Kigyossy Csilla tantárgyprogramjai

 

 

Tantárgyprogram

 

Középfokú nyelvvizsgára felkészítő I.

/Spanyol/

heti 4 óra

 

Tantárgykód: NGBIT001_1

Oktató: Kigyóssy Csilla

 

Beszámoló: folyamatos számonkérés

 

1. Kiejtés, hangsúlyozás

2. Alap nyelvtan

3. Bemutatkozás

4. Család

5. Lakás

6. Közlekedés

7. Iskola

8. Bevásárlás

9. Napirend

10. Időjárás

11. Étkezés

12. Naplóírás

13. Hírek

14. Szünidő

 

 

Szakirodalom:

Nagy-Seres-Vela  Spanyol nyelvkönyv I. Nemzeti Tankönyvkiadó. 1998. 263 oldal

 

követelmény: részvétel a tanórák 60%-án, 2 db ZH teljesítése, házi feladatok elkészítése

értékelés:

60% 2 db ZH

20% órai munka

20% házi feladat

 

ZH értékelés:

1-59% = 1

60-69%  = 2

70-79% =  3

80-89% = 4

90-100% = 5

 

 

 

Széchenyi István Egyetem

Idegen Nyelvi Oktatási Központ

 

TANTÁRGYPROGRAM

 

SZAK

TAGOZAT

SZAKIRÁNY

 

A tantárgy tantervi címe:Középfokú nyelvvizsgára felkészítő I. /Angol/

Az oktatásért felelős tanszék:

A tantárgy kód: NGB IT_001_1

Idegen Nyelvi Oktatási Központ

A tantárgyprogramot készítette:

Kigyóssy Csilla

 

 

1. A tantárgy szerepe a szakképzés céljának megvalósításában:

a hallgatók felkészítése a középfokú szóbeli és írásbeli nyelvvizsgára

 

2. A tantárgy témájának szakmai háttere, indokoltsága:

A kurzus célja, hogy a hallgató képes legyen

- bármilyen köznapi témáról véleményét kifejteni, párbeszédet folytatni

- szituációs feladatokban aktívan részt venni, a mindennapi élet szituációiban idegen nyelven hatékonyan kommunikálni: B2 szintnek megfelelően képes legyen:

- idegen nyelvű szöveget magyarul értelmezni és fordítani

- levelet írni adott szempontok figyelembevételével

 

 

3. Tantárgyi jellemzők:

Oktatott félévek száma:

2

Javasolt tanrendi hely

Félévi követelmény

Oktatási félév

 

Félév:

vizsga

félévközi értékelés

páros

páratlan

mindkettő

Törzsanyag

 

 

 

 

 

 

Kötelezően választható

 

 

 

 

 

 

Szabadon választható

 

 

X

 

 

X

Heti óraszám 4

Kontaktóra

konzultációs óra

önálló hallgatói munka

4

-

4

Előtanulmányi feltételek:

 

sikeres szintfelmérő

               

 

4. Tanagyag tartalma oktatási hétre bontva:

 

 

I. félév

 

1.   Utazás repülőn, hajón, vonaton, autóbuszon, autóval. Előkészülete, dokumentumok

Hallásértés

 

2.   Tanulás-élethosszig tartó tanulás-lehetőségek és jövőkép

Nyelvtani teszt

 

3. Egyetemisták, főiskolai hallgatók. Élet a campuson

Esszéírás

 

4.  Újság. Média. Tabloid, Broadsheet

Nyelvtani teszt

5. Magyar és angol nemzeti ünnepek, családi ünnepek

Hallásértés

 

6.   Generációk együttélésének előnyei és hátrányai

Nyelvtani teszt

7.  Szórakozás, kikapcsolódási lehetőségek és szokások

Képleírás

 

8.   Szituációs párbeszéd -gyakorlás

A levélírás szabályai, formai és tartalmi követelményei.

 

9.   Lakóhely és környékének bemutatása. A lakás, ház, fekvése, helyiségek, berendezési tárgyak. Étkezés otthon, munkahelyen, étteremben. Meghívás elfogadása, elutasítása. Rendelés étteremben.

 

10. Orvosi ellátás, betegségek, kórház. Vásárlás.

A levélírás gyakorlása.

 

11.  Sport,: tömegsport, versenysport. Egészséges életmód. Kirándulás. Utazás tömegközlekedési eszközökkel, ill. taxival. Jegyváltás, jegykezelés.

Szövegértés.

 

12.  Budapest - London - Edinburgh. A fővárosok fekvése, nevezetességeik, közlekedésük. Az angol kultúra és történelem releváns elemei-

Hallásértés

 

13.  A magyar kultúra , történelem és szokások láttatás-

Hallásértés

 

 

Kötelező irodalom:

Dohár Péter:  Kis Angol Nyelvtan

ITK ORIGÓ Középfokú Vizsgaanyagok

 

 

 

 

5. Félévközi hallgatói munka:

Követelmény: 2 írásos számonkérés 60%

Órai munka 20%

Házi feladatok 20%

 

Értékelés módja: 0-60%-1 61-70%-2 71-80%-3 81-90%-4 91-100%-5

 

Kigyóssy Csilla

 

________________________                            _________________________

nyelvtanár

 

 

 

 

 

 

Idegen Nyelvi Oktatási Központ Eseménynaptára

Szenátusi Ülés 2019. március 25. 14:00 - 16:00
Elektronikus ZH nap 2019. március 27.
Véradás 2019. március 27. 10:00 - 16:00