Nagy Rozália tantárgyprogramjai

 

 

TANTÁRGYPROGRAM

Tantárgy neve: NGF_IT014_1 (jogi szaknyelv)

Tanár: Nagy Rozália

TANANYAG HETI BONTÁSBAN

1. A hatályos jog ismérvei – definíciók, szómagyarázatok, értelmezés.

2. Fenti téma gyakorlása, olvasásértés.

3. Objektív jog – a szöveg értelmezése, definíciók.

4. A téma gyakorlása, hiányos szövegek, hallás utáni értés.

5. Alanyi jog – olvasás, értelmezés, kérdés-felelet.

6. A téma gyakorlása, szavak, olvasásértés.

7. Polgári per – szavak, definíciók, gyakorlás.

8. A téma folytatása, hallás utáni értés.

9. Büntetőjogi eljárás – szavak, kérdés-felelet.

10. Gyakorlás, ellenőrző kérdések a témához.

11. Alkotmányjog I. – a szöveg olvasása, értelmezése, szómagyarázatok.

12. Alkotmányjog II. – a szöveg olvasása, értelmezése, szómagyarázatok.

13. A témához kötődő gyakorlatok, olvasásértés.

14. Zárthelyi dolgozat, a félévi munka értékelése.

Kötelező irodalom:

Monika Loós: VON RECHTS WEGEN… német jogi nyelv magyaroknak

Holnap Kiadó, ISBN 963 346 707 1

Követelmények:

Órai munka+házi feladatok 50%, zárthelyi dolgozatok 50%, megfelelt: 60%-tól.

 

 

TANTÁRGYPROGRAM

 

KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ KURZUS II.

 

TANÁR: Nagy Rozália

 

TANANYAG HETI BONTÁSBAN

 

 1. Egészséges és egészségtelen táplálkozás.

Képleírás, szituációk.

 1. Természetgyógyászat, wellness, fitness.

Olvasásértés. Vélemény, állásfoglalás kifejezése.

 1. Szenvedélybetegségek.

Levélírás (privát).

 1. Öltözködés, divat.

Nyelvtan gyakorlása.

 1. Kultúra és szabadidő.

Hallás utáni értés. Levélírás (hivatalos).

 1. Sport.

Társalgás, kérdésfeltevés gyakorlása.

 1. Gyakorlás, ismétlés

ELSŐ ZÁRTHELYI DOLGOZAT

 1. Utazás, üdülés.

Nyelvtan, olvasásértés gyakorlása.

 1. A média világa és lehetőségei.

Képleírás, szituációk.

 1. Technika a mindennapokban.

Levélírás gyakorlása.

 1. Környezetszennyezés, környezetvédelem.

Vélemény kifejezése.

 1. B2 szintű szóbeli és írásbeli feladatok.
 2. B2 szintű szóbeli és írásbeli feladatok.
 3. Gyakorlás, ismétlés

MÁSODIK ZÁRTHELYI DOLGOZAT

 

Kötelező irodalom:

Kulcsár Péter: Sprich einfach B2!

Maxim Kiadó, Szeged

ISBN 978 963 261 128 0

 

Követelmények: Órai munka+házi feladatok 50%, zárthelyi dolgozatok 50%.

Megfelelt: 60%-tól.

 

 

 

 

 

 

 

TANTÁRGYPROGRAM

 

NGB_IT030_1.    I. nyelv gazdasági szaknyelv

Tanár: Nagy Rozália

 

TANANYAG HETI BONTÁSBAN

 

 1. Az Európai Unió története és intézményei.
 2. Európa mint befektetési helyszín - olvasásértés gyakorlása.
 3. Szituációk, újságcikkek a fenti témához.
 4. A globalizáció jellemzői, előnyei, hátrányai.
 5. Szókapcsolatok, vonzatos igék. Hallás utáni értés.
 6. A témához kapcsolódó szituációk, cikkek.
 7. ELSŐ ZÁRTHELYI DOLGOZAT
 8. Piacgazdasági modellek: az amerikai és a német modell.
 9. Piacgazdasági modellek: a francia, osztrák, svéd és japán modell.
 10. Feladatok a témához.
 11. Munkaerőpiac: munkaadó, munkavállaló, hiányszakmák, divatszakmák.
 12. Munkanélküliség: okai, fajtái, következményei, lehetőségek.
 13. Szituációk, hallás utáni értés, cikkek.
 14. MÁSODIK ZÁRTHELYI DOLGOZAT

 

Kötelező irodalom:

Bajkó-Pintér-Polakovits-Tefner: Bausteine OECONOM

Aula Kiadó 2008

ISBN 978 963 9698 46 8

 

Követelmények: Órai munka+házi feladatok 50%, zárthelyi dolgozatok 50%.

Megfelelt: 60%-tól.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TANTÁRGYPROGRAM

 

NGB_IT011_1 OECONOM szakmai nyelvvizsgára felk. I.

 

 

N_ITH6 Szakmai nyelvvizsgára felk. 1. ny. I.

N_ITH8 Szakmai nyelvvizsgára felk. 2. ny. I.

Tanár: Nagy Rozália

 

 

 

TANANYAG HETI BONTÁSBAN

 

 1. Az Európai Unió: téma + olvasásértés.
 2. Témához kapcsolódó feladatok.
 3. A globalizáció: téma + szituációk.
 4. Gyakorlás a fenti témában.
 5. Piacgazdasági modellek: téma + vonzatos igék.
 6. Gyakorló feladatok + hallás utáni értés.
 7. Első zárthelyi dolgozat.
 8. Munkaerőpiac: téma + szóképzés.
 9. Témához kapcsolódó feladatok.
 10. Adórendszer: téma + kommentár írásban megadott témához.
 11. Környezetvédelem: téma + gyakorlatok.
 12. Vállalkozási formák: téma + szókincsgyakorlatok.
 13. Vizsgafeladatok.
 14. Második zárthelyi dolgozat.

 

 

Irodalom: Bajkó-Pintér-Polakovits-Tefner: Bausteine OECONOM

Tematikus gyakorlókönyv, AULA 2008, ISBN 978 963 9698 46 8

 

 

Követelmények: Órai munka+házi feladatok 50%, zárthelyi dolgozatok 50%.

Megfelelt: 60%-tól.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TANTÁRGYPROGRAM

 

SZAKMAI IDEGEN NYELV NÉMET II.                        NGF_IT004_2

 

TANÁR: Nagy Rozália

 

TANANYAG HETI BONTÁSBAN

 

1.  1. lecke - Postán: levelek, csomagok, tarifák. Telefonálás.

2.  Telefonvásárlás, díjcsomagok, kedvezmények.

Főnévi igeneves szerkezetek.

3.  Online-szolgáltatások.

A „hin - her" használata. Melléknévképzés a -bar, -wert, -los, -haltig, -arm, - frei             utótagokkal.

4.  Étkezés üzleti partnerekkel.

5.  2. lecke - Bankban: folyószámla, számlanyitás.

Mellérendelő kötőszók: und - oder - aber - doch - sondern - denn

6.  Készpénzfelvétel bankautomatánál.

Felszólító mód.

7.  Gyakorlás és ismétlés az óra első felében, majd az I. zh megírása az óra második részében.

8.  Számlakivonat. Pénzváltás. Fizetési módok. Hitelkártya. Hitelek.

9.  Visszaható névmás. „etwas - nichts - alles", a „schon - noch" tagadása.

10. 3. lecke - Nemzetközi légiforgalom: légitársaságok, check-in, check-out.

Melléknévfokozás - összehasonlítás - „je ..., desto ..." használata.

11. Alárendelő kötőszók használata és gyakorlásuk.

12. Légifuvarozás: ügyintézés, foglalás telefonon, foglalás módosítása.

13. A Német Szövetségi Vasút: szolgáltatások és vonatok. Teherfuvarozás. Futárszolgálat.

14. Gyakorlás és ismétlés az óra első felében, majd a II. zh megírása az óra második részében.

 

Irodalom: Wirtschaftsdeutsch für Anfänger, Aufbaustufe, Lehr- und Arbeitsbuch 2

Klett Kiadó, 2009, ISBN 3 12 675162 8

 

 

Követelmények: Órai munka+házi feladatok 50%, zárthelyi dolgozatok 50%.

Megfelelt: 60%-tól.

 

 

 

Idegen Nyelvi Oktatási Központ Eseménynaptára

Szenátusi Ülés 2019. március 25. 14:00 - 16:00
Elektronikus ZH nap 2019. március 27.
Véradás 2019. március 27. 10:00 - 16:00