Kis Zita tantárgyprogramjai

Tantárgyprogram az Idegenforgalmi szaknyelv I/1. tantárgyhoz

 

Az oktatásért felelős: Idegen Nyelvi Oktatási Központ

Tantárgyfelelős: Dr. Csendes Ferenc

Oktató: Kis Zita Margit

 

Óraszám: heti 4 óra

 

Számonkérés módja: folyamatos

Tantárgykód: KGNB_NOKM 002

A tantárgy tartalmi elemeinek és a félévi munkamenet heti lebontása:

1. hét

Über den Tourismus – Einführung,

2. hét

Tourismus in Ungarn

3. hét

Trends im Tourismus

4. hét

Begriffe Kultur und Kulturtourismus

5. hét

Dorftourismus

6. hét

Urlaub auf dem Lande − Erfolgsregionen in Ungarn

7 hét

Weintourismus – Weigebiete, Weinstraßen

8. hét

Kur-, Wellness- und Badetourismus

9. hét

Klausur I. – Fahrradtourismus

10. hét

Nachhaltiger Tourismus − Umwelt und Tourismus

11. hét

Präsentationen

12. hét

Berufe im Tourismus

13. hét

Schriftliche und mündliche Kommunikation im Tourismus – Klausur II.

14. hét

Mündliche Abfrage. Bewertung

 


Aláírás feltétele:

            - az órákon való rendszeres és aktív részvétel (hiányzásokra az egyetem előírásai vonatkoznak), illetve a tanár által előírt követelmények teljesítése

            Követelmény:

- két zárthelyi dolgozat sikeres (min. 60%) megírása

            - csoportos és/vagy önálló felkészülésen, kutatáson alapuló feladatok (beszámoló,           prezentáció) teljesítése

 

Az értékelés százalékos megoszlása:

            - zárthelyi dolgozatok                                                                                   50%

            - szemináriumi munka, csoportban végzett munka                           25%

            - szóbeli beszámoló                                                                            25%

 

Kötelező irodalom:

Az oktató által belső használatra összeállított német nyelvű jegyzet.

Ajánlott irodalom:

            Csapóné Horváth Andrea – Kis Zita Margit: Tourismus einmal bunt. Győr, Varietas        Kiadó, 2008.

B. Zuba Mariann, Karácsonyi László Tamás, Kovács Krisztina, Révné Lőrinc Anna: Tourismus hin und zurück. Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Kft., Bp., 2007.

Günter Schroeder, Iker Bertalan: Német-magyar, magyar-német Turisztikai szakszótár, Grimm Kiadó, Szeged, 2008. (Langenscheidt, 2007)

 Tantárgyprogram az Idegenforgalmi szaknyelv I/3. tantárgyhoz

 

Az oktatásért felelős: Idegen Nyelvi Oktatási Központ

Tantárgyfelelős: Dr. Csendes Ferenc

Oktató: Kis Zita Margit

 

Óraszám: heti 2 óra

Számonkérés módja: folyamatos számonkérés

 

Tantárgykód: ANITVA 1217_03

A tantárgy tartalmi elemeinek és a félévi munkamenet heti lebontása:

1. hét

Hotelarten – Geschichte der Branche

2. hét

Struktureller Aufbau des Hotels

3. hét

Tätigkeitsbereiche im Hotel

4. hét

Schriftliche Kommunikation im Hotel

5. hét

Ungarns Hotels

6. hét

Marketingtätigkeit in der Hotellerie

7 hét

Prüfungstraining – Schriftlicher Teil I.

8. hét

Prüfungstraining – Schriftlicher Teil II.

9. hét

Kundenkontakt – Verhandlungen

10. hét

Klausur

11. hét

Nachhaltigkeit in der Hotellerie

12. hét

Präsentationen

13. hét

Prüfungstraining

14. hét

Mündliche Abfrage

 


Aláírás feltétele:

            - az órákon való rendszeres és aktív részvétel (hiányzásokra az egyetem előírásai vonatkoznak), illetve a tanár által előírt követelmények teljesítése

            Követelmény:

- egy zárthelyi dolgozat sikeres (min. 60%) megírása

            - csoportos és/vagy önálló felkészülésen, kutatáson alapuló feladatok (beszámoló,             prezentáció) teljesítése

 

Az értékelés százalékos megoszlása:

            - zárthelyi dolgozat                                                                            50%

            - szemináriumi munka, csoportban végzett munka                            25%

            - egyéni munka benyújtása/prezentálása                                                        25%

 

Kötelező irodalom:

Az oktató által belső használatra összeállított német nyelvű jegyzet.

Ajánlott irodalom:

            Csapóné Horváth Andrea-Kis Zita Margit (2009): Zu Ihren Diensten. Lehrwerk für Studierende und Berufstätige im Bereich Gastgewerbe und Hotellerie. Győr: Varietas Bt. Kiadó. 224 p.

Becze Ákosné (2004): Vendéglátás, idegenforgalom – gyakorlókönyv. Budapest: KITEX

B. Zuba Mariann, Karácsonyi László Tamás, Kovács Krisztina, Révné Lőrinc Anna (2007): Tourismus hin und zurück – Felkészítő- és gyakorlókönyv a német szakmai nyelvvizsgákra . Budapest: KITEX

Mekis Zsuzsanna–Szőke Andrea (2005): Wirtschaftsdeutsch für Tourismus und Gastgewerbe

I-II., Felkészítő könyv a német idegenforgalmi és vendéglátóipari szakmai nyelvvizsgára.Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó

 Tantárgyprogram az Idegenforgalmi szaknyelv II/3. tantárgyhoz

 

Az oktatásért felelős: Idegen Nyelvi Oktatási Központ

Tantárgyfelelős: Dr. Csendes Ferenc

Oktató: Kis Zita Margit

 

Óraszám: heti 6 óra

Számonkérés módja: folyamatos számonkérés

 

Tantárgykód: ANITVA 1224_02

A tantárgy tartalmi elemeinek és a félévi munkamenet heti lebontása:

1. hét

Einführung − Hotellerie

2. hét

Hotelarten – Geschichte der Branche

3. hét

Struktur des Hotels − Hotelarten

4. hét

Tätigkeitsbereiche im Hotel

5. hét

Schriftliche Kommunikation im Hotel

6. hét

Ungarns Hotels

7 hét

Marketingtätigkeit in der Hotellerie

8. hét

Mündliche Kommunikation im Bereich Hotellerie

9. hét

Zusammenfassen der obigen Themen − Klausur I.

10. hét

Umweltverträgliche Hotellerie

11. hét

Präsentationen

12. hét

Prüfungstraining – Schriftlicher Teil I.

13. hét

Prüfungstraining –Schriftlicher Teil II.  Klausur II.

14. hét

Mündliche Abfrage

 


Aláírás feltétele:

            - az órákon való rendszeres és aktív részvétel (hiányzásokra az egyetem előírásai vonatkoznak), illetve a tanár által előírt követelmények teljesítése

            Követelmény:

- két zárthelyi dolgozat sikeres (min. 60%) megírása

            - csoportos és/vagy önálló felkészülésen, kutatáson alapuló feladatok (beszámoló,             prezentáció) teljesítése

 

Az értékelés százalékos megoszlása:

            - zárthelyi dolgozatok                                                                        50%

            - szemináriumi munka, csoportban végzett munka                            25%

            - egyéni munka benyújtása/prezentálása                                                        25%

 

Kötelező irodalom:

Az oktató által belső használatra összeállított német nyelvű jegyzet.

Ajánlott irodalom:

            Csapóné Horváth Andrea-Kis Zita Margit (2009): Zu Ihren Diensten. Lehrwerk für Studierende und Berufstätige im Bereich Gastgewerbe und Hotellerie. Győr: Varietas Bt. Kiadó. 224 p.

Becze Ákosné (2004): Vendéglátás, idegenforgalom – gyakorlókönyv. Budapest: KITEX

B. Zuba Mariann, Karácsonyi László Tamás, Kovács Krisztina, Révné Lőrinc Anna (2007): Tourismus hin und zurück – Felkészítő- és gyakorlókönyv a német szakmai nyelvvizsgákra . Budapest: KITEX

Mekis Zsuzsanna–Szőke Andrea (2005): Wirtschaftsdeutsch für Tourismus und Gastgewerbe

I-II., Felkészítő könyv a német idegenforgalmi és vendéglátóipari szakmai nyelvvizsgára.Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó

 

Tantárgyprogram a Turisztikai szaknyelvi vizsgatréning tantárgyhoz

 

Az oktatásért felelős: Idegen Nyelvi Oktatási Központ

Tantárgyfelelős: Dr. Csendes Ferenc

Oktató: Kis Zita Margit

 

Óraszám: heti 2 óra

Számonkérés módja: folyamatos számonkérés

 

Tantárgykód: ANIDTC 9062

Az oktatás célja a hallgatók idegen nyelvi kompetenciáinak, szaknyelvi ismeretük, szakmai szókincsük megszilárdítása. Központi feladat a szaknyelvi órákon tanultak rendszerezése, ismétlése. A kurzus résztvevői megismerkednek az egyes szakmai nyelvvizsgák feladattípusaival, azokkal a stratégiákkal, amelyek segítséget nyújtanak a vizsga sikeres abszolválásához.

 

A tantárgy tartalmi elemeinek és a félévi munkamenet heti lebontása:

1. hét

Grundbegriffe des Fremdenverkehrs

2. hét

Tourismusarten und -formen

3. hét

Tourismus und Wirtschaft

4. hét

Das Gastgewerbe und seine Teilbereiche

5. hét

Schriftliche Kommunikation

6. hét

Strategien für die schriftlichen Prüfungsteilen

7 hét

Leseverstehen und Lückentexte

8. hét

Geschäftsbrief, Geschäftsemail

9. hét

Bericht als schriftliche Prüfungsaufgabe

10. hét

Beschreiben von Diagrammen

11. hét

Das Bild als Inspiration zur Erörterung von Themen

12. hét

Situationen

13. hét

Klausur

14. hét

Bewertung

 


Aláírás feltétele:

            - az órákon való rendszeres és aktív részvétel (hiányzásokra az egyetem előírásai vonatkoznak), illetve a tanár által előírt követelmények teljesítése

            Követelmény:

- egy zárthelyi dolgozat sikeres (min. 60%) megírása

            - megfelelés a szóbeli számonkérésen

 

Az értékelés százalékos megoszlása:

            - zárthelyi dolgozat                                                                           50%

            - szemináriumi munka, csoportban végzett munka                           25%

            - szóbeli számonkérés                                                                        25%

 

Kötelező irodalom:

Az oktató által összeállított tananyag

Ajánlott irodalom:

Csapóné Horváth Andrea – Kis Zita Margit (2008): Tourismus einmal bunt. Győr, Varietas Bt.Kiadó

Csapóné Horváth Andrea-Kis Zita Margit (2009): Zu Ihren Diensten. Lehrwerk für Studierende und Berufstätige im Bereich Gastgewerbe und Hotellerie. Győr: Varietas Bt. Kiadó

Becze Ákosné (2004): Vendéglátás, idegenforgalom – gyakorlókönyv. Budapest: KITEX

B. Zuba Mariann, Karácsonyi László Tamás, Kovács Krisztina, Révné Lőrinc Anna (2007): Tourismus hin und zurück – Felkészítő- és gyakorlókönyv a német szakmai nyelvvizsgákra . Budapest: KITEX

Mekis Zsuzsanna–Szőke Andrea (2005): Wirtschaftsdeutsch für Tourismus und Gastgewerbe

I-II., Felkészítő könyv a német idegenforgalmi és vendéglátóipari szakmai nyelvvizsgára. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó

Felkészítő feladatgyűjtemény a Gazdálkodó nyelvvizsgára – Kodolányi János Főiskola, 2008

 

 

 

 

Idegen Nyelvi Oktatási Központ Eseménynaptára

Szenátusi Ülés 2019. március 25. 14:00 - 16:00
Elektronikus ZH nap 2019. március 27.
Véradás 2019. március 27. 10:00 - 16:00