Felhőfalvy Erika tantárgyprogramjai

 

Tantárgyprogram az Angol Középfokú nyelvvizsgára felkészítő 2. tantárgyhoz

 

Az oktatásért felelős: Idegen Nyelvi Oktatási Központ

Tantárgyfelelős: Dr. Csendes Ferenc

Oktató: Felhőfalvy Erika

 

Óraszám: heti 4 óra (2 óra szóbeli, 2 óra írásbeli)

 

Tantárgykód: NGB_IT001_2

Hét

Szóbeli

Írásbeli

1.

Szórakozás (Entertainment)

Igeidők áttekintése, gyakorlása

(Tenses)

2.

Szórakozás (Entertainment)

Igeidők áttekintése, gyakorlása

(Tenses)

3.

Média és kommunikáció (Media and communication)

Módbeli segédigék áttekintése

(Modal verbs)

4.

A munka világa (The world of work)

Módbeli segédigék 2. jelentése

-múlt ideje

(Modal verbs)

5.

A munka világa (The world of work)

Szenvedő szerkezet

(Passive voice)

6.

 

Szokások és ünnepek (Customs and celebrations)

Feltételes mód (Conditional)

7.

Zárthelyi dolgozat I. (Written test)

Öltözködés és divat

(Clothes and fashion)

I. zárthelyi dolgozat - (Written test I.)

A hivatalos levél (Formal letter writing)

 

8.

Oktatás (Education)

Függő beszéd (Reported speech)

9.

Oktatás (Education)

Függő beszéd (Reported  questions)

10.

Egészségügy (Health)

Vonatkozói névmások, vonatkozói mellékmondatok 1. (Relative pronouns and relative clauses)

11.

Ételek-étkezés (Food and eating out)

Vonatkozói névmások, vonatkozói mellékmondatok 2. Relative pronouns and relative clauses)

12.

Időjárás és éghajlat (Weather and climate )

Műveltetés (Causation)

13.

Környezetvédelem (Environmental protection)

Kötőszavak (Conjunctions)

14.

Szóbeli beszámoló: adott téma kifejtése, egy szituáció megoldása vagy képleírás (Oral exam)

 

Zárthelyi dolgozat II. (Test)

 

Kötelező irodalom:

-         szóbeli: James Gault: New Headway Talking Points - Témakörök és gyakorlás a szóbeli vizsgákra (Oxford University Press)

-         oktató által összeállított segédanyag

 

Követelmény:

-         részvétel a tanórák 60%-án

-         2 db zárthelyi dolgozat teljesítése az írásbeli órák tananyagából

-         szóbeli számonkérések teljesítése

-         szódolgozatok a szóbelis órák olvasmányaiból

-         házi feladatok (fordítások, levelek) elkészítése

 

Elkészítendő feladatok, házi feladatok az írásbeli részre:

-         egy darab hivatalos levél

-         egy darab angolról magyarra fordítás

-         egy darab magyarról angolra fordítás

 

 Értékelés:

-         30 % 2 db ZH

-         30 % szóbeli számonkérés

-         20 % órai munka

-         20 % házi feladat

 

ZH értékelés:

 

-         1-59 %           Þ 1

-         60-69 %         Þ 2

-         70-79 %         Þ 3

-         80-89 %         Þ 4

-         90-100 %      Þ 5

 

Tantárgyprogram az Angol idegenforgalmi szakmai nyelv I. tantárgyhoz

(NGF_IT005_1)

 

Az oktatásért felelős: Idegen Nyelvi Oktatási Központ

Tantárgyfelelős: Dr. Csendes Ferenc

Oktató: Felhőfalvy Erika

 

Óraszám: heti 8 óra

 

Tantárgykód: NGF_IT005_1

Hét

Szóbeli

Írásbeli

1.

Vasúti és közúti közlekedés - Travelling by train, getting about by car and coach

Jelen idő 1 - Present Tenses 1

2.

Városi közlekedés - City transport

Jelen idő 2.- Present Tenses 2

3.

Légiközlekedés - Travelling by air

Múlt idő 1 - Past Tenses 1

4.

Elszállásolás -  Accomodation and Services

Múlt idő 2 - Past Tenses 2

5.

Vásárlás és szórakozás - Shopping and entertainment

Jövő idő 1 - Future Tenses 1

6.

Étterem, ételek - Meals and Restaurants

Jövő idő 2 - Future Tenses 2

7.

Ismétlés - Revision of topics 1-6

Szóbeli beszámolók - Oral reports

Zárthelyi dolgozat 1.- Written test 1

8.

Magyarország története röviden - The History of Hungary in a nutshell

Főnevek, mennyiségjelzők - Nouns, Quantifiers

9

Magyarország földrajza - The Geography of Hungary

Névelőhasználat  - Articles

10.

Budapest és a Duna-kanyar- A short sightseeing of Budapest and the Danube-bend

Baráti levél - Informal letters

11.

Dunántúl, Balaton - A short sightseeing of Transdanubia and Lake Balaton

Baráti levél - Informal letters

12.

Az Alföld, Észak-Magyarország - A short sightseeing of the Great Plain and Northern Hungary

Képességet és lehetőséget kifejező módbeli segédigék (Modal verbs expressing ability and possibility)

13.

Művészete Magyarországon - Art sin Hungary in a nutshell

Szükségszerűséget kifejező módbeli segédigék (Modal verbs expressing necessity)

14.

Összefoglalás, gyakorlás (Revision / Practice)

Összefoglalás, gyakorlás (Practice)

15.

Szóbeli számonkérés: adott téma kifejtése, szituáció megoldása és képleírás (Oral exam)

Zárthelyi dolgozat II. -  (Test)

 

Kötelező irodalom:

Írásbeli: oktató által összeállított segédanyag (Fekete Stúdió)

szóbeli: Robing Walker and Keith Harding: Tourism 1. (2006) Oxford University Press

(Oxford English for Careers )

 

Követelmény:

-         részvétel a tanórák 60%-án

-         2 db zárthelyi dolgozat teljesítése az írásbeli órák tananyagából

-         szóbeli számonkérés teljesítése és zárthelyi dolgozat a szóbeli órák anyagából

-         szódolgozatok a szóbelis órák olvasmányaiból

-         házi feladatok (fordítások, levelek) elkészítése

 

Értékelés:

 

-         30 % 2 db ZH

-         30 % szóbeli számonkérés

-         20 % órai munka

-         20 % házi feladat

 

ZH értékelés:

 

-         1-59 %           Þ 1

-         60-69 %         Þ 2

-         70-79 %         Þ 3

-         80-89 %         Þ 4

-         90-100 %      Þ 5

 

 

Tantárgyprogram idegenforgalmi szakmai nyelv  tantárgyhoz  3

 

Az oktatásért felelős: Idegen Nyelvi Oktatási Központ

Tantárgyfelelős: Dr. Csendes Ferenc

Oktató: Felhőfalvy Erika

 

Óraszám: heti 2 óra

 

Tantárgykód: NGB_IT005_3

Hét

Szóbeli

Írásbeli

1.

Transport in tourism

Comparism

2.

Transport in tourism

Passive voice

3.

Marketing and promotion - analysing your product - The language of advertising

Passive voice

4.

Marketing and promotion - analysing your product - The language of advertising

Verb patterns

5.

The airline industry

Polite questions

6.

The airline industry - Revision

 

Practice

7.

Written test

Written test

 

8.

Holidays with a difference

Formal letter writing

9.

Holidays with a difference - cultural differences

Formal letter writing

10.

Reservations and sales

Relative pronouns, relative clause

11.

Reservations and sales

Relative pronouns, relative clause

12.

Airport departures - Air passengers rights

Reported speech and questions

13.

Revision

Revision

14.

Oral exam

 

Written test

 

Kötelező irodalom:

Írásbeli: oktató által összeállított segédanyag

szóbeli: Robing Walker and Keith Harding: Tourism 1. (2006) Oxford University Press

(Oxford English for Careers )

 

Követelmény:

-         részvétel a tanórák 60%-án

-         2 db zárthelyi dolgozat teljesítése az írásbeli órák tananyagából

-         szóbeli számonkérések teljesítése

-         szódolgozatok a szóbelis órák olvasmányaiból

-         házi feladatok (fordítások, levelek) elkészítése

 

Értékelés:

-         30 % 2 db ZH

-         30 % szóbeli számonkérés

-         20 % órai munka

-         20 % házi feladat

 

ZH értékelés:

 

-         1-59 %           Þ 1

-         60-69 %         Þ 2

-         70-79 %         Þ 3

-         80-89 %         Þ 4

-         90-100 %      Þ 5

 

Tantárgyprogram az idegen nyelvi kommunikáció 2. tantárgyhoz

 

Az oktatásért felelős: Idegen Nyelvi Oktatási Központ

Tantárgyfelelős: Dr. Csendes Ferenc

Oktató: Felhőfalvy Erika

 

Óraszám: heti 2 óra

 

Tantárgykód: NGF_IT003_2

Hét

Szóbeli

Írásbeli

1.

Hobbi és képleírás - Hobby, and Free time / Picture description

Revision: Present Simple and Continuous

2.

Hobbi és képleírás - Hobby, and Free time / Picture description

Simple Future - Egyszerű jövő idő

3.

Entertainment - Szórakozás

Simple Future - Egyszerű jövő idő

4.

Entertainment- Szóraozás

Gerund - Ing-es alak

5.

Sport and healthy way of life - Sport és egészséges életmód

Modal verbs - can / could /have to

6.

Sport and healthy way of life - Sport és egészséges életmód

 

Modal verbs - should / shouldn't

7.

Zárthelyi dolgozat I. - Written test

I. zárthelyi dolgozat - Written test

 

8.

Meals and Eating out - Étkezés

Adjectives - Melléknevek fokozása

9.

Meals and Eating out - Étkezés

Comparism - Hasonlítás

10.

Shopping - Vásárlás

Comparism  - Hasonlítás

11.

Shopping - Vásárlás

Quantifiers - Mennyiségjelzők

12.

Weather and clothing - Időjárás és öltözködés

Quantifiers - Mennyiségjelzők

13.

Revision

Revision

14.

Szóbeli beszámoló: adott téma kifejtése, egy szituáció megoldása vagy képleírás (Oral exam

 

Zárthelyi dolgozat II. (Test)

 

 

Kötelező irodalom:

-         oktató által összeállított segédanyag

-         Némethné Hock Ildikó (1993) Társalgás, szituációk, képleírások. Lexika Kiadó

 

Követelmény:

-         részvétel a tanórák 60%-án

-         2 db zárthelyi dolgozat teljesítése az írásbeli órák tananyagából

-         szóbeli számonkérések teljesítése

-         szódolgozatok a szóbelis órák olvasmányaiból

-         házi feladatok (fordítások, levelek) elkészítése

 

 Értékelés:

-         30 % 2 db ZH

-         30 % szóbeli számonkérés

-         20 % órai munka

-         20 % házi feladat

 

ZH értékelés:

 

-         1-59 %           Þ 1

-         60-69 %         Þ 2

-         70-79 %         Þ 3

-         80-89 %         Þ 4

-         90-100 %      Þ 5

 

 

 

Idegen Nyelvi Oktatási Központ Eseménynaptára

Szenátusi Ülés 2019. március 25. 14:00 - 16:00
Elektronikus ZH nap 2019. március 27.
Véradás 2019. március 27. 10:00 - 16:00