Dr. Csendes Ferenc PhD tantárgyprogramjai

 

Széchenyi István Egyetem

Idegen Nyelvi Oktatási Központ

 

TANTÁRGYPROGRAM

 

SZAK

TAGOZAT

SZAKIRÁNY

 

A tantárgy tantervi címe:

Műszaki Idegen Nyelv

Az oktatásért felelős tanszék:

A tantárgy kód: M_itoo3_1

 Idegen Nyelvi Oktatási Központ

A tantárgyprogramot készítette:

Dr. Csendes Ferenc

Dátum: 2013.09.05.

 

1. A tantárgy szerepe a szakképzés céljának megvalósításában:

a hallgatók felkészítése a BME szakmai középfokú szóbeli és írásbeli nyelvvizsgára

 

2. A tantárgy témájának szakmai háttere, indokoltsága:

A kurzus célja, hogy a hallgató képes legyen

- bármilyen szakmai témáról véleményét kifejteni, párbeszédet folytatni

- szakmai szituációs feladatokban aktívan részt venni, a mérnöki élet szituációiban idegen nyelven hatékonyan kommunikálni

- idegen nyelvű szakmai szöveget magyarra fordítani

- idegen nyelvű szakmai szöveget magyarul értelmezni

- fogalmazást írni adott szempontok figyelembevételével

 

 

3. Tantárgyi jellemzők:

Oktatott félévek száma:

2

Javasolt tanrendi hely

Félévi követelmény

Oktatási félév

 

Félév:

vizsga

félévközi értékelés

páros

páratlan

mindkettő

Törzsanyag

 

 

 

 

 

 

Kötelezően választható

 

 

 

 

 

 

Szabadon választható

 

 

  X

 

 

  X

Heti óraszám

Kontaktóra

konzultációs óra

önálló hallgatói munka

4

-

4

Előtanulmányi feltételek:

 

sikeres szintfelmérő

               

 

4. Tanagyag tartalma oktatási hétre bontva:

1-13. hét

I.félév

 

1.   Automation. 

Melléknév, erős ragozás.

 

2 Ergonomics.

Melléknév: gyenge és vegyes ragozás.

 

3.   Environmental issues

Igeidők

 

4.   Energy

Vonatkozó névmások.

 

5.   Virtual reality.

Vonzatos igék. Feltételes mód.

     

 

6. New technologies

Vonzatos igék és feltételes mód gyakorlása.

 

7.Computers

 Olvasásértési feladatok.

 

8.   Space research.

Melléknevek

 

9.   Quality and quantity

A szenvedő szerkezet.

 

10. Labour safety

Főnévi igeneves szerkezetek.

 

 

 

11.   Car industry

Főnévi igeneves szerkezetek gyakorlása.

 

12.   Recycling

Vonatkozó mellékmondat.

 

13.   Inventions and investors.

 A vonatkozó mellékmondat gyakorlása.

 

 

 

 

 

 

 

Kötelező irodalom:

Dohár Péter :Kis Angol Nyelvtan

BME vizsgaanyagok

                            

5. Félévközi hallgatói munka:

Követelmény: 2 írásos számonkérés 60%

                        Órai munka 20%

                        Házi feladatok 20%

 

Értékelés módja: 0-60%-1 61-70%-2 71-80%-3 81-90%-4 91-100%-5

 

 

Az oktatáshoz szükséges és rendelkezésre álló tárgyi feltételek: multimédia labor az önálló hallgatói munkához, audió- és videó anyagok.

 

Győr,2013.09.05.

 

                             Dr. Csendes Ferenc

 

              ________________________                            _________________________                      

Egyetemi docens

 

 Széchenyi István Egyetem

Idegen Nyelvi Oktatási Központ

 

TANTÁRGYPROGRAM

 

SZAK

TAGOZAT

SZAKIRÁNY

 

A tantárgy tantervi címe:

Idegennyelvi Kommunikáció

Az oktatásért felelős tanszék:

A tantárgy kód:F IT-012_1

 Idegen Nyelvi Oktatási Központ

A tantárgyprogramot készítette:

Dr. Csendes Ferenc

Dátum: 2013.09.05.

 

1. A tantárgy szerepe a szakképzés céljának megvalósításában:

Az FSZ képzésben résztvevő Kereskedelmi és Reklámszervező Menedzser Asszisztens hallgatók felkészítése eredményes írásbeli és szóbeli kommunikációs tevékenységre

 

2. A tantárgy témájának szakmai háttere, indokoltsága:

A kurzus célja, hogy a hallgató képes legyen

- bármilyen szakmai témáról véleményét kifejteni, párbeszédet folytatni

- szakmai szituációs feladatokban aktívan részt venni, a való élet szituációiban idegen nyelven hatékonyan kommunikálni

- idegen nyelvű szakmai szöveget magyarra fordítani

- idegen nyelvű szakmai szöveget magyarul értelmezni

- fogalmazást írni adott szempontok figyelembevételével

 

 

3. Tantárgyi jellemzők:

Oktatott félévek száma:

2

Javasolt tanrendi hely

Félévi követelmény

Oktatási félév

 

Félév:

vizsga

félévközi értékelés

páros

páratlan

mindkettő

Törzsanyag

 

 

 

 

 

 

Kötelezően választható

 

 

 

 

 

 

Szabadon választható

 

 

  X

 

 

  X

Heti óraszám 2

Kontaktóra

konzultációs óra

önálló hallgatói munka

2

-

2

Előtanulmányi feltételek: -

 

 

               

 

4. Tanagyag tartalma oktatási hétre bontva:

1-14. hét

I.félév

 

1.   The meaning of the term „ commerce and advertising” 

Mondatok transzformációja

 

2    New technologies in telecommunication

 Szókincsfejlesztés

 

3.   Environmental issues

Igeidők

 

4.   Innovation

Infinitive

 

5.   Commercial Management

Vonzatos igék. Feltételes mód.

 

6. Freight and Payment

Vonzatos igék és feltételes mód gyakorlása.

 

7.Computers - Infocommunication

 Olvasásértési feladatok. Hallásértés

 

8.   BBC Ethic Codex

Gerund

 

9.   Outdoor Advertising

A szenvedő szerkezet.

 

10. Trade

Gapfilling

 

11.   Commercial Consultancy

Grafikonelemzés szóban

 

12.   Advertising Issues

Szövegértési feladatok

 

13.   Business Intelligence

 Hallásértés

 

 

14. Commerce and Advertising Overview

Hallásértés

 

 

 

 

 

 

Kötelező irodalom:

Basics of commercial studies

http//www.scribd.com

 

5. Félévközi hallgatói munka:

Követelmény: 2 írásos számonkérés 60%

                        Órai munka 20%

                        Házi feladatok 20%

 

Értékelés módja: 0-60%-1 61-70%-2 71-80%-3 81-90%-4 91-100%-5

 

 

Az oktatáshoz szükséges és rendelkezésre álló tárgyi feltételek: multimédia labor az önálló hallgatói munkához, audió- és videó anyagok.

 

Győr, 2013.09.15.

                             Dr. Csendes Ferenc

 

              ________________________                            _________________________                      

Egyetemi docens

 

 

 Széchenyi István Egyetem

Idegen Nyelvi Oktatási Központ

 

TANTÁRGYPROGRAM

 

SZAK

TAGOZAT

SZAKIRÁNY

 

A tantárgy tantervi címe:

Idegennyelvi Kommunikáció

Az oktatásért felelős tanszék:

A tantárgy kód: NGF IT-001  - 2

 Idegen Nyelvi Oktatási Központ

A tantárgyprogramot készítette:

Dr. Csendes Ferenc

Dátum: 2011.01.31.

 1. A tantárgy szerepe a szakképzés céljának megvalósításában:

Az FSZ képzésben résztvevő Kereskedelmi és Reklámszervező Menedzser Asszisztens hallgatók felkészítése eredményes írásbeli és szóbeli kommunikációs tevékenységre

 2. A tantárgy témájának szakmai háttere, indokoltsága:

A kurzus célja, hogy a hallgató képes legyen

- bármilyen szakmai témáról véleményét kifejteni, párbeszédet folytatni

- szakmai szituációs feladatokban aktívan részt venni, a való élet szituációiban idegen nyelven hatékonyan kommunikálni

- idegen nyelvű szakmai szöveget magyarra fordítani

- idegen nyelvű szakmai szöveget magyarul értelmezni

- fogalmazást írni adott szempontok figyelembevételével

 3. Tantárgyi jellemzők:

Oktatott félévek száma:

2

Javasolt tanrendi hely

Félévi követelmény

Oktatási félév

 

Félév:

vizsga

félévközi értékelés

páros

páratlan

mindkettő

Törzsanyag

 

 

 

 

 

 

Kötelezően választható

 

 

 

 

 

 

Szabadon választható

 

 

  X

 

 

  X

Heti óraszám 2

Kontaktóra

konzultációs óra

önálló hallgatói munka

2

-

2

Előtanulmányi feltételek: -

 

 

               

 

4. Tanagyag tartalma oktatási hétre bontva:

1-14. hét

II.félév

 1.   The meaning of the term „ commmerce and advertising”” 

Mondatok transzformációja

 2    Leadership

 Szókincsfejlesztés

 3.   Competition

Igeidők

 4.   Quality

Infinitive

 5.   Measuring Quality

Vonzatos igék. Feltételes mód.

 6. Organisations

Vonzatos igék és feltételes mód gyakorlása.

 7.Computers - Infocommunication

 Olvasásértési feladatok. Hallásértés

 8.   Money

Gerun

 9.   Ethics

A szenvedő szerkezet.

 10. Strategy

Gapfilling

 11.   Employment

Grafikonelemzés szóban

 12.   Cultures

Szövegértési feladatok

 13.   Brands

 Hallásértés

 14. Overview

Hallásértés

 Kötelező irodalom:

Basics of  advertising and commerce:

http//www.scribd.com

 5. Félévközi hallgatói munka:

Követelmény: 2 írásos számonkérés 60%

                        Órai munka 20%

                        Házi feladatok 20%

 Értékelés módja: 0-60%-1 61-70%-2 71-80%-3 81-90%-4 91-100%-5

  Az oktatáshoz szükséges és rendelkezésre álló tárgyi feltételek: multimédia labor az önálló hallgatói munkához, audió- és videó anyagok.

 Győr, 2012.09.15.

                             Dr. Csendes Ferenc

 

              ________________________                            _________________________                      

Egyetemi docens

 

 

Széchenyi István Egyetem

Idegen Nyelvi Oktatási Központ 

TANTÁRGYPROGRAM

 

SZAK

TAGOZAT

SZAKIRÁNY

 

A tantárgy tantervi címe:

Idegennyelvi Kommunikáció

Az oktatásért felelős tanszék:

A tantárgy kód: NGF IT-001  - 1

 Idegen Nyelvi Oktatási Központ

A tantárgyprogramot készítette:

Dr. Csendes Ferenc

Dátum: 2011.09.05.

 1. A tantárgy szerepe a szakképzés céljának megvalósításában:

Az FSZ képzésben résztvevő Kereskedelmi és Reklámszervező Menedzser Asszisztens hallgatók felkészítése eredményes írásbeli és szóbeli kommunikációs tevékenységre

 2. A tantárgy témájának szakmai háttere, indokoltsága:

A kurzus célja, hogy a hallgató képes legyen

- bármilyen szakmai témáról véleményét kifejteni, párbeszédet folytatni

- szakmai szituációs feladatokban aktívan részt venni, a való élet szituációiban idegen nyelven hatékonyan kommunikálni

- idegen nyelvű szakmai szöveget magyarra fordítani

- idegen nyelvű szakmai szöveget magyarul értelmezni

- fogalmazást írni adott szempontok figyelembevételével

 3. Tantárgyi jellemzők:

Oktatott félévek száma:

2

Javasolt tanrendi hely

Félévi követelmény

Oktatási félév

 

Félév:

vizsga

félévközi értékelés

páros

páratlan

mindkettő

Törzsanyag

 

 

 

 

 

 

Kötelezően választható

 

 

 

 

 

 

Szabadon választható

 

 

  X

 

 

  X

Heti óraszám 2

Kontaktóra

konzultációs óra

önálló hallgatói munka

2

-

2

Előtanulmányi feltételek: -

 

 

               

 4. Tanagyag tartalma oktatási hétre bontva:

1-14. hét

I.félév

 1.   The meaning of the term „ commerce and advertising” 

Mondatok transzformációja

 2    New technologies in telecommunication

 Szókincsfejlesztés

 3.   Environmental issues

Igeidők

 4.   Innovation

Infinitive

 5.   Commercial Management

Vonzatos igék. Feltételes mód.

 6. Freight and Payment

Vonzatos igék és feltételes mód gyakorlása.

 7.Computers - Infocommunication

 Olvasásértési feladatok. Hallásértés

 8.   BBC Ethic Codex

Gerund

 9.   Outdoor Advertising

A szenvedő szerkezet.

 10. Trade

Gapfilling

 11.   Commercial Consultancy

Grafikonelemzés szóban

 12.   Advertising Issues

Szövegértési feladatok

 13.   Business Intelligence

 Hallásértés

 14. Commerce and Advertising Overview

Hallásértés

 Kötelező irodalom:

Basics of commercial studies

http//www.scribd.com

 5. Félévközi hallgatói munka:

Követelmény: 2 írásos számonkérés 60%

                        Órai munka 20%

                        Házi feladatok 20%

 Értékelés módja: 0-60%-1 61-70%-2 71-80%-3 81-90%-4 91-100%-5

  Az oktatáshoz szükséges és rendelkezésre álló tárgyi feltételek: multimédia labor az önálló hallgatói munkához, audió- és videó anyagok.

 Győr, 2012.09.15.

                             Dr. Csendes Ferenc

 

              ________________________                            _________________________                      

Egyetemi docens

 

 

Széchenyi István Egyetem

Idegen Nyelvi Oktatási Központ

 

TANTÁRGYPROGRAM

 

SZAK

TAGOZAT

SZAKIRÁNY

 

A tantárgy tantervi címe:

Idegennyelvi Kommunikáció

Az oktatásért felelős tanszék:

A tantárgy kód: NGF IT-001  - 1

 Idegen Nyelvi Oktatási Központ

A tantárgyprogramot készítette:

Dr. Csendes Ferenc

Dátum: 2011.09.05.

 1. A tantárgy szerepe a szakképzés céljának megvalósításában:

Az FSZ képzésben résztvevő Kereskedelmi és Reklámszervező Menedzser Asszisztens hallgatók felkészítése eredményes írásbeli és szóbeli kommunikációs tevékenységre

 2. A tantárgy témájának szakmai háttere, indokoltsága:

A kurzus célja, hogy a hallgató képes legyen

- bármilyen szakmai témáról véleményét kifejteni, párbeszédet folytatni

- szakmai szituációs feladatokban aktívan részt venni, a való élet szituációiban idegen nyelven hatékonyan kommunikálni

- idegen nyelvű szakmai szöveget magyarra fordítani

- idegen nyelvű szakmai szöveget magyarul értelmezni

- fogalmazást írni adott szempontok figyelembevételével

 

3. Tantárgyi jellemzők:

Oktatott félévek száma:

2

Javasolt tanrendi hely

Félévi követelmény

Oktatási félév

 

Félév:

vizsga

félévközi értékelés

páros

páratlan

mindkettő

Törzsanyag

 

 

 

 

 

 

Kötelezően választható

 

 

 

 

 

 

Szabadon választható

 

 

  X

 

 

  X

Heti óraszám 2

Kontaktóra

konzultációs óra

önálló hallgatói munka

2

-

2

Előtanulmányi feltételek: -

 

 

               

 4. Tanagyag tartalma oktatási hétre bontva:

1-14. hét

I.félév

 1.   The meaning of the term „ commerce and advertising” 

Mondatok transzformációja

 2    New technologies in telecommunication

 Szókincsfejlesztés

 3.   Environmental issues

Igeidők

 4.   Innovation

Infinitive

 5.   Commercial Management

Vonzatos igék. Feltételes mód.

 6. Freight and Payment

Vonzatos igék és feltételes mód gyakorlása.

 7.Computers - Infocommunication

 Olvasásértési feladatok. Hallásértés

 8.   BBC Ethic Codex

Gerund

 9.   Outdoor Advertising

A szenvedő szerkezet.

 10. Trade

Gapfilling

 11.   Commercial Consultancy

Grafikonelemzés szóban

 12.   Advertising Issues

Szövegértési feladatok

 13.   Business Intelligence

 Hallásértés

 14. Commerce and Advertising Overview

Hallásértés

 

 Kötelező irodalom:

Basics of commercial studies

http//www.scribd.com

 5. Félévközi hallgatói munka:

Követelmény: 2 írásos számonkérés 60%

                        Órai munka 20%

                        Házi feladatok 20%

 

Értékelés módja: 0-60%-1 61-70%-2 71-80%-3 81-90%-4 91-100%-5

 Az oktatáshoz szükséges és rendelkezésre álló tárgyi feltételek: multimédia labor az önálló hallgatói munkához, audió- és videó anyagok.

 

Győr, 2012.09.15.

                             Dr. Csendes Ferenc

 

              ________________________                            _________________________                      

Egyetemi docens

 

 

Széchenyi István Egyetem

 Idegen Nyelvi Oktatási Központ

 

TANTÁRGYPROGRAM

 

SZAK

TAGOZAT

SZAKIRÁNY

 

A tantárgy tantervi címe:

Idegennyelvi Kommunikáció

Az oktatásért felelős tanszék:

A tantárgy kód: NGF IT-001  - 2

Idegen Nyelvi Oktatási Központ

A tantárgyprogramot készítette:

Dr. Csendes Ferenc

 

 1. A tantárgy szerepe a szakképzés céljának megvalósításában:

Az FSZ képzésben résztvevő Logisztikai Menedzser Asszisztens hallgatók felkészítése eredményes írásbeli és szóbeli kommunikációs tevékenységre

 2. A tantárgy témájának szakmai háttere, indokoltsága:

A kurzus célja, hogy a hallgató képes legyen

- bármilyen szakmai témáról véleményét kifejteni, párbeszédet folytatni

- szakmai szituációs feladatokban aktívan részt venni, a való élet szituációiban idegen nyelven hatékonyan kommunikálni

- idegen nyelvű szakmai szöveget magyarra fordítani

- idegen nyelvű szakmai szöveget magyarul értelmezni

- fogalmazást írni adott szempontok figyelembevételével

 3. Tantárgyi jellemzők:

Oktatott félévek száma:

2

Javasolt tanrendi hely

Félévi követelmény

Oktatási félév

 

Félév:

vizsga

félévközi értékelés

páros

páratlan

mindkettő

Törzsanyag

 

 

 

 

 

 

Kötelezően választható

 

 

 

 

 

 

Szabadon választható

 

 

X

 

 

X

Heti óraszám 2

Kontaktóra

konzultációs óra

önálló hallgatói munka

2

-

2

Előtanulmányi feltételek: -

 

 

               

 4. Tanagyag tartalma oktatási hétre bontva:

1-14. hét

II.félév

 1.   The meaning of the term „ logistics"

Mondatok transzformációja

 2    New technologies in telecommunication

Szókincsfejlesztés

 3.   Environmental issues

Igeidők

 4.   Energy

Infinitive

 5.   Logistics Management

Vonzatos igék. Feltételes mód.

 6. Freight and Payment

Vonzatos igék és feltételes mód gyakorlása.

 7.Computers - Infocommunication

Olvasásértési feladatok. Hallásértés

 8.   Third Party Logistics

Gerund

 9.   Supply Chain

A szenvedő szerkezet.

 10. Labour safety

Gapfilling

 11.   Logistics Consultancy

Grafikonelemzés szóban

 12.   Warehousing

Szövegértési feladatok

 13.   Business Intelligence

Hallásértés

 14. Logistics Overview

Hallásértés

  Kötelező irodalom:

Basics of logistics study:

http//www.scribd.com

 5. Félévközi hallgatói munka:

Követelmény: 2 írásos számonkérés 60%

Órai munka 20%

Házi feladatok 20%

 Értékelés módja: 0-60%-1 61-70%-2 71-80%-3 81-90%-4 91-100%-5

 Az oktatáshoz szükséges és rendelkezésre álló tárgyi feltételek: multimédia labor az önálló hallgatói munkához, audió- és videó anyagok.

 Dr. Csendes Ferenc

 ________________________                            _________________________

Egyetemi docens

 

 Széchenyi István Egyetem

Idegen Nyelvi Oktatási Központ

 

TANTÁRGYPROGRAM

 

SZAK

TAGOZAT

SZAKIRÁNY

 

A tantárgy tantervi címe:

BME angol szakmai középfokra felkészítő

Az oktatásért felelős tanszék:

A tantárgy kód: NGB IT-021

Idegen Nyelvi Oktatási Központ

A tantárgyprogramot készítette:

Dr. Csendes Ferenc

 

 1. A tantárgy szerepe a szakképzés céljának megvalósításában:

a hallgatók felkészítése a BME szakmai középfokú szóbeli és írásbeli nyelvvizsgára

 2. A tantárgy témájának szakmai háttere, indokoltsága:

A kurzus célja, hogy a hallgató képes legyen

- bármilyen szakmai témáról véleményét kifejteni, párbeszédet folytatni

- szakmai szituációs feladatokban aktívan részt venni, a mérnöki élet szituációiban idegen nyelven hatékonyan kommunikálni

- idegen nyelvű szakmai szöveget magyarra fordítani

- idegen nyelvű szakmai szöveget magyarul értelmezni

- fogalmazást írni adott szempontok figyelembevételével

 3. Tantárgyi jellemzők:

Oktatott félévek száma:

2

Javasolt tanrendi hely

Félévi követelmény

Oktatási félév

 

Félév:

vizsga

félévközi értékelés

páros

páratlan

mindkettő

Törzsanyag

 

 

 

 

 

 

Kötelezően választható

 

 

 

 

 

 

Szabadon választható

 

 

X

 

 

X

Heti óraszám 4

Kontaktóra

konzultációs óra

önálló hallgatói munka

4

-

4

Előtanulmányi feltételek:

 

sikeres szintfelmérő

               

 4. Tanagyag tartalma oktatási hétre bontva:

1-14. hét

I.félév

 1.   Automation.

Mondatok transzformációja

 2    New technologies in telecommunication

Szókincsfejlesztés

 3.   Environmental issues

Igeidők

 4.   Energy

Infinitive - Hallásértés

 5.   Virtual reality.

Vonzatos igék. Feltételes mód.

 6. New technologies in communication

Vonzatos igék és feltételes mód gyakorlása.

 7.Computers

Olvasásértési feladatok. Hallásértés

 8.   Space research.

Gerund - Hallásértés

 9.   Recycling

A szenvedő szerkezet.

 10. Labour safety

Gapfilling

 11.   Car industry

Grafikonelemzés szóban

 12.   From wheels to space shuttles

Szövegértési feladatok

 13.   Inventions and investors.

Grafikonelemzés írásban

 14. Overview

Hallásértés

  Kötelező irodalom:

Dohár Péter :Kis Angol Nyelvtan

BME vizsgaanyagok

 5. Félévközi hallgatói munka:

Követelmény: 2 írásos számonkérés 60%

Órai munka 20%

Házi feladatok 20%

 Értékelés módja: 0-60%-1 61-70%-2 71-80%-3 81-90%-4 91-100%-5

  Az oktatáshoz szükséges és rendelkezésre álló tárgyi feltételek: multimédia labor az önálló hallgatói munkához, audió- és videó anyagok.

 Dr. Csendes Ferenc

 

________________________                            _________________________

Egyetemi docens

 

 


 

 

 

Idegen Nyelvi Oktatási Központ Eseménynaptára

Szenátusi Ülés 2019. március 25. 14:00 - 16:00
Elektronikus ZH nap 2019. március 27.
Véradás 2019. március 27. 10:00 - 16:00