Gibicsár Katalin tantárgyprogramjai

 

Tantárgyprogram a Szakmai idegen nyelv 1. tantárgyhoz a 2017/2018-es tanév őszi félévére

 

Az oktatásért felelős: Idegen Nyelvi Oktatási Központ

Tantárgyfelelős: dr. Csendes Ferenc

Oktató: Gibicsár Katalin

Tantárgykód: ANITVA1217

Óraszám: heti 1X2 óra

 

 

Tananyag

1.

Travelling by road and rail (unit 1)

 

2.

Travelling by air and sea (unit 2)

 

3.

Accommodation (unit 10)

 

4.

Hotel services and facilities (unit 11)

 

5.

Hotel careers (unit 12)

 

6.

Tour operation / Travel agency (unit 13-14)

 

7.

The geographical and tourist regions of Hungary (unit 3)

 

8.

ZH

9.

Budapest and the Danube Bend (unit 4)

 

10.

North Hungary (unit 5)

 

11.

The Puszta and Lake Tisza (unit 6)

 

12.

Transdanubia / Lake Balaton (unit 8 & unit 7)

 

13.

Presentations

14.

Presentations

 

Kötelező irodalom:

-          Fekésházi Márta – Máthé Krisztina: Tourism in Focus – Felkészítő- és gyakorlókönyv az angol szakmai nyelvvizsgára, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Kft., 2008

-          oktató által összeállított segédanyagok

 

Ajánlott irodalom:

 

-          Farkas Zsuzsanna: Angol nyelv az idegenforgalomban, a vendéglátásban, a szállodaiparban – középfok, Librotrade Kft., 1999

-          Szőke Andrea-Viczena Andrea: 1000 Questions 1000 Answers – Társalgási gyakorlatok az angol gasztronómiai és turisztikai nyelvvizsgákra, Gastronomy-Tourism, Lexika Kiadó, 2005

 

Követelmény:

 

-          részvétel a tanórákon

-          zárthelyi dolgozat teljesítése az órák tananyagából

-          prezentáció elkészítése

-          beadandó írásbeli házi feladatok elkészítése

 

Elkészítendő feladatok:

 

-          egy prezentáció készítése és bemutatása (adott téma alapján)

 

 

Értékelés:

 

-          30 % ZH

-          40 % prezentáció

-          30 % órai munka

 

ZH értékelés:

 

-          1-59 %            Þ 1

-          60-69 %          Þ 2

-          70-79 %          Þ 3

-          80-89 %          Þ 4

-          90-100 %        Þ 5

 

Győr, 2017. szeptember 4.

Tantárgyprogram a Szakmai idegen nyelv I/1. tantárgyhoz a 2017/2018-es tanév őszi félévére

 

Az oktatásért felelős: Idegen Nyelvi Oktatási Központ

Tantárgyfelelős: dr. Csendes Ferenc

Oktató: Gibicsár Katalin

Tantárgykód: KGNB_NOKM002

Óraszám: heti 2X2 óra

 

 

Tananyag

1.

Introduction to the tasks of the semester.

What is tourism? The importance of tourism. Types of tourism. Destinations (Unit 2) – Present Simple and Present Continuous

2.

Visiting famous sights - How to make a good presentation? Useful tips and ideas for making presentations

3.

Careers in tourism (Unit 1), jobs and duties

4.

Job advertisements, CVs

5.

How to write formal letters - Covering letters

6.

Job interviews – Question forms, asking questions

7.

Hotel facilities (Unit 3) – Have / Get something done

8.

Hotel classifications – Making comparison

9.

Hotel inspections

10.

Tour operators (Unit 4) – Present Perfect and Past Simple

11.

Package holidays – Present Perfect and Past Simple

12.

Dealing with complaints – Letters of apology

13.

Zárthelyi dolgozat. Szóbeli prezentációk.

14.

Szóbeli prezentációk

 

Kötelező irodalom:

 

-          Peter Strutt: English for International Tourism,Pearson Education Limited, 2008-  (Units 1-4)

-          oktató által összeállított segédanyagok

 

Ajánlott irodalom:

 

-          Fekésházi Márta – Máthé Krisztina: TourisminFocus – Felkészítő- és gyakorlókönyv az angol szakmai nyelvvizsgára, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Kft., 2008

-          Farkas Zsuzsanna: Angol nyelv az idegenforgalomban, a vendéglátásban, a szállodaiparban – középfok, Librotrade Kft., 1999

 

Követelmény:

 

-          részvétel a tanórákon (3 hiányzás megengedett)

-          zárthelyi dolgozat teljesítése az órák tananyagából

-          szódolgozatok az olvasmányok, hallás utáni értések szóanyagából, órai feladatokból

-          prezentáció elkészítése

-          beadandó írásbeli házi feladatok elkészítése

 

Elkészítendő feladatok:

 

-          egy prezentáció készítése és bemutatása (adott téma alapján)

 

Beadandó házi feladatok:

 

-          szakmai önéletrajz és motivációs levél

-          panaszlevél és válasz

 

Értékelés:

 

-          30 % ZH

-          20 % prezentáció

-          30 % órai munka

-          20 % házi feladat

 

ZH értékelés:

 

-          1-59 %            Þ 1

-          60-69 %          Þ 2

-          70-79 %          Þ 3

-          80-89 %          Þ 4

-          90-100 %        Þ 5

 

Győr, 2017. szeptember 4.

Tantárgyprogram a Turisztikai szaknyelvi vizsgatréning tantárgyhoz a 2017/2018-es tanév őszi félévére

 

Az oktatásért felelős: Idegen Nyelvi Oktatási Központ

Tantárgyfelelős: dr. Csendes Ferenc

Oktató: Gibicsár Katalin

Tantárgykód: ANIDTC9062

Óraszám: heti 2 óra

 

Hét

Tananyag

1.

Introduction to the KITEX exam. Marketing

2.

Marketing

3.

Ecotourism

4.

Ecotourism

5.

Rural tourism

6.

Equestrian tourism, bicycle tourism

7.

Equestrian tourism, bicycle tourism

8.

Wine tourism

9.

Wine tourism

10.

Wellness

11.

Thermal waters and spa tourism

12.

Conference tourism

13.

PREZENTÁCIÓK

14.

Zárthelyi dolGOZAT

 

Kötelező irodalom:

 

-          Fekésházi Márta – Máthé Krisztina: Tourism in Focus – Felkészítő- és gyakorlókönyv az angol szakmai nyelvvizsgára, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Kft., 2008

-          oktató által összeállított segédanyagok

 

Ajánlott irodalom:

 

-          Peter Strutt: English for International Tourism, Pearson Education Limited, 2008

-          Farkas Zsuzsanna: Angol nyelv az idegenforgalomban, a vendéglátásban, a szállodaiparban – középfok, Librotrade Kft., 1999

-          Szőke Andrea – Viczena Andrea: 1000 Questions and Answers – Gastronomy and Tourism – Társalgási gyakorlatok az angol gasztronómiai és turisztikai nyelvvizsgákra, Lexika Kiadó, 2005

 

Követelmény:

 

-          részvétel a tanórákon (3 hiányzás megengedett)

-          zárthelyi dolgozat teljesítése az órák tananyagából

-          prezentáció elkészítése

-          beadandó írásbeli házi feladatok elkészítése

 

Elkészítendő feladatok:

 

-          egy szóbeli prezentáció az alábbi témakörök alapján (választható témakörök):

a)      Introduction of Hungary (tourist-geographic, cultural and historical features)

b)      ‘Hungaricums’

c)      World Heritage in Hungary (cultural, natural)

d)     Sights of Budapest
Opera House, Parliament, Heroes’ Square, Fishermen’s Bastion, Royal Palace, St. Stephen’s Basilica, Chain Bridge, Citadel, Matthias Church, baths

e)      Danube Bend (Szentendre, Visegrád, Esztergom)

f)       North Hungary

g)      Puszta and Lake Tisza

h)      Lake Balaton

i)        Transdanubia
Central Transdanubia, Southern Transdanubia, Western Transdanubia

 

Beadandó házi feladatok:

1)      a prezentáció témájának kidolgozása (10-15 kulcsszó kiemelésével, 5-10 segítő kérdéssel – szóbeli vizsgához)

2)      1 db leíró jellegű szakmai szöveg angol nyelven (megadott témákból választható; írásbeli vizsgafeladat)

3)      1 db üzleti levél angol nyelven (megadott témákból választható; írásbeli vizsgafeladat)

 

Értékelés:

 

-          30 % ZH

-          20 % prezentáció

-          30 % órai munka

-          20 % házi feladat

 

ZH értékelés:

 

-          1-59 %            Þ 1

-          60-69 %          Þ 2

-          70-79 %          Þ 3

-          80-89 %          Þ 4

-          90-100 %        Þ 5

 

Győr, 2017. szeptember 4.

 

 

Tantárgyprogram az Angol középfokú nyelvvizsgára felkészítő tantárgyhoz

a 2017/2018-as tanév őszi félévére

 

 

Az oktatásért felelős: Idegen Nyelvi Oktatási Központ

Tantárgyfelelős: Csendes Ferenc

Oktató: Gibicsár Katalin

 

Óraszám: heti 4 óra (2 óra szóbeli, 2 óra írásbeli)

                                                                                                        

Tantárgykód: NGB_IT001_1

 

Hét

Szóbeli

Írásbeli

1.

Nyelvvizsga tippek és tanácsok képleírásokhoz, szituációkhoz

Jelen idők

2.

Én és a családom (Me and my family)

Jelen idők

3.

Én és a családom (Me and my family)

Jövő idők

4.

Az otthon és a szűkebb környezet (Housing)

Jövő idők

5.

Az otthon és a szűkebb környezet (Housing)

Múlt idők

6.

Hobbi és szabadidő (Hobbies and free time)

Múlt idők

7.

Hobbi és szabadidő (Hobbies and free time)

Zárthelyi dolgozat 1.

8.

Kultúra és szórakozás (Culture and entertainment)

Baráti levelek

9.

Kultúra és szórakozás (Culture and entertainment)

Főnevek és névelők

10.

Vásárlás (Shopping)

Főnevek és névelők

11.

Vásárlás (Shopping)

Módbeli segédigékről általában

12.

Utazás (Tourism, holidays and transport)

Szükségszerűséget kifejező módbeli segédigék

13.

Utazás (Tourism, holidays and transport)

Szükségszerűséget kifejező módbeli segédigék

14.

Szóbeli beszámoló: témakörök

Zárthelyi dolgozat 2.

 

Kötelező irodalom:

 

-          oktató által összeállított jegyzet

 

Ajánlott irodalom:

 

-          szóbeli: James Gault: New Headway Talking Points – Témakörök és gyakorlás a szóbeli vizsgákra (Oxford University Press)

 

Követelmény:

 

-          hiányzási lehetőség: 3 alkalom

-          2 db zárthelyi dolgozat teljesítése az írásbeli órák tananyagából

-          szóbeli számonkérések teljesítése

-          szódolgozatok a szóbelis órák olvasmányaiból

-          házi feladatok (fordítás, levél) elkészítése

 

Elkészítendő feladatok, házi feladatok:

 

-          egy darab baráti levél

-          egy darab angolról magyarra fordítás

 

-          egy szóbeli beszámoló az alábbi témakörök alapján:

a)      Egy ismert / híres család bemutatása (1 fő)

b)      Lakóhelyed nevezetességei („idegenvezetés” angolul) (1 fő)

c)      A házad / lakásod bemutatása – szobád jellemzése (1 fő)

d)     A városi és a vidéki lét előnyei és hátrányai (2 fő)

e)      Egy könyv / film / színdarab / zenei előadó bemutatása (4 fő)

f)       Furcsa / extravagáns szabadidős tevékenységek (1 fő)

g)      A brit pubok bemutatása (1 fő)

h)     Világhírű üzletek és termékeik (1 fő)

i)        London ismert látnivalóinak bemutatása (Westminster Abbey, Buckingham Palace, Houses of Parliament, Saint Paul’s Cathedral) (2 fő)

j)        Egy fantasztikus / szörnyű, stb. nyaralás emléke (1 fő)

 

Értékelés:

 

-          30 % 2 db ZH

-          30 % szóbeli számonkérések

-          15 % órai munka

-          15 % prezentáció

-          15 % házi feladat

 

ZH értékelés:

 

-          1-59 %                        Þ 1

-          60-69 %          Þ 2

-          70-79 %          Þ 3

-          80-89 %          Þ 4

-          90-100 %        Þ 5

 

Győr, 2017. szeptember 4.

Tantárgyprogram az Angol középfokú nyelvvizsgára felkészítő tantárgyhoz 

 

Az oktatásért felelős: Idegen Nyelvi Oktatási Központ

Tantárgyfelelős: dr. Csendes Ferenc

Oktató: Gibicsár Katalin

 

Óraszám: heti 4 óra (2 óra szóbeli, 2 óra írásbeli)

 

Tantárgykód: NGB_IT001_2

 

Hét

Szóbeli

Írásbeli

1.

A munka világa (The world of work)

Szükségszerűséget kifejező módbeli segédigék - Modal verbs expressing necessity

2.

A munka világa (The world of work)

Képességet kifejező módbeli segédigék - Modal verbs expressing ability

3.

Környezetvédelem - Environment protection

Lehetőséget kifejező módbeli segédigék - Modal verbs expressing possibility

4.

Környezetvédelem - Environment protection

Bizonyosságot kifejező módbeli segédigék - Modal verbs expressing probability + Hivatalos levelek - Formal letters

5.

Utazás (Tourism, holidays and transport)

Feltételes mód - Conditionals

 

6.

Utazás (Tourism, holidays and transport)

Feltételes mód - Conditionals

 

7.

Média és kommunikáció - The media and communication

Zárthelyi dolgozat 1.

8.

Szokások és ünnepek (Customs and celebrations)

Szenvedő szerkezet - Passive Voice

9.

Szokások és ünnepek (Customs and celebrations)

Szenvedő szerkezet - Passive Voice

10.

Időjárás és éghajlat (Weather and climate)

Függő beszéd - Reported Speech

11.

Időjárás és éghajlat (Weather and climate)

Függő beszéd - Reported Speech

12.

Étkezés, ételek (Food and eating out)

Vonatkozói névmások, vonatkozói mellékmondatok 1.

13.

Étkezés, ételek (Food and eating out)

Vonatkozói névmások, vonatkozói mellékmondatok 2.

14.

Szóbeli beszámoló: témakörök

Zárthelyi dolgozat 2.

 

Kötelező irodalom:

 

-         szóbeli: James Gault: New Headway Talking Points - Témakörök és gyakorlás a szóbeli vizsgákra (Oxford University Press)

-         oktató által összeállított jegyzet

 

Követelmény:

 

-         részvétel a tanórákon - 3-3 hiányzás megengedett

-         2 db zárthelyi dolgozat teljesítése az írásbeli órák tananyagából

-         szóbeli számonkérések teljesítése

-         szódolgozatok a szóbelis órák olvasmányaiból

-         házi feladatok (fordítás, levél) elkészítése

 

Elkészítendő feladatok, házi feladatok:

 

-         egy darab hivatalos levél

-         egy darab magyarról angolra fordítás

 

-         egy szóbeli beszámoló az alábbi témakörök alapján:

a)      Magyarország és Nagy Britannia időjárási jellemzői (2 fő)

b)     Angol és amerikai ünnepi hagyományok bemutatása (angol: Guy Fawkes Night, Halloween, Karácsony, amerikai: Hálaadás) (4 fő)

c)      Angol étkezési szokások bemutatása (1 fő)

d)     Tipikus angol ételek és receptjeik (1 fő)

e)      A brit oktatási rendszer bemutatása (1 fő)

f)       Az amerikai oktatási rendszer bemutatása (1 fő)

g)     Veszélyeztetett állatok (1-2 fő)

h)     London nevezetességei: Tower of London, Buckingham Palace, Houses of Parliament, Saint Paul's Cathedral, etc.) (4-5 fő)

 

Értékelés:

 

-         40 % 2 db ZH

-         30 % szóbeli számonkérések

-         15 % órai munka

-         15 % házi feladat

 

ZH értékelés:

 

-         1-59 %            Þ 1

-         60-69 %          Þ 2

-         70-79 %          Þ 3

-         80-89 %          Þ 4

-         90-100 %        Þ 5

 

 

Tantárgyprogram az Angol középfokú nyelvvizsgára felkészítő tantárgyhoz 

 

Az oktatásért felelős: Idegen Nyelvi Oktatási Központ

Tantárgyfelelős: dr. Csendes Ferenc

Oktatók: Gibicsár Katalin (írásbeli)

Natasha Bailey (szóbeli)

 

Óraszám: heti 4 óra (2 óra szóbeli, 2 óra írásbeli)

 

Tantárgykód: NGB_IT001_2

 

Hét

Szóbeli

Írásbeli

1.

Natasha Bailey

Szükségszerűséget kifejező módbeli segédigék - Modal verbs expressing necessity

2.

Képességet kifejező módbeli segédigék - Modal verbs expressing ability

3.

Lehetőséget kifejező módbeli segédigék - Modal verbs expressing possibility

4.

Bizonyosságot kifejező módbeli segédigék - Modal verbs expressing probability + Hivatalos levelek - Formal letters

5.

Feltételes mód - Conditionals

6.

Feltételes mód - Conditionals

7.

Zárthelyi dolgozat 1.

8.

Szenvedő szerkezet - Passive Voice

9.

Szenvedő szerkezet - Passive Voice

10.

Függő beszéd - Reported Speech

11.

Függő beszéd - Reported Speech

12.

Vonatkozói névmások, vonatkozói mellékmondatok 1.

13.

Vonatkozói névmások, vonatkozói mellékmondatok 2.

14.

Zárthelyi dolgozat 2.

 

Kötelező irodalom az írásbelis órákhoz:

 

-         oktató által összeállított jegyzet

 

Követelmény az írásbelis órákhoz:

 

-         részvétel a tanórákon - 3 hiányzás megengedett

-         2 db zárthelyi dolgozat teljesítése az írásbeli órák tananyagából

-         házi feladatok (fordítás, levél) elkészítése

 

Elkészítendő feladatok, házi feladatok az írásbelis órákhoz:

 

-         egy darab hivatalos levél

-         egy darab magyarról angolra fordítás

 

Értékelés:

 

A végső értékelés a szóbeli órán elért eredményekkel összevetve történik.

 

-         40 % 2 db ZH

-         30 % szóbeli számonkérések

-         15 % órai munka

-         15 % házi feladat

 

ZH értékelés:

 

-         1-59 %            Þ 1

-         60-69 %          Þ 2

-         70-79 %          Þ 3

-         80-89 %          Þ 4

-         90-100 %        Þ 5

 

 

Tantárgyprogram a Szakmai idegen nyelv angol 2. tantárgyhoz gazdálkodási menedezserasszisztens szakos 2. évfolyamos hallgatóknak 

 

Az oktatásért felelős: Idegen Nyelvi Oktatási Központ

Tantárgyfelelős: dr. Csendes Ferenc

Oktató: Gibicsár Katalin

Tantárgykód: NGF_IT005_2

Óraszám: heti 6 óra (szóbeli és írásbeli)

 

Hét

Tananyag

 

Szóbeli + Írásbeli

1.

New developments (company developments): describing graphs and charts;

Present Continuous Tense

2.

New developments (personal developments): descriptive adjectives; Present Continuous Tense

3.

Arrangements (dates and schedules, getting connected): making arrangements; Present Continuous for the future

4.

Arrangements (arranging to meet): appointments and meetings; Present Continuous for the future

5.

Describing and comparing: descriptive adjectives; comparison; describing products and services

6.

Evaluating products: dimensions and specifications; Present Simple passive

7.

Life stories (success stories): others' lives; Past passive

Zárthelyi dolgozat 1.

8.

Life stories (making money): financial vocabulary; numbers; Past passive

9.

Life stories (company history): presenting a history of a company; Past passive

10.

Getting a job: recruitment process; personal qualities; likes and dislikes; verb + -ing

11.

Getting a job: applying for a job - documents; staff movements; present perfect and past simple

12.

The world of work: changing careers; future tenses;

13.

The world of work: work environments; too & not enough

14.

Szóbeli beszámoló a témakörökből

Zárthelyi dolgozat 2.

 

Kötelező irodalom:

 

-          David Grant & Robert McLarty: Business Basics Student's Book (New edition) (Oxford University Press)

-          oktató által összeállított segédanyagok

 

Ajánlott irodalom:

 

-          otthoni gyakorláshoz: http://www.oup.com/elt/global/products/businessbasics/

 

Követelmény:

 

-          részvétel a tanórákon - 3 hiányzás megengedett

-          2 db zárthelyi dolgozat teljesítése az írásbeli órák tananyagából

-          szóbeli számonkérés teljesítése

-          szódolgozatok a szóbelis órák olvasmányaiból

-          beadandó írásbeli házi feladatok elkészítése

 

Elkészítendő feladatok:

 

-          egy grafikon elemzése

-          önéletrajz angol nyelven

-          motivációs levél angol nyelven

-          egy szóbeli beszámoló az alábbi témakörök alapján:

i)        What's a meeting? [definition; who's who? - participants; how does it work? what happens there?; key words connected to meetings; etc.]

j)        Present an existing / potential product to the others [characteristics and specifications; advantages-disadvantages; etc] (Use Speaking exercise on page 89 as help)

k)      Describe a famous person's success story (from the world of business) [early life; education; family; work; achievements; etc.)

l)        Describe the history of a well-known company

m)   Recruitment documents: job advertisement; letter of application; CV [their characteristics]

n)     Some good tips for job hunting

o)      A perfect work environment [details of your ideal work environment]

 

Értékelés:

 

-          30 % 2 db ZH

-          30 % szóbeli számonkérés

-          15 % prezentáció

-          15 % órai munka

-          10 % házi feladat

 

ZH értékelés:

 

-          1-59 %                        Þ 1

-          60-69 %          Þ 2

-          70-79 %          Þ 3

-          80-89 %          Þ 4

-          90-100 %        Þ 5

 

 

 

Idegen Nyelvi Oktatási Központ Eseménynaptára

Szenátusi Ülés 2019. március 25. 14:00 - 16:00
Elektronikus ZH nap 2019. március 27.
Véradás 2019. március 27. 10:00 - 16:00