Köszöntő

Tisztelt Egyetemi Polgárok!

Tisztelt Egyetemi Polgárok!

Nagy örömmel mutatom be az INOK tevékenységének legfontosabb jellemzőit:

Nyelvi központunk az egyetem hallgatóinak, oktatóinak illetve adminisztratív dolgozóinak biztosít nyelvi szolgáltatásokat. Meggyőződésem, hogy az egyetem fenntarthatósága rövid időn belül idegen nyelven tartandó kurzusokkal biztosítható. Központunk ennek a tényezőnek a figyelembevételével végzi oktató és szolgáltató tevékenységét. Központunk a belső és külső piac igényeit magas színvonalú munkával képes kielégíteni, úgy hogy mind az egyetemi illetve kari és intézeti érdekek kellően artikulálódjanak. Ez csak akkor lehetséges, ha felkészült nyelvtanáraink folyamatosan és rugalmasan igazodnak a kihívásokhoz.

Ennek a koncepciónak a birtokában végeztük és végezzük tevékenységünket,. A fentiek szolgálatában az alábbiakat tettük és tesszük:

A múlt legfontosabb történései:

- Folyamatosan akkreditáltattunk nyelvvizsgarendszereket a hallgatói igények kielégítésére OECONOM Gazdasági, PROFEX Jogi, PROFEX Egészségügyi, BME Műszaki, LEXINFO Informatika szaknyelvi vizsgarendszer.

- Tantermeinket a legkorszerűbb eszközökkel installáltuk részben egyetemi részben szakképzési forrásokból.

- Fenntartottuk a nyelvek diverzitását illetve extra kínálattal segítettük hallgatóinkat – angol, német, olasz, spanyol. francia, orosz illetve arab, japán., kínai, török  és portugál.

- Az egyetem oktatóiról sem feledkeztünk meg. A fenti nyelvek közül választhatnak.  Két – háromfős nyelvi kurzusok segítik őket abban, hogy versenyképesek legyenek és minél előbb képesek legyenek idegen nyelven kurzusokat tartani.

- A nem oktató munkatársaknak is segítünk abban, hogy nyelvtudásukkal javítsák mind saját mind pedig az intézmény versenyképességét. Négy angol és egy német kurzus áll rendelkezésükre.

- Erősítettük a központ szolgáltató szerepét a társtanszékekkel. Azt mondhatom, hogy szinte valamennyi tanszékkel van munkakapcsolatunk nyelvi szolgáltatás formájában.

- Folyamatos kapcsolattartással nyelvi szolgáltatást adunk az Oktatásszervezési Csoportnak.

- Eredményesen munkálkodtunk a két TAMOP (411. – 412.) projektben.(Képzők képzése, Versenyképesség növelése)

- TIOP-1.3.1-07/1-1F-2008-0003 projektben is sikeresen teljesítettünk.

- Oktató kollégáinkat eredményesen készítettük fel a nyelvvizsgákra.

- Október 5-én indítjuk a TAMOP 4.1.2. D, melyben 500 hallgató nyelvvizsga felkészítését vállaljuk Blended 

  Learning módszer alkalmazásával.

A jövő várható feladatai:

A fentiekben vázolt tevékenységünket szeretnénk tovább erősíteni illetve a rugalmas szolgáltatás motiváló erejét a jövőben is fenntartani. Következésképpen:

- Folytatjuk az eddigi szolgáltatások biztosítását

- Rugalmasan igazodunk az új törvényből adódó hallgatói szükségletekhez

- Fontos szerepet vállalunk a nyelvi záróvizsgák lebonyolításában

- Bővítjük a Műszaki Karnak nyújtandó szolgáltatásainkat. Népszerűsítjük a LEXINFO szaknyelvi vizsgarendszert

- Új választható idegen nyelvű tárgyakat kínálunk mesterkurzusokon

- A DEÁK Karral az előző évben közösen átdolgozott idegen nyelvi tárgyak képzési rendszerének finomhangolását elvégezzük

- A Petz Intézet nyelvi szükségleteinek folyamatos átdolgozásával próbálunk segíteni a nyelvvizsga kényszerrel nehezen boldoguló hallgatókon.

- Jelentős feladataink vannak a Felsőfokú Szakképzéshez kapcsolódó idegen nyelvi oktatási feladatok fejlesztésében.

Eredményes tanulást kívánva valamennyi kollégám nevében:

2013.09.17.

 

Dr.PhD Csendes Ferenc
INOK vezető
e-mail: csendesf@sze.hu

Idegen Nyelvi Oktatási Központ Eseménynaptára

Szenátusi Ülés 2019. március 25. 14:00 - 16:00
Elektronikus ZH nap 2019. március 27.
Véradás 2019. március 27. 10:00 - 16:00