klaudia

 Tartalmi és félévi feldolgozásra vonatkozó információk:

 Hetekre lebontott tananyag-feldolgozási terv:

1.

Bevezetés. A kurzus tartalmi elemeinek és követelményeinek ismertetése.

2.

A hivatalos levelezés/telefonálás és az üzleti/kereskedelmi kommunikáció általános szabályai.

3.

Információszerzés. Időpontegyeztetés

4.

Időpontok visszaigazolása. Foglalások intézése

5.

Foglalások visszaigazolása. Ajánlatok és előzetes költségvetés

6.

Rendelések feladása.

7.

1. ZH

8.

Rendelések megválaszolása.

9.

Szállítási feltételek. Fizetési feltételek

10.

Fizetési emlékeztetők.

11.

Tárgyalások és megállapodások

12.

Szerződések

13.

2. ZH

14.

Értékelés. Kurzuszárás

 

 Az ismeretek elsajátításához felhasználható írott tananyagok:

- PONS – Praktikus irodai kommunikáció. Német

-Az oktató által összeállított segédanyag

 Számonkérési és értékelési információk (tantárgyi követelmények)

 a félévközi követelmények: aktív órai munka, házi feladatok, órai röpdolgozatok, 2 ZH.

Zárthelyi dolgozatok értékelése:

60% alatt elégtelen

60%-tól elégséges

70%-tól közepes

80%-tól

90%-tól jeles

Tárgy neve:                                        Szakmai idegen nyelv I/2. (német)

Tárgy kódja:                                      KGNB_NOKM004

Óraszám:                                            heti 1x2

Számonkérés típusa:                          Folyamatos számonkérés (írásbeli és szóbeli)           

Teljesítményértékelés módja:             5 fokozatú

Tanszék neve:                                    INOK

Tantárgy oktatójának neve:               Somogyi Klaudia

 Tartalmi és félévi feldolgozásra vonatkozó információk:

 Hetekre lebontott tananyag-feldolgozási terv:

1.

Bevezetés. A kurzus tartalmi elemeinek és követelményeinek ismertetése.

2.

Hiányosságok és reklamációk. Reklamációk megválaszolása

3.

Üzleti közlemények. Meghívások

4.

Köszönőlevél. Gratulációk, jókívánságok és részvétnyilvánítás

5.

Állásajánlatok és pályázatok

6.

Állásajánlatok és pályázatok

7.

1. ZH

8.

Önéletrajz. Pályázatok megválaszolása

9.

Levelezés a hatóságokkal. Biztosítások

10.

Levelek a bérbeadóhoz. Elektronikus levelezés

11.

Telefonálás

12.

Telefonálás

13.

2. ZH

14.

Értékelés. Kurzuszárás

 

 Az ismeretek elsajátításához felhasználható írott tananyagok:

- PONS – Praktikus irodai kommunikáció. Német

-Az oktató által összeállított segédanyag

 Számonkérési és értékelési információk (tantárgyi követelmények)

 a félévközi követelmények: aktív órai munka, házi feladatok, órai röpdolgozatok, 2 ZH.

Zárthelyi dolgozatok értékelése:

60% alatt elégtelen

60%-tól elégséges

70%-tól közepes

80%-tól

90%-tól jeles

Tárgy neve:                                        A természettudományok német szaknyelve

Tárgy kódja:                                      NGM_IT001_1

Óraszám:                                            heti 1x2

Számonkérés típusa:                          Folyamatos számonkérés (írásbeli és szóbeli)           

Teljesítményértékelés módja:             5 fokozatú

Tanszék neve:                                    INOK

Tantárgy oktatójának neve:               Somogyi Klaudia

 Tartalmi és félévi feldolgozásra vonatkozó információk:

 

Hetekre lebontott tananyag-feldolgozási terv:

1.

Einführung. Vorstellung des Kursinhalts

2.

Ingenieurwesen. Ingenieurwissenschaftliche Fachrichtungen. Tätigkeitsfelder von Ingenieuren. Das eigene Fachstudium.

Nominalisierung von Verben. Adjektive und häufige Suffixe.

3.

Mathematik auf Deutsch. Grundwortschatz zur Beschreibung von Veränderungen und Tendenzen.

Nominalisierung von Verben.

4.

Physik auf Deutsch. Grundbegriffe der Physik.

Trennbare und untrennbare Verben. Je…, desto…

5.

Physik auf Deutsch. Strom ohne Widerstand.

Partizipien. Passiv- und Passiversatzformen.

6.

Chemie auf Deutsch. Grundwortschatz zur Beschreibung von Stoffen.

Präpositionen. Adjektivdeklination.

7.

Chemie auf Deutsch. Der Sauerstoff.

Adjektivdeklination. Reflexive Verben.

8.

Aus der Automatisations- und Elektrotechnik. Die Fabrik der Zukunft.

zu+Infinitiv. Passivformen. Partizipien.

9.

Aus der Motorentechnik. Wie arbeitet ein Dieselmotor?

Nominalisierung von Verben. Passivformen.

10.

Aus der Motorentechnik. Wie arbeitet ein Katalysator?

Nominalisierung von Verben. Passiversatzformen. zu+Infinitiv.

11.

Biologie auf Deutsch. Grundbegriffe. Veränderung von Lebewesen durch Gentechnologie.

Nominalisierung von Verben. Passiv- und Passiversatzformen.

12.

Informatik auf Deutsch. Grundwortschatz. Neue Entwicklungen in der Informations- und Kommunikationstechnologie.

13.

Klausur

14.

Bewertung. Übersicht des Kursinhalts

Az ismeretek elsajátításához felhasználható írott tananyagok:

 az oktató által összeállított segédanyag a következő tankönyvek/források felhasználásával:

 1. Maria Steinmetz – Heiner Dintera: Deutsch für Ingenieure. Springer Verlag, 2014.
 2. Erich Zettl – Jörg Janssen – Heidrun Müller: Aus moderner Technik und Naturwissenschaft. Hueber Verlag, 1999.
 3. Sabine Both – Oliver Pechstein – Ilona Siehr: Wortschatzarbeit im naturwissenschaftlichen Unterricht – Biologie, Chemie, Physik
 4. www.lsi.hu
 5. www.ingenieurwesen-studieren.de
 6. www.dw.de (Serie: Motor mobil)

 

 

Számonkérési és értékelési információk (tantárgyi követelmények)

 a félévközi követelmények: aktív órai munka, házi feladatok, órai röpdolgozatok, 1 ZH.

Zárthelyi dolgozat és röpdolgozatok értékelése:

60% alatt elégtelen

60%-tól elégséges

70%-tól közepes

80%-tól

90%-tól jeles

Tárgy neve:                                        English for Telephoning

                                                           fakultatív/oktatói-adminisztrátori kurzus

 

Óraszám:                                            heti 1x2

Számonkérés típusa:                          Folyamatos számonkérés (írásbeli és szóbeli)           

Tanszék neve:                                    INOK

Tantárgy oktatójának neve:               Somogyi Klaudia

 Tartalmi és félévi feldolgozásra vonatkozó információk:

Hetekre lebontott tananyag-feldolgozási terv:

1.

Introduction. Getting to know each other

2.

Identifying yourself, getting through, making excuses

3.

Communication problems

4.

Exchanging and checking information

5.

Spelling over the phone

6.

Answering-machine greetings

7.

Leaving and taking messages

8.

Making and confirming arrangements

9.

Mobile phone calls

10.

Making complaints

11.

Dealing with complaints

12.

Making and reacting to proposals

13.

Reaching agreements

14.

Progress test

Az ismeretek elsajátításához felhasználható írott tananyagok:

David Gordon Smith: Üzleti telefonbeszélgetés angol nyelven. Cornelsen, 2012.

Számonkérési és értékelési információk (tantárgyi követelmények)

félévközi követelmények: aktív órai munka, házi feladatok, összefoglaló teszt

 

 

 


 

 

 

 

Tárgy neve:                                        Szakmai idegen nyelv I/1. (német)

Tárgy kódja:                                      KGNB_NOKM001

Óraszám:                                            heti 1x2

Számonkérés típusa:                          Folyamatos számonkérés (írásbeli és szóbeli)           

Teljesítményértékelés módja:             5 fokozatú

Tanszék neve:                                    INOK

Tantárgy oktatójának neve:               Somogyi Klaudia

 Tartalmi és félévi feldolgozásra vonatkozó információk:

 Hetekre lebontott tananyag-feldolgozási terv:

1.

Einführung. Vorstellung des Kursinhalts

Begrüßung der Gäste und Besucher am Arbeitsplatz.  N-Deklination

2.

Besuchs- und Besichtigungsprogramme. Terminvereinbarung

3.

Betriebsbesichtigung. Demonstrativpronomen

4.

Branchen und Produkte

5.

Unternehmensstruktur. Adjektivendungen

6.

Unternehmensgeschichte. Vergangenheitsformen

7.

Test 1

8.

Firmenorganisation. Abteilungen und Aufgaben. Passiv

9.

Zuständigkeiten und Tätigkeiten. Verben mit Präpositionen

10.

In der Disposition. Relativsätze

11.

Telefongespräche am Arbeitsplatz. Das Verb „lassen”

12.

Krankheiten. Krankenversicherung

13.

Test 2

14.

Bewertung. Übersicht des Kursinhalts

 

 Az ismeretek elsajátításához felhasználható írott tananyagok:

-Unternehmen Deutsch. Aufbaukurs. Lehrbuch – Arbeitsbuch

-Az oktató által összeállított segédanyag

 Számonkérési és értékelési információk (tantárgyi követelmények)

 a félévközi követelmények: aktív órai munka, házi feladatok, órai röpdolgozatok, 2 ZH.

Zárthelyi dolgozatok értékelése:

60% alatt elégtelen

60%-tól elégséges

70%-tól közepes

80%-tól

90%-tól jeles

 

 

Tárgy neve:                                        Középfokú nyelvvizsgára felkészítő 1. (német)

Tárgy kódja:                                      NGB_IT001_1

Óraszám:                                            heti 2x2

Számonkérés típusa:                          Folyamatos számonkérés (írásbeli és szóbeli)           

Teljesítményértékelés módja:             3 fokozatú

Tanszék neve:                                    INOK

Tantárgy oktatójának neve:               Pusztai Klaudia

 Tartalmi és félévi feldolgozásra vonatkozó információk:

 Hetekre lebontott tananyag-feldolgozási terv:

1.

Einführung. Vorstellung des Kursinhalts

Sprachprüfungen im Allgemeinen

2.

Mündliche Prüfung. Kontaktaufnahme

Prüfungsstrategie

3.

Leseverstehen

Texte und Überschriften

4.

Hörverstehen

Kurze Nachrichten und Aussagen

5.

Sprachbausteine Teil 1 (TELC)

6.

Sprachbausteine Teil 1 (TELC)

Leseverstehen Teil 3 (ÖSD)

7.

Klausur 1

8.

Schriftlicher Ausdruck. Nützliche Ausdrücke und Sätze

Persönlicher und halbinformeller Brief. E-Mail

9.

Schriftlicher Ausdruck

Bewerbungsbrief

10.

Schriftlicher Ausdruck

Beschwerdebrief. Leserbrief

11.

Mündliche Prüfung

Situationen

12.

Mündliche Prüfung

Diskussion (Zeitungsartikel)

13.

Klausur 2

14.

Bewertung. Übersicht des Kursinhalts. Weitere Übungen

 

 Az ismeretek elsajátításához felhasználható írott tananyagok:

 az oktató által összeállított segédanyag a következő tankönyvek/internetes források felhasználásával:

 1. Péntek Bernadett – Gárvány Hajnalka: Test- und Übungsbuch. TELC Mittelstufe B2
 2. Péntek Bernadett – Szombatiné Fülöp Ildikó: Test- und Übungsbuch. ÖSD Mittelstufe B2
 3. TELC, ÖSD, GOETHE, ECL, BME, ORIGÓ vizsgarendszerek honlapján elérhető mintafeladatok, információk
 4. Kulcsár Péter: Sprich einfach B2!
 5. Péntek Bernadett – Gárvány Hajnalka: Szóbeli feladatok a német emelt szintű érettségire és a nemzetközi nyelvvizsgákra (Pro-Kontra témák)
 6. Dömők Szilvia: Gyakorló német nyelvtan

 Számonkérési és értékelési információk (tantárgyi követelmények)

 a félévközi követelmények: aktív órai munka, házi feladatok, órai röpdolgozatok, 2 ZH.

Zárthelyi dolgozatok értékelése:

60% alatt nem felelt meg

60%-80% megfelelt

80%-tól jól megfelelt

 

 Tárgy neve:                                        Középfokú nyelvvizsgára felkészítő 2. (német)

Tárgy kódja:                                      NGB_IT001_2

Óraszám:                                            heti 2x2

Számonkérés típusa:                          Folyamatos számonkérés (írásbeli és szóbeli)           

Teljesítményértékelés módja:             3 fokozatú

Tanszék neve:                                    INOK

Tantárgy oktatójának neve:               Pusztai Klaudia

 Tartalmi és félévi feldolgozásra vonatkozó információk:

 Hetekre lebontott tananyag-feldolgozási terv:

1.

Einführung. Vorstellung des Kursinhalts

Sprachprüfungen im Allgemeinen

2.

Mündliche Prüfung. Kontaktaufnahme

Prüfungsstrategie

3.

Leseverstehen

Zeitungsartikel und Aufgaben.

4.

Hörverstehen

Rundfunk-Interview und Aussagen

5.

Sprachbausteine Teil 2 (TELC)

6.

Sprachbausteine Teil 2 (TELC)

Leseverstehen Teil 4 (ÖSD)

7.

Klausur 1

8.

Schriftlicher Ausdruck. Nützliche Ausdrücke und Sätze

Persönlicher und halbinformeller Brief. E-Mail

9.

Schriftlicher Ausdruck

Bewerbungsbrief

10.

Schriftlicher Ausdruck

Beschwerdebrief. Leserbrief

11.

Mündliche Prüfung

Präsentationen

12.

Mündliche Prüfung

Bildbeschreibung. Ein Thema präsentieren

13.

Klausur 2

14.

Bewertung. Übersicht des Kursinhalts. Weitere Übungen

 

 Az ismeretek elsajátításához felhasználható írott tananyagok:

 az oktató által összeállított segédanyag a következő tankönyvek/internetes források felhasználásával:

 1. Péntek Bernadett – Gárvány Hajnalka: Test- und Übungsbuch. TELC Mittelstufe B2
 2. Péntek Bernadett – Szombatiné Fülöp Ildikó: Test- und Übungsbuch. ÖSD Mittelstufe B2
 3. TELC, ÖSD, GOETHE, ECL, BME, ORIGÓ vizsgarendszerek honlapján elérhető mintafeladatok, információk
 4. Kulcsár Péter: Sprich einfach B2!
 5. Péntek Bernadett – Gárvány Hajnalka: Szóbeli feladatok a német emelt szintű érettségire és a nemzetközi nyelvvizsgákra (Pro-Kontra témák)
 6. Dömők Szilvia: Gyakorló német nyelvtan

 Számonkérési és értékelési információk (tantárgyi követelmények)

 a félévközi követelmények: aktív órai munka, házi feladatok, órai röpdolgozatok, 2 ZH.

Zárthelyi dolgozatok értékelése:

60% alatt nem felelt meg

60%-80% megfelelt

80%-tól jól megfelelt

 Tárgy neve:                                        Német szakmai nyelv; Fachsprache/Deutsch

Tárgy kódja:                                      NGM_IT002_1; NGM_IT202_1

Óraszám:                                            heti 1x2

Számonkérés típusa:                          Folyamatos számonkérés (írásbeli és szóbeli)           

Teljesítményértékelés módja:             5 fokozatú

Tanszék neve:                                    INOK

Tantárgy oktatójának neve:               Pusztai Klaudia

 Tartalmi és félévi feldolgozásra vonatkozó információk:

 

Hetekre lebontott tananyag-feldolgozási terv:

1.

Einführung. Vorstellung des Kursinhalts

2.

Technische Grundbegriffe

Präsens. Präteritum

3.

Verbrennungsmotoren

Perfekt. Plusquamperfekt

4.

Die Gasturbine

Futur I. Verben mit trennbaren und nicht trennbaren Präfixen

5.

Erklärung technischer Grundbriffe

sich-Verben. Das Verb „lassen”

6.

Das Viertaktprinzip

Die Modalverben

7.

Die vier Takte

Das Partizip. Das Passiv

8.

Der Ottomotor

Der Passiversatz. Infinitivkonstruktionen

9.

Der Ottomotor

Konstruktionen mit „sein/haben + zu + Infinitiv”. Finalsätze, Konstruktionen mit „ohne/anstatt + zu + Infinitiv”

10.

Der Dieselmotor

Wortfolge – Ein Überblick. Zweiteilige Konjunktionen

11.

Der Dieselmotor

Die Negation. Verben mit Präpositionen

12.

Zusammenfassung. Weitere Übungen

13.

Klausur

14.

Bewertung. Übersicht des Kursinhalts

Az ismeretek elsajátításához felhasználható írott tananyagok:

 az oktató által összeállított segédanyag a következő tankönyvek/források felhasználásával:

 1. Az oktató által összeállított tananyagok.
 2. Dömők Szilvia: Gyakorló német nyelvtan

 Számonkérési és értékelési információk (tantárgyi követelmények)

 a félévközi követelmények: aktív órai munka, házi feladatok, órai röpdolgozatok, 1 ZH.

Zárthelyi dolgozat és röpdolgozatok értékelése:

60% alatt elégtelen

60%-tól elégséges

70%-tól közepes

80%-tól

90%-tól jeles

 

Tárgy neve:                                        Járműipari szaknyelv 1. (német)

Tárgy kódja:                                      NGB_IT039_1

Óraszám:                                            heti 2x2

Számonkérés típusa:                          Folyamatos számonkérés (írásbeli és szóbeli)           

Teljesítményértékelés módja:             5 fokozatú

Tanszék neve:                                    INOK

Tantárgy oktatójának neve:               Pusztai Klaudia

 Tartalmi és félévi feldolgozásra vonatkozó információk:

 Hetekre lebontott tananyag-feldolgozási terv:

1.

Einführung. Vorstellung des Kursinhalts

Aufgaben zur Einführung:

Verkehrsmittel, Automarken, technische Grundbegriffe

2.

Berufe in der Automobilindustrie. Fahrzeugtypen

3.

Automobilausstellungen. Bekannte Persönlichkeiten

4.

PKW-Typen. Autoverkauf. Technische Daten

5.

Ausrüstungen eines Autos. Der Prozess der Auslieferung

6.

Das Aussehen eines Autos

7.

Klausur 1

8.

Die Innenausstattung eines Autos

9.

Reparaturarbeiten in einer Werkstatt. Auftragsscheine

10.

Technische Probleme. Sicherheit

11.

Werkzeuge und ihre Funktionsfelder

12.

Fehlersuche. Diagnosegeräte

13.

Klausur 2

14.

Bewertung. Übersicht des Kursinhalts. Zukunftsvorstellungen

 

 Az ismeretek elsajátításához felhasználható írott tananyagok :

 tankönyv:

a tanár által öszeállított segédanyag

kiegészítő források:

http://www.dw.de – Videoserie: Motor mobil

https://www.youtube.com/

https://audi.hu/de/

http://autopro.hu/

http://www.automobil-industrie.vogel.de/

http://www.vda.de/de/index.html

http://www.sueddeutsche.de/auto

http://www.fahrzeugindustrie.at/

 Számonkérési és értékelési információk (tantárgyi követelmények)

 a félévközi követelmények: aktív órai munka, házi feladatok, órai röpdolgozatok, 2 ZH.

Zárthelyi dolgozatok értékelése:

60% alatt elégtelen

60%-tól elégséges

70%-tól közepes

80%-tól

90%-tól jeles

 Tárgy neve:                                        Járműipari szaknyelv 2. (német)

Tárgy kódja:                                      NGB_IT039_2

Óraszám:                                            heti 2x2

Számonkérés típusa:                          Folyamatos számonkérés (írásbeli és szóbeli)           

Teljesítményértékelés módja:             5 fokozatú

Tanszék neve:                                    INOK

Tantárgy oktatójának neve:               Pusztai Klaudia

 Tartalmi és félévi feldolgozásra vonatkozó információk:

 Hetekre lebontott tananyag-feldolgozási terv:

1.

Einführung. Vorstellung des Kursinhalts

Aufgaben zur Wiederholung:

Verkehrsmittel, Werkzeuge und Geräte, technische Grundbegriffe

2.

Fahrzeug-Identifikationszeichen.

3.

Fahrzeugmanipulation. Autodiebstähle

4.

Unfalltypen. Unfallfolgen

5.

Verletzungen. Körperteile. Auszug aus einem Rettungsdienstbericht

6.

Null-Toleranz. Unfallsituationen

7.

Klausur 1

8.

Aktive und passive Sicherheit. Verkehrszeichen

9.

Der Airbag. Der Kindersitz

10.

Testbericht: VW Passat

Lesetext und Aufgabenblatt

11.

Testfahrt: Porsche

Video und Aufgabenblatt

12.

Das Motorrad: Teile. Bekleidung. Technische Daten

13.

Klausur 2

14.

Bewertung. Übersicht des Kursinhalts. Zukunftsvorstellungen

 

 Az ismeretek elsajátításához felhasználható írott tananyagok :

 tankönyv:

      a tanár által öszeállított segédanyag

kiegészítő források:

http://www.dw.de – Videoserie: Motor mobil

https://www.youtube.com/

https://audi.hu/de/

http://autopro.hu/

http://www.automobil-industrie.vogel.de/

http://www.vda.de/de/index.html

http://www.sueddeutsche.de/auto

http://www.fahrzeugindustrie.at/

 Számonkérési és értékelési információk (tantárgyi követelmények)

 a félévközi követelmények: aktív órai munka, házi feladatok, órai röpdolgozatok, 2 ZH.

Zárthelyi dolgozatok értékelése:

60% alatt elégtelen

60%-tól elégséges

70%-tól közepes

80%-tól

90%-tól jeles

 

 

  Tárgy neve:                                        Szakmai idegen nyelv 1. (angol)

Tárgy kódja:                                      NGF_IT012_1

Óraszám:                                            heti 1x2

Számonkérés típusa:                          Folyamatos számonkérés (írásbeli és szóbeli)           

Teljesítményértékelés módja:             5 fokozatú

Tanszék neve:                                    INOK

Tantárgy oktatójának neve:               Pusztai Klaudia

 Tartalmi és félévi feldolgozásra vonatkozó információk:

 Hetekre lebontott tananyag-feldolgozási terv:

1.

 Introduction. Placement test

2.

Unit 1 – New faces

Unit 2 – Around the office

3.

Unit 3 – Products and services

4.

Unit 4 – Time zones

5.

Unit 5 – On the phone

6.

Unit 6 – Placing an order

Unit 7 – Making a reservation

7.

Progress test 1

8.

Unit 8 – Getting around

9.

Unit 9 – About the company

Unit 10 – Routines

10.

Unit 11 – Small talk

Unit 12 – Getting personal

11.

Unit 13 – Entertaining

12.

Unit 14 – Getting help

Unit 15 – Working together

13.

Progress test 2

14.

Evaluation

 

 Az ismeretek elsajátításához felhasználható írott  tananyagok :

 tananyag és kiegészítő anyagok:

 1. Business Goals. Part I
 2. a tanár által összeállított segédanyag

 Számonkérési és értékelési információk (tantárgyi követelmények)

 a félévközi követelmények: aktív órai munka, házi feladatok, órai röpdolgozatok, 2 ZH.

Zárthelyi dolgozatok értékelése:

60% alatt elégtelen

60%-tól elégséges

70%-tól közepes

80%-tól

90%-tól jeles

 

 Tárgy neve:                                        Szakmai idegen nyelv III. (német)

Tárgy kódja:                                      NGF_IT012_3

Óraszám:                                            heti 1x2

Számonkérés típusa:                          Folyamatos számonkérés (írásbeli és szóbeli)           

Teljesítményértékelés módja:             5 fokozatú

Tanszék neve:                                    INOK

Tantárgy oktatójának neve:               Pusztai Klaudia

 Tartalmi és félévi feldolgozásra vonatkozó információk:

 Hetekre lebontott tananyag-feldolgozási terv:

1.

Bevezetés. A kurzus tartalmi elemeinek és követelményeinek ismertetése.

A hivatalos levelezés/telefonálás és az üzleti/kereskedelmi kommunikáció általános szabályai

2.

Információszerzés. Időpontegyeztetés

3.

Időpontok visszaigazolása. Foglalások intézése

4.

Foglalások visszaigazolása. Rendelések feladása

5.

Rendelések megválaszolása. Szállítási feltételek

6.

Fizetési feltételek. Fizetési emlékeztetők

7.

1. ZH

8.

Szerződés megírása. Hiányosságok és reklamációk

9.

Reklamációk megválaszolása. Meghívások

10.

Köszönőlevél. Gratulációk, jókívánságok és részvétnyilvánítás

11.

Állásajánlatok és pályázatok. Önéletrajz

12.

Elektronikus levelezés. Telefonálás

13.

2. ZH

14.

Értékelés. Kurzuszárás

 

 Az ismeretek elsajátításához felhasználható írott tananyagok:

 az oktató által összeállított segédanyag a következő tankönyvek/források felhasználásával:

 

 PONS – Praktikus irodai kommunikáció. Német (válogatott fejezetek)

 Számonkérési és értékelési információk (tantárgyi követelmények)

 a félévközi követelmények: aktív órai munka, házi feladatok, órai röpdolgozatok, 2 ZH.

Zárthelyi dolgozatok értékelése:

60% alatt elégtelen

60%-tól elégséges

70%-tól közepes

80%-tól

90%-tól jeles

 

Tárgy neve:                                        A természettudományok német szaknyelve

Tárgy kódja:                                      NGM_IT001_1

Óraszám:                                            heti 1x2

Számonkérés típusa:                          Folyamatos számonkérés (írásbeli és szóbeli)           

Teljesítményértékelés módja:             5 fokozatú

Tanszék neve:                                    INOK

Tantárgy oktatójának neve:               Pusztai Klaudia

 Tartalmi és félévi feldolgozásra vonatkozó információk:

 

Hetekre lebontott tananyag-feldolgozási terv:

1.

Einführung. Vorstellung des Kursinhalts

2.

Ingenieurwesen. Ingenieurwissenschaftliche Fachrichtungen. Tätigkeitsfelder von Ingenieuren. Das eigene Fachstudium.

Nominalisierung von Verben. Adjektive und häufige Suffixe.

3.

Mathematik auf Deutsch. Grundwortschatz zur Beschreibung von Veränderungen und Tendenzen.

Nominalisierung von Verben.

4.

Physik auf Deutsch. Grundbegriffe der Physik.

Trennbare und untrennbare Verben. Je…, desto…

5.

Physik auf Deutsch. Strom ohne Widerstand.

Partizipien. Passiv- und Passiversatzformen.

6.

Chemie auf Deutsch. Grundwortschatz zur Beschreibung von Stoffen.

Präpositionen. Adjektivdeklination.

7.

Chemie auf Deutsch. Der Sauerstoff.

Adjektivdeklination. Reflexive Verben.

8.

Aus der Automatisations- und Elektrotechnik. Die Fabrik der Zukunft.

zu+Infinitiv. Passivformen. Partizipien.

9.

Aus der Motorentechnik. Wie arbeitet ein Dieselmotor?

Nominalisierung von Verben. Passivformen.

10.

Aus der Motorentechnik. Wie arbeitet ein Katalysator?

Nominalisierung von Verben. Passiversatzformen. zu+Infinitiv.

11.

Biologie auf Deutsch. Grundbegriffe. Veränderung von Lebewesen durch Gentechnologie.

Nominalisierung von Verben. Passiv- und Passiversatzformen.

12.

Informatik auf Deutsch. Grundwortschatz. Neue Entwicklungen in der Informations- und Kommunikationstechnologie.

13.

Klausur

14.

Bewertung. Übersicht des Kursinhalts

Az ismeretek elsajátításához felhasználható írott tananyagok:

 az oktató által összeállított segédanyag a következő tankönyvek/források felhasználásával:

 1. Maria Steinmetz – Heiner Dintera: Deutsch für Ingenieure. Springer Verlag, 2014.
 2. Erich Zettl – Jörg Janssen – Heidrun Müller: Aus moderner Technik und Naturwissenschaft. Hueber Verlag, 1999.
 3. Sabine Both – Oliver Pechstein – Ilona Siehr: Wortschatzarbeit im naturwissenschaftlichen Unterricht – Biologie, Chemie, Physik
 4. www.lsi.hu
 5. www.ingenieurwesen-studieren.de
 6. www.dw.de (Serie: Motor mobil)

 

 

Számonkérési és értékelési információk (tantárgyi követelmények)

 a félévközi követelmények: aktív órai munka, házi feladatok, órai röpdolgozatok, 1 ZH.

Zárthelyi dolgozat és röpdolgozatok értékelése:

60% alatt elégtelen

60%-tól elégséges

70%-tól közepes

80%-tól

90%-tól jeles

Tárgy neve:                                        Angol irodai kommunikáció (Office English)

                                                           fakultatív/oktatói kurzus

Óraszám:                                            heti 1x2

Számonkérés típusa:                          Folyamatos számonkérés (írásbeli és szóbeli)           

Tanszék neve:                                    INOK

Tantárgy oktatójának neve:               Pusztai Klaudia

 Tartalmi és félévi feldolgozásra vonatkozó információk:

Hetekre lebontott tananyag-feldolgozási terv:

1.

An introduction to emails

2.

Formal and informal emails

3.

Writing and replying to enquiries

4.

Writing to colleagues, talking about deadlines and taking action

5.

Exchanging information

6.

Making and confirming arrangements

7.

Progress test 1

8.

Telephoning basics

9.

Exchanging and checking information

10.

Leaving and taking messages

11.

Making and confirming arrangements

12.

Making and dealing with complaints

13.

Making and reacting to proposals

14.

Progress test 2

Az ismeretek elsajátításához felhasználható írott tananyagok:

 az oktató által összeállított segédanyag a következő tankönyvek/források felhasználásával:

 1. Rebecca Chapman: Üzleti e-mail angol nyelven. Cornelsen, 2012.
 2. David Gordon Smith: Üzleti telefonbeszélgetés angol nyelven. Cornelsen, 2012.
 3. Paul Emmerson: Email English. Macmillan, 2004.

Számonkérési és értékelési információk (tantárgyi követelmények)

félévközi követelmények: aktív órai munka, házi feladatok, 2 összefoglaló teszt

Tárgy neve:                                        English for Emails

                                                           fakultatív/oktatói-adminisztrátori kurzus

 

Óraszám:                                            heti 1x2

Számonkérés típusa:                          Folyamatos számonkérés (írásbeli és szóbeli)           

Tanszék neve:                                    INOK

Tantárgy oktatójának neve:               Somogyi Klaudia

 Tartalmi és félévi feldolgozásra vonatkozó információk:

Hetekre lebontott tananyag-feldolgozási terv:

1.

Introduction. Getting to know each other

2.

An introduction to emails/Basic vocabulary and email structure

3.

An introduction to emails/Basic vocabulary and subject lines

4.

Formal and informal emails/Register

5.

Formal and informal emails/Abbreviations and correct spelling

6.

Enquiries/Writing and replying to enquiries

7.

Enquiries/Polite language

8.

Requesting action/Writing to colleagues

9.

Requesting action/Talking about deadlines and taking action

10.

Exchanging information/Colloquial language and contractions

11.

Exchanging information/Being diplomatic

12.

Making and confirming arrangements/Typical phrases

13.

Making and confirming arrangements/Saying you’re sorry

14.

Progress test

Az ismeretek elsajátításához felhasználható írott tananyagok:

Rebecca Chapman: Üzleti e-mail angol nyelven. Cornelsen, 2012.

Paul Emmerson: Email English. Macmillan, 2004.

Számonkérési és értékelési információk (tantárgyi követelmények)

félévközi követelmények: aktív órai munka, házi feladatok, összefoglaló teszt

Tárgy neve:                                        Középfokú nyelvvizsgára felkészítő 1. (német)

Tárgy kódja:                                      NGB_IT001_1

Óraszám:                                            heti 2x2

Számonkérés típusa:                          Folyamatos számonkérés (írásbeli és szóbeli)           

Teljesítményértékelés módja:             3 fokozatú

Tanszék neve:                                    INOK

Tantárgy oktatójának neve:               Somogyi Klaudia

 Tartalmi és félévi feldolgozásra vonatkozó információk:

 Hetekre lebontott tananyag-feldolgozási terv:

1.

Einführung. Vorstellung des Kursinhalts

Sprachprüfungen im Allgemeinen

2.

Mündliche Prüfung. Kontaktaufnahme

Prüfungsstrategie

3.

Leseverstehen

Texte und Überschriften

4.

Hörverstehen

Kurze Nachrichten und Aussagen

5.

Sprachbausteine Teil 1 (TELC)

6.

Sprachbausteine Teil 1 (TELC)

Leseverstehen Teil 3 (ÖSD)

7.

Klausur 1

8.

Schriftlicher Ausdruck. Nützliche Ausdrücke und Sätze

Persönlicher und halbinformeller Brief. E-Mail

9.

Schriftlicher Ausdruck

Bewerbungsbrief

10.

Schriftlicher Ausdruck

Beschwerdebrief. Leserbrief

11.

Mündliche Prüfung

Situationen

12.

Mündliche Prüfung

Diskussion (Zeitungsartikel)

13.

Klausur 2

14.

Bewertung. Übersicht des Kursinhalts. Weitere Übungen

 

 Az ismeretek elsajátításához felhasználható írott tananyagok:

 az oktató által összeállított segédanyag a következő tankönyvek/internetes források felhasználásával:

 1. Péntek Bernadett – Gárvány Hajnalka: Test- und Übungsbuch. TELC Mittelstufe B2
 2. Péntek Bernadett – Szombatiné Fülöp Ildikó: Test- und Übungsbuch. ÖSD Mittelstufe B2
 3. TELC, ÖSD, GOETHE, ECL, BME, ORIGÓ vizsgarendszerek honlapján elérhető mintafeladatok, információk
 4. Kulcsár Péter: Sprich einfach B2!
 5. Péntek Bernadett – Gárvány Hajnalka: Szóbeli feladatok a német emelt szintű érettségire és a nemzetközi nyelvvizsgákra (Pro-Kontra témák)
 6. Dömők Szilvia: Gyakorló német nyelvtan

 Számonkérési és értékelési információk (tantárgyi követelmények)

 a félévközi követelmények: aktív órai munka, házi feladatok, órai röpdolgozatok, 2 ZH.

Zárthelyi dolgozatok értékelése:

60% alatt nem felelt meg

60%-80% megfelelt

80%-tól jól megfelelt

 

 

Tárgy neve:                                        Középfokú nyelvvizsgára felkészítő 1. (német)

Tárgy kódja:                                      NGB_IT001_1

Óraszám:                                            heti 2x2

Számonkérés típusa:                          Folyamatos számonkérés (írásbeli és szóbeli)           

Teljesítményértékelés módja:             3 fokozatú

Tanszék neve:                                    INOK

Tantárgy oktatójának neve:               Somogyi Klaudia

 Tartalmi és félévi feldolgozásra vonatkozó információk:

 Hetekre lebontott tananyag-feldolgozási terv:

1.

Einführung. Vorstellung des Kursinhalts

Sprachprüfungen im Allgemeinen. Prüfungsstrategie

2.

Lebensformen, Familie

3.

Frauenrollen, Männerrollen

4.

Arbeit und Beruf

5.

Mensch und Natur

6.

Feste und Feiertage

7.

Konsum, Kaufen, Werbung

8.

Dorf, Stadt, Land

9.

Wohnen

10.

Schulen, Schüler, Unterricht

11.

Schule – Traditionen und Veranstaltungen

12.

Schriftliche Prüfung – persönlicher Brief

13.

Schriftliche Prüfung – Bewerbung

14.

Bewertung. Übersicht des Kursinhalts. Weitere Übungen

 

 Az ismeretek elsajátításához felhasználható írott tananyagok:

 az oktató által összeállított segédanyag a következő tankönyvek/internetes források felhasználásával:

 1. Kulcsár Péter: Sprich einfach B2!
 2. Péntek Bernadett – Gárvány Hajnalka: Test- und Übungsbuch. TELC Mittelstufe B2
 3. Péntek Bernadett – Szombatiné Fülöp Ildikó: Test- und Übungsbuch. ÖSD Mittelstufe B2
 4. TELC, ÖSD, GOETHE, ECL, BME, ORIGÓ vizsgarendszerek honlapján elérhető mintafeladatok, információk
 5. Péntek Bernadett – Gárvány Hajnalka: Szóbeli feladatok a német emelt szintű érettségire és a nemzetközi nyelvvizsgákra (Pro-Kontra témák)
 6. Dömők Szilvia: Gyakorló német nyelvtan

 Számonkérési és értékelési információk (tantárgyi követelmények)

 a félévközi követelmények: aktív órai munka, házi feladatok, zárthelyi dolgozatok.

Hallgatói teljesítmény értékelése:

60% alatt nem felelt meg

60%-80% megfelelt

80%-tól jól megfelelt

 

 

Tárgy neve:                                        Középfokú nyelvvizsgára felkészítő 2. (német)

Tárgy kódja:                                      NGB_IT001_2

Óraszám:                                            heti 2x2

Számonkérés típusa:                          Folyamatos számonkérés (írásbeli és szóbeli)           

Teljesítményértékelés módja:             3 fokozatú

Tanszék neve:                                    INOK

Tantárgy oktatójának neve:               Somogyi Klaudia

 Tartalmi és félévi feldolgozásra vonatkozó információk:

 Hetekre lebontott tananyag-feldolgozási terv:

1.

Einführung. Vorstellung des Kursinhalts

Sprachprüfungen im Allgemeinen

2.

Mündliche Prüfung. Kontaktaufnahme

Prüfungsstrategie

3.

Leseverstehen

Zeitungsartikel und Aufgaben.

4.

Hörverstehen

Rundfunk-Interview und Aussagen

5.

Sprachbausteine Teil 2 (TELC)

6.

Sprachbausteine Teil 2 (TELC)

Leseverstehen Teil 4 (ÖSD)

7.

Klausur 1

8.

Schriftlicher Ausdruck. Nützliche Ausdrücke und Sätze

Persönlicher und halbinformeller Brief. E-Mail

9.

Schriftlicher Ausdruck

Bewerbungsbrief

10.

Schriftlicher Ausdruck

Beschwerdebrief. Leserbrief

11.

Mündliche Prüfung

Präsentationen

12.

Mündliche Prüfung

Bildbeschreibung. Ein Thema präsentieren

13.

Klausur 2

14.

Bewertung. Übersicht des Kursinhalts. Weitere Übungen

 

 Az ismeretek elsajátításához felhasználható írott tananyagok:

 az oktató által összeállított segédanyag a következő tankönyvek/internetes források felhasználásával:

 1. Péntek Bernadett – Gárvány Hajnalka: Test- und Übungsbuch. TELC Mittelstufe B2
 2. Péntek Bernadett – Szombatiné Fülöp Ildikó: Test- und Übungsbuch. ÖSD Mittelstufe B2
 3. TELC, ÖSD, GOETHE, ECL, BME, ORIGÓ vizsgarendszerek honlapján elérhető mintafeladatok, információk
 4. Kulcsár Péter: Sprich einfach B2!
 5. Péntek Bernadett – Gárvány Hajnalka: Szóbeli feladatok a német emelt szintű érettségire és a nemzetközi nyelvvizsgákra (Pro-Kontra témák)
 6. Dömők Szilvia: Gyakorló német nyelvtan

 Számonkérési és értékelési információk (tantárgyi követelmények)

 a félévközi követelmények: aktív órai munka, házi feladatok, órai röpdolgozatok, 2 ZH.

Zárthelyi dolgozatok értékelése:

60% alatt nem felelt meg

60%-80% megfelelt

80%-tól jól megfelelt

 

Tárgy neve:                                        Középfokú nyelvvizsgára felkészítő 2. (német)

Tárgy kódja:                                      NGB_IT001_2

Óraszám:                                            heti 2x2

Számonkérés típusa:                          Folyamatos számonkérés (írásbeli és szóbeli)           

Teljesítményértékelés módja:             3 fokozatú

Tanszék neve:                                    INOK

Tantárgy oktatójának neve:               Somogyi Klaudia

 Tartalmi és félévi feldolgozásra vonatkozó információk:

 Hetekre lebontott tananyag-feldolgozási terv:

1.

Einführung. Vorstellung des Kursinhalts

Sprachprüfungen im Allgemeinen. Prüfungsstrategie

2.

Gesunde und ungesunde Ernährung

3.

Gesundheitstrends: Naturheilkunde, Wellness und Fitness

4.

Probleme und Suchtkrankheiten

5.

Kleidung und Mode

6.

Kultur und Freizeit: Kino, Theater, Museum, Tanz und Musik

7.

Sport

8.

Reisen und Urlaub

9.

Medien

10.

Technik im Alltag

11.

Umwelt, Umweltschutz, Umweltverschmutzung

12.

Schriftliche Prüfung – Beschwerdebrief. E-Mail

13.

Schriftliche Prüfung – Leserbrief

14.

Bewertung. Übersicht des Kursinhalts. Weitere Übungen

 

 Az ismeretek elsajátításához felhasználható írott tananyagok:

 az oktató által összeállított segédanyag a következő tankönyvek/internetes források felhasználásával:

 1. Kulcsár Péter: Sprich einfach B2!
 2. Péntek Bernadett – Gárvány Hajnalka: Test- und Übungsbuch. TELC Mittelstufe B2
 3. Péntek Bernadett – Szombatiné Fülöp Ildikó: Test- und Übungsbuch. ÖSD Mittelstufe B2
 4. TELC, ÖSD, GOETHE, ECL, BME, ORIGÓ vizsgarendszerek honlapján elérhető mintafeladatok, információk
 5. Péntek Bernadett – Gárvány Hajnalka: Szóbeli feladatok a német emelt szintű érettségire és a nemzetközi nyelvvizsgákra (Pro-Kontra témák)
 6. Dömők Szilvia: Gyakorló német nyelvtan

 Számonkérési és értékelési információk (tantárgyi követelmények)

 a félévközi követelmények: aktív órai munka, házi feladatok, zárthelyi dolgozatok.

Hallgatói teljesítmény értékelése:

60% alatt nem felelt meg

60%-80% megfelelt

80%-tól jól megfelelt

 

 

Tárgy neve:                                        Járműipari szaknyelv 1. (német)

Tárgy kódja:                                      NGB_IT039_1

Óraszám:                                            heti 2x2

Számonkérés típusa:                          Folyamatos számonkérés (írásbeli és szóbeli)           

Teljesítményértékelés módja:             5 fokozatú

Tanszék neve:                                    INOK

Tantárgy oktatójának neve:               Somogyi Klaudia

 Tartalmi és félévi feldolgozásra vonatkozó információk:

 Hetekre lebontott tananyag-feldolgozási terv:

1.

Einführung. Vorstellung des Kursinhalts

Aufgaben zur Einführung:

Verkehrsmittel, Automarken, technische Grundbegriffe

2.

Berufe in der Automobilindustrie. Fahrzeugtypen

3.

Automobilausstellungen. Bekannte Persönlichkeiten

4.

PKW-Typen. Autoverkauf. Technische Daten

5.

Ausrüstungen eines Autos. Der Prozess der Auslieferung

6.

Das Aussehen eines Autos

7.

Klausur 1

8.

Die Innenausstattung eines Autos

9.

Reparaturarbeiten in einer Werkstatt. Auftragsscheine

10.

Technische Probleme. Sicherheit

11.

Werkzeuge und ihre Funktionsfelder

12.

Fehlersuche. Diagnosegeräte

13.

Klausur 2

14.

Bewertung. Übersicht des Kursinhalts. Weitere Übungen

 

 Az ismeretek elsajátításához felhasználható írott tananyagok :

 tankönyv:

a tanár által összeállított segédanyag

kiegészítő források:

http://www.dw.de – Videoserie: Motor mobil

https://www.youtube.com/

https://audi.hu/de/

http://autopro.hu/

http://www.automobil-industrie.vogel.de/

http://www.vda.de/de/index.html

http://www.sueddeutsche.de/auto

http://www.fahrzeugindustrie.at/

 Számonkérési és értékelési információk (tantárgyi követelmények)

 a félévközi követelmények: aktív órai munka, házi feladatok, órai röpdolgozatok, 2 ZH.

Zárthelyi dolgozatok értékelése:

60% alatt elégtelen

60%-tól elégséges

70%-tól közepes

80%-tól

90%-tól jeles

 

 

Tárgy neve:                                        Járműipari szaknyelv 2. (német)

Tárgy kódja:                                      NGB_IT039_2

Óraszám:                                            heti 2x2

Számonkérés típusa:                          Folyamatos számonkérés (írásbeli és szóbeli)           

Teljesítményértékelés módja:             5 fokozatú

Tanszék neve:                                    INOK

Tantárgy oktatójának neve:               Somogyi Klaudia

 Tartalmi és félévi feldolgozásra vonatkozó információk:

 Hetekre lebontott tananyag-feldolgozási terv:

1.

Einführung. Vorstellung des Kursinhalts

Aufgaben zur Wiederholung:

Verkehrsmittel, Werkzeuge und Geräte, technische Grundbegriffe

2.

Fahrzeug-Identifikationszeichen.

3.

Fahrzeugmanipulation. Autodiebstähle

4.

Unfalltypen. Unfallfolgen

5.

Verletzungen. Körperteile. Auszug aus einem Rettungsdienstbericht

6.

Null-Toleranz. Unfallsituationen

7.

Klausur 1

8.

Aktive und passive Sicherheit. Verkehrszeichen

9.

Der Airbag. Der Kindersitz

10.

Testbericht: VW Passat

Lesetext und Aufgabenblatt

11.

Testfahrt: Porsche

Video und Aufgabenblatt

12.

Das Motorrad: Teile. Bekleidung. Technische Daten

13.

Klausur 2

14.

Bewertung. Übersicht des Kursinhalts. Weitere Übungen

 

 Az ismeretek elsajátításához felhasználható írott tananyagok :

 tankönyv:

      a tanár által összeállított segédanyag

kiegészítő források:

http://www.dw.de – Videoserie: Motor mobil

https://www.youtube.com/

https://audi.hu/de/

http://autopro.hu/

http://www.automobil-industrie.vogel.de/

http://www.vda.de/de/index.html

http://www.sueddeutsche.de/auto

http://www.fahrzeugindustrie.at/

 Számonkérési és értékelési információk (tantárgyi követelmények)

 a félévközi követelmények: aktív órai munka, házi feladatok, órai röpdolgozatok, 2 ZH.

Zárthelyi dolgozatok értékelése:

60% alatt elégtelen

60%-tól elégséges

70%-tól közepes

80%-tól

90%-tól jeles

 


 

Idegen Nyelvi Oktatási Központ Eseménynaptára

Szenátusi Ülés 2019. március 25. 14:00 - 16:00
Elektronikus ZH nap 2019. március 27.
Véradás 2019. március 27. 10:00 - 16:00