Gibicsár Katalin tantárgyprogramjai

 

Tantárgyprogram az Angol középfokú nyelvvizsgára felkészítő tantárgyhoz 

 

Az oktatásért felelős: Idegen Nyelvi Oktatási Központ

Tantárgyfelelős: dr. Csendes Ferenc

Oktató: Gibicsár Katalin

 

Óraszám: heti 4 óra (2 óra szóbeli, 2 óra írásbeli)

 

Tantárgykód: NGB_IT001_2

 

Hét

Szóbeli

Írásbeli

1.

A munka világa (The world of work)

Szükségszerűséget kifejező módbeli segédigék - Modal verbs expressing necessity

2.

A munka világa (The world of work)

Képességet kifejező módbeli segédigék - Modal verbs expressing ability

3.

Környezetvédelem - Environment protection

Lehetőséget kifejező módbeli segédigék - Modal verbs expressing possibility

4.

Környezetvédelem - Environment protection

Bizonyosságot kifejező módbeli segédigék - Modal verbs expressing probability + Hivatalos levelek - Formal letters

5.

Utazás (Tourism, holidays and transport)

Feltételes mód - Conditionals

 

6.

Utazás (Tourism, holidays and transport)

Feltételes mód - Conditionals

 

7.

Média és kommunikáció - The media and communication

Zárthelyi dolgozat 1.

8.

Szokások és ünnepek (Customs and celebrations)

Szenvedő szerkezet - Passive Voice

9.

Szokások és ünnepek (Customs and celebrations)

Szenvedő szerkezet - Passive Voice

10.

Időjárás és éghajlat (Weather and climate)

Függő beszéd - Reported Speech

11.

Időjárás és éghajlat (Weather and climate)

Függő beszéd - Reported Speech

12.

Étkezés, ételek (Food and eating out)

Vonatkozói névmások, vonatkozói mellékmondatok 1.

13.

Étkezés, ételek (Food and eating out)

Vonatkozói névmások, vonatkozói mellékmondatok 2.

14.

Szóbeli beszámoló: témakörök

Zárthelyi dolgozat 2.

 

Kötelező irodalom:

 

-         szóbeli: James Gault: New Headway Talking Points - Témakörök és gyakorlás a szóbeli vizsgákra (Oxford University Press)

-         oktató által összeállított jegyzet

 

Követelmény:

 

-         részvétel a tanórákon - 3-3 hiányzás megengedett

-         2 db zárthelyi dolgozat teljesítése az írásbeli órák tananyagából

-         szóbeli számonkérések teljesítése

-         szódolgozatok a szóbelis órák olvasmányaiból

-         házi feladatok (fordítás, levél) elkészítése

 

Elkészítendő feladatok, házi feladatok:

 

-         egy darab hivatalos levél

-         egy darab magyarról angolra fordítás

 

-         egy szóbeli beszámoló az alábbi témakörök alapján:

a)      Magyarország és Nagy Britannia időjárási jellemzői (2 fő)

b)     Angol és amerikai ünnepi hagyományok bemutatása (angol: Guy Fawkes Night, Halloween, Karácsony, amerikai: Hálaadás) (4 fő)

c)      Angol étkezési szokások bemutatása (1 fő)

d)     Tipikus angol ételek és receptjeik (1 fő)

e)      A brit oktatási rendszer bemutatása (1 fő)

f)       Az amerikai oktatási rendszer bemutatása (1 fő)

g)     Veszélyeztetett állatok (1-2 fő)

h)     London nevezetességei: Tower of London, Buckingham Palace, Houses of Parliament, Saint Paul's Cathedral, etc.) (4-5 fő)

 

Értékelés:

 

-         40 % 2 db ZH

-         30 % szóbeli számonkérések

-         15 % órai munka

-         15 % házi feladat

 

ZH értékelés:

 

-         1-59 %            Þ 1

-         60-69 %          Þ 2

-         70-79 %          Þ 3

-         80-89 %          Þ 4

-         90-100 %        Þ 5

 

 

Tantárgyprogram az Angol középfokú nyelvvizsgára felkészítő tantárgyhoz 

 

Az oktatásért felelős: Idegen Nyelvi Oktatási Központ

Tantárgyfelelős: dr. Csendes Ferenc

Oktatók: Gibicsár Katalin (írásbeli)

Natasha Bailey (szóbeli)

 

Óraszám: heti 4 óra (2 óra szóbeli, 2 óra írásbeli)

 

Tantárgykód: NGB_IT001_2

 

Hét

Szóbeli

Írásbeli

1.

Natasha Bailey

Szükségszerűséget kifejező módbeli segédigék - Modal verbs expressing necessity

2.

Képességet kifejező módbeli segédigék - Modal verbs expressing ability

3.

Lehetőséget kifejező módbeli segédigék - Modal verbs expressing possibility

4.

Bizonyosságot kifejező módbeli segédigék - Modal verbs expressing probability + Hivatalos levelek - Formal letters

5.

Feltételes mód - Conditionals

6.

Feltételes mód - Conditionals

7.

Zárthelyi dolgozat 1.

8.

Szenvedő szerkezet - Passive Voice

9.

Szenvedő szerkezet - Passive Voice

10.

Függő beszéd - Reported Speech

11.

Függő beszéd - Reported Speech

12.

Vonatkozói névmások, vonatkozói mellékmondatok 1.

13.

Vonatkozói névmások, vonatkozói mellékmondatok 2.

14.

Zárthelyi dolgozat 2.

 

Kötelező irodalom az írásbelis órákhoz:

 

-         oktató által összeállított jegyzet

 

Követelmény az írásbelis órákhoz:

 

-         részvétel a tanórákon - 3 hiányzás megengedett

-         2 db zárthelyi dolgozat teljesítése az írásbeli órák tananyagából

-         házi feladatok (fordítás, levél) elkészítése

 

Elkészítendő feladatok, házi feladatok az írásbelis órákhoz:

 

-         egy darab hivatalos levél

-         egy darab magyarról angolra fordítás

 

Értékelés:

 

A végső értékelés a szóbeli órán elért eredményekkel összevetve történik.

 

-         40 % 2 db ZH

-         30 % szóbeli számonkérések

-         15 % órai munka

-         15 % házi feladat

 

ZH értékelés:

 

-         1-59 %            Þ 1

-         60-69 %          Þ 2

-         70-79 %          Þ 3

-         80-89 %          Þ 4

-         90-100 %        Þ 5

 

 

Tantárgyprogram a Szakmai idegen nyelv angol 2. tantárgyhoz gazdálkodási menedezserasszisztens szakos 2. évfolyamos hallgatóknak 

 

Az oktatásért felelős: Idegen Nyelvi Oktatási Központ

Tantárgyfelelős: dr. Csendes Ferenc

Oktató: Gibicsár Katalin

Tantárgykód: NGF_IT005_2

Óraszám: heti 6 óra (szóbeli és írásbeli)

 

Hét

Tananyag

 

Szóbeli + Írásbeli

1.

New developments (company developments): describing graphs and charts;

Present Continuous Tense

2.

New developments (personal developments): descriptive adjectives; Present Continuous Tense

3.

Arrangements (dates and schedules, getting connected): making arrangements; Present Continuous for the future

4.

Arrangements (arranging to meet): appointments and meetings; Present Continuous for the future

5.

Describing and comparing: descriptive adjectives; comparison; describing products and services

6.

Evaluating products: dimensions and specifications; Present Simple passive

7.

Life stories (success stories): others' lives; Past passive

Zárthelyi dolgozat 1.

8.

Life stories (making money): financial vocabulary; numbers; Past passive

9.

Life stories (company history): presenting a history of a company; Past passive

10.

Getting a job: recruitment process; personal qualities; likes and dislikes; verb + -ing

11.

Getting a job: applying for a job - documents; staff movements; present perfect and past simple

12.

The world of work: changing careers; future tenses;

13.

The world of work: work environments; too & not enough

14.

Szóbeli beszámoló a témakörökből

Zárthelyi dolgozat 2.

 

Kötelező irodalom:

 

-          David Grant & Robert McLarty: Business Basics Student's Book (New edition) (Oxford University Press)

-          oktató által összeállított segédanyagok

 

Ajánlott irodalom:

 

-          otthoni gyakorláshoz: http://www.oup.com/elt/global/products/businessbasics/

 

Követelmény:

 

-          részvétel a tanórákon - 3 hiányzás megengedett

-          2 db zárthelyi dolgozat teljesítése az írásbeli órák tananyagából

-          szóbeli számonkérés teljesítése

-          szódolgozatok a szóbelis órák olvasmányaiból

-          beadandó írásbeli házi feladatok elkészítése

 

Elkészítendő feladatok:

 

-          egy grafikon elemzése

-          önéletrajz angol nyelven

-          motivációs levél angol nyelven

-          egy szóbeli beszámoló az alábbi témakörök alapján:

i)        What's a meeting? [definition; who's who? - participants; how does it work? what happens there?; key words connected to meetings; etc.]

j)        Present an existing / potential product to the others [characteristics and specifications; advantages-disadvantages; etc] (Use Speaking exercise on page 89 as help)

k)      Describe a famous person's success story (from the world of business) [early life; education; family; work; achievements; etc.)

l)        Describe the history of a well-known company

m)   Recruitment documents: job advertisement; letter of application; CV [their characteristics]

n)     Some good tips for job hunting

o)      A perfect work environment [details of your ideal work environment]

 

Értékelés:

 

-          30 % 2 db ZH

-          30 % szóbeli számonkérés

-          15 % prezentáció

-          15 % órai munka

-          10 % házi feladat

 

ZH értékelés:

 

-          1-59 %                        Þ 1

-          60-69 %          Þ 2

-          70-79 %          Þ 3

-          80-89 %          Þ 4

-          90-100 %        Þ 5

 

 

 

Idegen Nyelvi Oktatási Központ Eseménynaptára

Téli záróvizsga időszak 2018. január 24. 00:00 - 2018. február 2. 23:55
Bejelentkezés 2018. január 25. 06:00 - 2018. február 3. 23:55
Vizsgaidőszak vége 2018. január 27.
Tantárgyválasztás 2018. január 29. 06:00 - 2018. február 3. 23:55