Göncz Hajnalka tantárgyprogramjai

ANGOL  II. NYELV KÖZÉPFOKÚ SZÓBELI NYELVVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ 3.

 

NEMZETKÖZI IGAZGATÁSI SZAK 3. félév

Oktató: Göncz Hajnalka

Óraszám: 2 óra

Hét

Szóbeli

Írásbeli

1.

Szintfelmérő

Jelen és jövő idők

2.

A munka világa

Jelen és jövő idők

3.

Önéletrajz

Múlt idők

4.

Motivációs levél

Múlt idők

5.

Média és kommunikáció 1

Névelők és főnevek

6.

Média és kommunikáció 2

Névelők és főnevek

7.

Időjárás és éghajlat 1

Baráti levelek

8.

Időjárás és éghajlat

Zárthelyi dolgozat 1.

9.

Szóbeli beszámolók 1

Szükségszerűséget kifejező módbeli segédigék

10.

Étkezések és ételek 1

Szükségszerűséget kifejező módbeli segédigék

11.

Étkezések és ételek 2

Képességet és lehetőséget kifejező módbeli segédigék

12.

Környezetvédelem 1

Képességet és lehetőséget kifejező módbeli segédigék

13.

Környezetvédelem 2

Zárthelyi dolgozat 2.

14.

Szóbeli beszámolók 2

Értékelés, hibajavítás

 

Kötelező irodalom:

Szóbeli: Tansegédlet

Írásbeli: Tansegédlet

Követelmény:

- részvétel a tanórák 60%-án

- szóbeli számonkérés teljesítése

- 2 db írásbeli zárthelyi dolgozat teljesítése

- házi feladatok elkészítése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANGOL  II. NYELV KÖZÉPFOKÚ SZÓBELI NYELVVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ 1.

NEMZETKÖZI IGAZGATÁSI SZAK 1

Oktató: Göncz Hajnalka

Óraszám: 2 óra

Hét

Szóbeli

Írásbeli

1.

Szintfelmérő

Jelen és jövő idők

2.

Bemutatkozás

Jelen és jövő idők

3.

Hobbi és szabadidő

Múlt idők

4.

Hobbi és szabadidő

Múlt idők

5.

Család és lakóhely

Névelők és főnevek

6.

Család és lakóhely

Névelők és főnevek

7.

Sport

Baráti levelek

8.

Sport

Zárthelyi dolgozat 1.

9.

Vásárlás

Szükségszerűséget kifejező módbeli segédigék

10.

Vásárlás

Szükségszerűséget kifejező módbeli segédigék

11.

Utazás

Képességet és lehetőséget kifejező módbeli segédigék

12.

Utazás

Képességet és lehetőséget kifejező módbeli segédigék

13.

Szóbeli beszámolók 1

Zárthelyi dolgozat 2.

14.

Szóbeli beszámolók: 2

Értékelés, hibajavítás

 

Kötelező irodalom:

Szóbeli: Tansegédlet

Írásbeli: Tansegédlet

Követelmény:

- részvétel a tanórák 60%-án

- szóbeli számonkérés teljesítése

- 2 db írásbeli zárthelyi dolgozat teljesítése

- házi feladatok elkészítése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TANTÁRGYPROGRAM: Angol középfokú nyelvvizsgára felkészítő I.

Oktató: Göncz Hajnalka

Óraszám: 2 szóbeli és 2 írásbeli óra

Hét

Szóbeli

Írásbeli

1.

Nyelvvizsga tippek és tanácsok, minta feladatsor bemutatása

Jelen és jövő idők

2.

Hobbi és szabadidő

Jelen és jövő idők

3.

Hobbi és szabadidő

Múlt idők

4.

Kultúra és szórakozás

Múlt idők

5.

Család és lakóhely

Névelők és főnevek

6.

Család és lakóhely

Névelők és főnevek

7.

Sport

Baráti levelek

8.

Sport

Zárthelyi dolgozat 1.

9.

Vásárlás

Szükségszerűséget kifejező módbeli segédigék

10.

Vásárlás

Szükségszerűséget kifejező módbeli segédigék

11.

Utazás

Képességet és lehetőséget kifejező módbeli segédigék

12.

Utazás

Képességet és lehetőséget kifejező módbeli segédigék

13.

Szóbeli beszámolók: témakörök

Zárthelyi dolgozat 2.

14.

Szóbeli beszámolók: témakörök

Értékelés, hibajavítás

 

Kötelező irodalom:

Szóbeli: James Gault New Headway Talking Points - Oxford University Press

Írásbeli: Tansegédlet

Követelmény:

- részvétel a tanórák 60%-án

- szóbeli számonkérés teljesítése

- 2 db írásbeli zárthelyi dolgozat teljesítése

- házi feladatok elkészítése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oeconom és szakmai írásbeli nyelvvizsgára felkészítő I.

 

 • Írásbeli felkészítő kurzus: heti 2 óra (szóbeli kurzust lásd külön)
 • Tanár: Göncz Hajnalka
 • Kreditpont: 5  (szóbeli kurzussal együtt)
 • A kurzus célja: szókincsfejlesztés, szövegértés, nyelvhelyesség
 • Kötelező irodalom: Test by Test
 • Tansegédlet
 • Folyóiratok: The Budapest Sun, The Budapest Times, Newsweek, The Economist
 • Értékelés: folyamatos számonkérés

-   60% órai munka

-   40% írásbeli számonkérés 2 ZH

 

 

Hét

Tananyag

1.

Szintfelmérő;

2.

Szóképzés 1-3

3.

Test 1 Szövegértés: B 2/6 Company Forms: Watchdog clears...

4.

Test 2 Szövegértés: Just- in Time

5.

Applying for a job; Educational background ; Szövegértés:Recruiting internationally

6.

Szövegértés: The Labour Market: B 2/4 Blankfein pay set...

7.

ZH 1; Test 3

8.

Szövegértés: Szövegértés: Marketing

9.

Szövegértés: Product and Corporate Advertising ; Setting up a business

10.

Szövegértés: Telecommunications B 2/9 See it, want it, buy it

11.

Szövegértés: B 2/5 Blue in green

12.

Test by Test 1-2

13.

Írásbeli számonkérés: ZH 2

14

Próbavizsga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oeconom és szakmai nyelvvizsgára felkészítő szóbeli I.

 

 • Szóbeli kurzus: heti 2 óra (írásbeli kurzust lásd külön)
 • Tanár: Göncz Hajnalka
 • Kreditpont: 5 és 2 (írásbeli kurzussal együtt)
 • A kurzus célja: bevezetés a gazdasági szaknyelvbe (alapfogalmak)
 • Kötelező irodalom:

-                     Homolya-Thiessen (2008): Topic by Topic. Budapest: Aula Kiadó

-                     Tansegédlet

 • Ajánlott irodalom: Gazdasági nyelvvizsga-felkészítő sorozat alábbi kötetei

-                     Hartai (2008): Be a good listener. Budapest: Aula Kiadó

-                     Torkos, R. (2008): BizTerms. Budapest: Aula Kiadó.

-                     Folyóiratok: The Budapest Sun, The Budapest Times, Newsweek

-                     Internet: http://news.bbc.co.uk/ , http://edition.cnn.com/ ,                                    http://www.ft.com/home/europe

 

 • Értékelés: folyamatos számonkérés

-    60% órai munka, házi feladatok

-         40%  szóbeli számonkérés

BA szakok esetében 3 fokozatú skála

 

Hét

Tananyag

1.

Az OECONOM vizsga szóbeli részének ismertetése,

Bevezetés a gazdasági alapfogalmakba

2.

A piac: jellemzők és szereplők; gazdasági modellek

3.

Vállalkozások fajtái és jellemzői, vállalatok: felépítése és menedzsment

4.

Munkaerőpiac: toborzás, álláspályázatok

5.

Munkaerőpiac: vállalati karcsúsítás, munkanélküliség

6.

Gazdaság és társadalom: demográfiai problémák hatása a gazdaságra, társadalmi egyenlőtlenség

7.

Írásbeli számonkérés (gazdasági szakszókincs tesztelése)

8.

Marketing: Termékek jellemzői, marketing alapfogalmak

9.

Marketing: Promóciós eszközök, reklámok, SWOT elemzés

10.

Telekommunikáció: Az Internet és az elektronikus kereskedelem

11.

Környezetvédelem: globális felmelegedéssel kapcsolatos problémák, alternatív energiaforrások

12.

Szituációk, magnóhallgatás

13.

gazdasági cikkek összefoglalása

14.

Szóbeli számonkérés: a tanult témakörökből

 

 

 

Az oktatásért felelős: Idegen Nyelvi Oktatási Központ

Oktató: Göncz Hajnalka

 

Óraszám: heti 4 óra (2 óra szóbeli, 2 óra írásbeli)

 

 

 

Hét

Szóbeli

Írásbeli

1.

Időjárás és éghajlat (Weather and climate) - Környezetvédelem (Environment protection)

Módbeli segédigék - másodlagos jelentés

2.

Időjárás és éghajlat (Weather and climate) - Környezetvédelem (Environment protection)

Módbeli segédigék - ismétlés

3.

Média és kommunikáció - The media and communication

Feltételes mód

4.

Média és kommunikáció - The media and communication

Feltételes mód

5.

Szokások és ünnepek (Customs and celebrations)

Szenvedő szerkezet

6.

Szokások és ünnepek (Customs and celebrations)

Szenvedő szerkezet

7.

Szóbeli beszámoló: témakörök

Zárthelyi dolgozat 1. - Hivatalos levél

8.

Étkezés, ételek (Food and eating out)

Függő beszéd

9.

Étkezés, ételek (Food and eating out)

Függő beszéd

10.

Az oktatás és a munka világa (The world of education and work)

Vonatkozói névmások, vonatkozói mellékmondatok 1.

11.

Az oktatás és a munka világa (The world of education and work)

Vonatkozói névmások, vonatkozói mellékmondatok 2.

12.

Egészségügy (Health)

Kötőszavak

13.

Egészségügy (Health)

Kötőszavak

14.

Szóbeli beszámoló: témakörök

Zárthelyi dolgozat 2.

 

Kötelező irodalom:

 

-          szóbeli: James Gault: New Headway Talking Points - Témakörök és gyakorlás a szóbeli vizsgákra (Oxford University Press)

-          írásbeli: oktató által összeállított segédanyag

 

Követelmény:

 

-          részvétel a tanórák 60%-án

-          1 db zárthelyi dolgozat teljesítése az írásbeli órák tananyagából

-          szóbeli számonkérések teljesítése

-          szódolgozatok a szóbelis órák olvasmányaiból

-          házi feladatok (2 levél) elkészítése

 

 

Értékelés:

 

-          40 % 2 db ZH

-          30 % szóbeli számonkérések

-          15 % órai munka

-          15 % házi feladat

 

 

Idegen Nyelvi Oktatási Központ Eseménynaptára

Szenátusi Ülés 2019. március 25. 14:00 - 16:00
Elektronikus ZH nap 2019. március 27.
Véradás 2019. március 27. 10:00 - 16:00