Hardiné Magyar Tamara tantárgyprogramjai

Tantárgyprogram a „Francia, a nemzetközi igazgatás nyelve” című tantárgyhoz

 

Az oktatásért felelős: Idegen Nyelvi Oktatási Központ

Tantárgyfelelős: Hardiné Magyar Tamara

A tantárgy célja, témájának szakmai háttere, indokoltsága:

A kurzus a „Nemzetközi Tanulmányok”, valamint a „Nemzetközi Igazgatás” szakos hallgatók számára készült. A kurzus a szakmai nyelvvizsga letételéhez nyújtott segítség.

Óraszám: heti 4 óra (2x2 óra)

 

 

Hét

Téma

Nyelvtan

1.

Tutelare l’ambiente

pronomi

2.

Il mondo del lavoro

Sistema verbale

3.

I diritti ed i doveri degli impiegati

Frase complessa

4.

Il mercato del lavoro

Il passivo

5.

La crisi economica

Preposizioni

6.

La discriminazione al posto di lavoro

Impérativo

7.

Investimenti

Infinito

8.

Sistema fiscale

Condizionale

9.

I soldi, il consumismo

Congiuntivo

10.

La banca

Congiuntivo

11.

Sistema politico

Passato remoto

12.

I neolaureati

Formazione delle parole

13.

L’esperienza professionale

Articoli

14.

Számonkérés, értékelés, a félév zárása

Számonkérés, értékelés, a félév zárása

 

 

Követelmény:

Részvétel a tanórák 60%-án, aktív közreműködés

2 db zárthelyi dolgozat teljesítése az írásbeli órák tananyagából,

Házi feladatok elkészítése

 

Értékelés:

30% - 2db ZH

30% - szóbeli számonkérések

20% - órai munka

20% - házi feladat

 

ZH értékelés:

1-50% - 1

51-65% - 2

66%-75%-3

76%-85%-4

86%-5

 

Irodalom:

Juhász Zsuzsa: Italiano economico – Holnap Kiadó, Budapest, 2009

Saját, órai jegyzet

Internetes források, napi sajtó követése

 

 

Hardiné Magyar Tamara

INOK

 

 

Tantárgyprogram az „Orosz nyelv középfokon” című tantárgyhoz

 

Az oktatásért felelős: Idegen Nyelvi Oktatási Központ

Tantárgyfelelős: Hardiné Magyar Tamara

A tantárgy célja, témájának szakmai háttere, indokoltsága:

A kurzus célja a hallgatók számára elengedhetetlenül fontos szó- és írásbeli készségek kialakítása, fejlesztése.

Óraszám: heti 4 óra (2x2 óra)

 

 

Hét

Téma

Nyelvtan

1.

Ki ez? Mi ez?

ABC, hangsúly, kiejtés, írás

2.

Kérdés

Kérdőszók, számok

3.

Bemutatás, üdvözlés

Foglalkozás, családtagok

4.

Hogylét, udvariassági formulák

Számok, nevek

5.

Megszólítás, információkérés

névmások

6.

Háztartás

Főnevek és eseteik

7.

Idő, évszakok

Melléknevek

8.

Iskola, munkahely

Melléknevek és kérdőszavaik

9.

Időbeosztás

Kérdés, felkiáltás

10.

Elfogadás, visszautasítás

Igék és ragozásuk, főnevek tárgyesete

11.

Utazás

Elöljárószók

12.

Vásárlás

Elöljárószók

13.

Etikett

Dátum

14.

Számonkérés, értékelés, a félév zárása

Számonkérés, értékelés, a félév zárása

 

 

Követelmény:

Részvétel a tanórák 60%-án, aktív közreműködés

2 db zárthelyi dolgozat teljesítése az írásbeli órák tananyagából,

Házi feladatok elkészítése

 

Értékelés:

30% - 2db ZH

30% - szóbeli számonkérések

20% - órai munka

20% - házi feladat

 

ZH értékelés:

1-50% - 1

51-65% - 2

66%-75%-3

76%-85%-4

86%-5

 

Irodalom:

Székely András – Székely Nyina: Lépésről lépésre. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2010

 

Internetes források, napi sajtó követése

 

 

Hardiné Magyar Tamara

INOK

 

 

Tantárgyprogram a „Francia, a diplomácia nyelve” című tantárgyhoz

 

Az oktatásért felelős: Idegen Nyelvi Oktatási Központ

Tantárgyfelelős: Hardiné Magyar Tamara

A tantárgy célja, témájának szakmai háttere, indokoltsága:

A nemzetközi szervezetek, valamint az Európai Unió hivatalos (munka) nyelveinek egyike a francia; a nemzetközi igazgatás (tanulmányok), továbbá gazdaság szakos hallgatók számára a francia általános és szakmai nyelv, illetve a frankofón kultúra ismerete elengedhetetlenül fontos, ajánlott.

Óraszám: heti 4 óra (2x2 óra)

 

 

Hét

Téma

Nyelvtan

1.

Appel á candidature

Pronoms, voie passive

2.

Recrutement

Verbes, questions

3.

Expérience professionnelle

Adjectifs, propositions indirectes

4.

Lettre de motivation

Négations

5.

Stages

Subordonnés

6.

Relations hiérarchiques

Pronoms

7.

Régles, obligations

Infinitif présent, passé

8.

Organisations, emploi du temps

Temps verbaux

9.

Parcours professionnel

Ordre des mots

10.

Réunion

Passé composé

11.

Argumentation

Constructions

12.

Expression d’une opinion

Pronoms relatifs

13.

Remerciement

Comparaison

14.

Számonkérés, értékelés, a félév zárása

Számonkérés, értékelés, a félév zárása

 

 

Követelmény:

Részvétel a tanórák 60%-án, aktív közreműködés

2 db zárthelyi dolgozat teljesítése az írásbeli órák tananyagából,

Házi feladatok elkészítése

 

Értékelés:

30% - 2db ZH

30% - szóbeli számonkérések

20% - órai munka

20% - házi feladat

 

ZH értékelés:

1-50% - 1

51-65% - 2

66%-75%-3

76%-85%-4

86%-5

 

Irodalom:

Objectif Diplomatie 2 - Le français des relations européennes et internationales – Paris, Hachette, 2010

Objectif Entreprise – Niveau moyen – Paris, Hachette - FLE, 1992  

Le français à grande vitesse. Parlons affaires – Hachette, Paris, 1992

 

Internetes források, napi sajtó követése

 

 

 

Hardiné Magyar Tamara

INOK

 

Tantárgyprogram a „Francia, a nemzetközi igazgatás nyelve” című tantárgyhoz

 

Az oktatásért felelős: Idegen Nyelvi Oktatási Központ

Tantárgyfelelős: Hardiné Magyar Tamara

A tantárgy célja, témájának szakmai háttere, indokoltsága:

A nemzetközi szervezetek, valamint az Európai Unió hivatalos (munka) nyelveinek egyike a francia; a nemzetközi igazgatás (tanulmányok hallgatók számára a francia általános és szakmai nyelv, illetve a frankofón kultúra ismerete elengedhetetlenül fontos, ajánlott.

Óraszám: heti 4 óra (2x2 óra)

 

 

Hét

Téma

Nyelvtan

1.

Commencer

Pronoms, orthographe

2.

Tu viens d’oú?

Verbes, questions, négation

3.

Relations

Adjectifs, numéros

4.

La mode

Négations

5.

Une ville

Prépositions

6.

A la maison

Impératif, négation

7.

Circulation

Infinitif présent, passé, impératif

8.

Organisations, emploi du temps

Verbes

9.

L’année, la scolarisation

Verbes, Prépositions

10.

Les habitudes, la musique

Passé récent, futur proche

11.

La géographie

Les subordonnés

12.

Les vacances

Passé composé, participe passé

13.

Le marché

Les articles

14.

Számonkérés, értékelés, a félév zárása

Számonkérés, értékelés, a félév zárása

 

 

Követelmény:

Részvétel a tanórák 60%-án, aktív közreműködés

2 db zárthelyi dolgozat teljesítése az írásbeli órák tananyagából,

Házi feladatok elkészítése

 

Értékelés:

30% - 2db ZH

30% - szóbeli számonkérések

20% - órai munka

20% - házi feladat

 

ZH értékelés:

1-50% - 1

51-65% - 2

66%-75%-3

76%-85%-4

86%-5

 

Irodalom:

Vida Enikő: Le nouvel allons-y 1. Lexika Kiadó, Székesfehérvár, 2011.

Internetes források, napi sajtó követése

 

Hardiné Magyar Tamara

INOK

 

 

 

Idegen Nyelvi Oktatási Központ Eseménynaptára

Szenátusi Ülés 2019. március 25. 14:00 - 16:00
Elektronikus ZH nap 2019. március 27.
Véradás 2019. március 27. 10:00 - 16:00