Pusztai Klaudia tantárgyprogramjai

Tárgy neve:                                        A természettudományok német szaknyelve

Tárgy kódja:                                      NGM_IT001_1

Óraszám:                                            heti 1x2

Számonkérés típusa:                          Folyamatos számonkérés (írásbeli és szóbeli)           

Teljesítményértékelés módja:             5 fokozatú

Tanszék neve:                                    INOK

Tantárgy oktatójának neve:               Pusztai Klaudia

 Tartalmi és félévi feldolgozásra vonatkozó információk:

 

Hetekre lebontott tananyag-feldolgozási terv:

1.

Einführung. Vorstellung des Kursinhalts

2.

Ingenieurwesen. Ingenieurwissenschaftliche Fachrichtungen. Tätigkeitsfelder von Ingenieuren. Das eigene Fachstudium.

Nominalisierung von Verben. Adjektive und häufige Suffixe.

3.

Mathematik auf Deutsch. Grundwortschatz zur Beschreibung von Veränderungen und Tendenzen.

Nominalisierung von Verben.

4.

Physik auf Deutsch. Grundbegriffe der Physik.

Trennbare und untrennbare Verben. Je…, desto…

5.

Physik auf Deutsch. Strom ohne Widerstand.

Partizipien. Passiv- und Passiversatzformen.

6.

Chemie auf Deutsch. Grundwortschatz zur Beschreibung von Stoffen.

Präpositionen. Adjektivdeklination.

7.

Chemie auf Deutsch. Der Sauerstoff.

Adjektivdeklination. Reflexive Verben.

8.

Aus der Automatisations- und Elektrotechnik. Die Fabrik der Zukunft.

zu+Infinitiv. Passivformen. Partizipien.

9.

Aus der Motorentechnik. Wie arbeitet ein Dieselmotor?

Nominalisierung von Verben. Passivformen.

10.

Aus der Motorentechnik. Wie arbeitet ein Katalysator?

Nominalisierung von Verben. Passiversatzformen. zu+Infinitiv.

11.

Biologie auf Deutsch. Grundbegriffe. Veränderung von Lebewesen durch Gentechnologie.

Nominalisierung von Verben. Passiv- und Passiversatzformen.

12.

Informatik auf Deutsch. Grundwortschatz. Neue Entwicklungen in der Informations- und Kommunikationstechnologie.

13.

Klausur

14.

Bewertung. Übersicht des Kursinhalts

Az ismeretek elsajátításához felhasználható írott tananyagok:

 az oktató által összeállított segédanyag a következő tankönyvek/források felhasználásával:

 1. Maria Steinmetz – Heiner Dintera: Deutsch für Ingenieure. Springer Verlag, 2014.
 2. Erich Zettl – Jörg Janssen – Heidrun Müller: Aus moderner Technik und Naturwissenschaft. Hueber Verlag, 1999.
 3. Sabine Both – Oliver Pechstein – Ilona Siehr: Wortschatzarbeit im naturwissenschaftlichen Unterricht – Biologie, Chemie, Physik
 4. www.lsi.hu
 5. www.ingenieurwesen-studieren.de
 6. www.dw.de (Serie: Motor mobil)

 

 

Számonkérési és értékelési információk (tantárgyi követelmények)

 a félévközi követelmények: aktív órai munka, házi feladatok, órai röpdolgozatok, 1 ZH.

Zárthelyi dolgozat és röpdolgozatok értékelése:

60% alatt elégtelen

60%-tól elégséges

70%-tól közepes

80%-tól

90%-tól jeles

Tárgy neve:                                        Középfokú nyelvvizsgára felkészítő 1. (német)

Tárgy kódja:                                      NGB_IT001_1

Óraszám:                                            heti 2x2

Számonkérés típusa:                          Folyamatos számonkérés (írásbeli és szóbeli)           

Teljesítményértékelés módja:             3 fokozatú

Tanszék neve:                                    INOK

Tantárgy oktatójának neve:               Pusztai Klaudia

 Tartalmi és félévi feldolgozásra vonatkozó információk:

 Hetekre lebontott tananyag-feldolgozási terv:

1.

Einführung. Vorstellung des Kursinhalts

Sprachprüfungen im Allgemeinen

2.

Mündliche Prüfung. Kontaktaufnahme

Prüfungsstrategie

3.

Leseverstehen

Texte und Überschriften

4.

Hörverstehen

Kurze Nachrichten und Aussagen

5.

Sprachbausteine Teil 1 (TELC)

6.

Sprachbausteine Teil 1 (TELC)

Leseverstehen Teil 3 (ÖSD)

7.

Klausur 1

8.

Schriftlicher Ausdruck. Nützliche Ausdrücke und Sätze

Persönlicher und halbinformeller Brief. E-Mail

9.

Schriftlicher Ausdruck

Bewerbungsbrief

10.

Schriftlicher Ausdruck

Beschwerdebrief. Leserbrief

11.

Mündliche Prüfung

Situationen

12.

Mündliche Prüfung

Diskussion (Zeitungsartikel)

13.

Klausur 2

14.

Bewertung. Übersicht des Kursinhalts. Weitere Übungen

 

 Az ismeretek elsajátításához felhasználható írott tananyagok:

 az oktató által összeállított segédanyag a következő tankönyvek/internetes források felhasználásával:

 1. Péntek Bernadett – Gárvány Hajnalka: Test- und Übungsbuch. TELC Mittelstufe B2
 2. Péntek Bernadett – Szombatiné Fülöp Ildikó: Test- und Übungsbuch. ÖSD Mittelstufe B2
 3. TELC, ÖSD, GOETHE, ECL, BME, ORIGÓ vizsgarendszerek honlapján elérhető mintafeladatok, információk
 4. Kulcsár Péter: Sprich einfach B2!
 5. Péntek Bernadett – Gárvány Hajnalka: Szóbeli feladatok a német emelt szintű érettségire és a nemzetközi nyelvvizsgákra (Pro-Kontra témák)
 6. Dömők Szilvia: Gyakorló német nyelvtan

 Számonkérési és értékelési információk (tantárgyi követelmények)

 a félévközi követelmények: aktív órai munka, házi feladatok, órai röpdolgozatok, 2 ZH.

Zárthelyi dolgozatok értékelése:

60% alatt nem felelt meg

60%-80% megfelelt

80%-tól jól megfelelt

 

 Tárgy neve:                                        Középfokú nyelvvizsgára felkészítő 2. (német)

Tárgy kódja:                                      NGB_IT001_2

Óraszám:                                            heti 2x2

Számonkérés típusa:                          Folyamatos számonkérés (írásbeli és szóbeli)           

Teljesítményértékelés módja:             3 fokozatú

Tanszék neve:                                    INOK

Tantárgy oktatójának neve:               Pusztai Klaudia

 Tartalmi és félévi feldolgozásra vonatkozó információk:

 Hetekre lebontott tananyag-feldolgozási terv:

1.

Einführung. Vorstellung des Kursinhalts

Sprachprüfungen im Allgemeinen

2.

Mündliche Prüfung. Kontaktaufnahme

Prüfungsstrategie

3.

Leseverstehen

Zeitungsartikel und Aufgaben.

4.

Hörverstehen

Rundfunk-Interview und Aussagen

5.

Sprachbausteine Teil 2 (TELC)

6.

Sprachbausteine Teil 2 (TELC)

Leseverstehen Teil 4 (ÖSD)

7.

Klausur 1

8.

Schriftlicher Ausdruck. Nützliche Ausdrücke und Sätze

Persönlicher und halbinformeller Brief. E-Mail

9.

Schriftlicher Ausdruck

Bewerbungsbrief

10.

Schriftlicher Ausdruck

Beschwerdebrief. Leserbrief

11.

Mündliche Prüfung

Präsentationen

12.

Mündliche Prüfung

Bildbeschreibung. Ein Thema präsentieren

13.

Klausur 2

14.

Bewertung. Übersicht des Kursinhalts. Weitere Übungen

 

 Az ismeretek elsajátításához felhasználható írott tananyagok:

 az oktató által összeállított segédanyag a következő tankönyvek/internetes források felhasználásával:

 1. Péntek Bernadett – Gárvány Hajnalka: Test- und Übungsbuch. TELC Mittelstufe B2
 2. Péntek Bernadett – Szombatiné Fülöp Ildikó: Test- und Übungsbuch. ÖSD Mittelstufe B2
 3. TELC, ÖSD, GOETHE, ECL, BME, ORIGÓ vizsgarendszerek honlapján elérhető mintafeladatok, információk
 4. Kulcsár Péter: Sprich einfach B2!
 5. Péntek Bernadett – Gárvány Hajnalka: Szóbeli feladatok a német emelt szintű érettségire és a nemzetközi nyelvvizsgákra (Pro-Kontra témák)
 6. Dömők Szilvia: Gyakorló német nyelvtan

 Számonkérési és értékelési információk (tantárgyi követelmények)

 a félévközi követelmények: aktív órai munka, házi feladatok, órai röpdolgozatok, 2 ZH.

Zárthelyi dolgozatok értékelése:

60% alatt nem felelt meg

60%-80% megfelelt

80%-tól jól megfelelt

 Tárgy neve:                                        Német szakmai nyelv; Fachsprache/Deutsch

Tárgy kódja:                                      NGM_IT002_1; NGM_IT202_1

Óraszám:                                            heti 1x2

Számonkérés típusa:                          Folyamatos számonkérés (írásbeli és szóbeli)           

Teljesítményértékelés módja:             5 fokozatú

Tanszék neve:                                    INOK

Tantárgy oktatójának neve:               Pusztai Klaudia

 Tartalmi és félévi feldolgozásra vonatkozó információk:

 

Hetekre lebontott tananyag-feldolgozási terv:

1.

Einführung. Vorstellung des Kursinhalts

2.

Technische Grundbegriffe

Präsens. Präteritum

3.

Verbrennungsmotoren

Perfekt. Plusquamperfekt

4.

Die Gasturbine

Futur I. Verben mit trennbaren und nicht trennbaren Präfixen

5.

Erklärung technischer Grundbriffe

sich-Verben. Das Verb „lassen”

6.

Das Viertaktprinzip

Die Modalverben

7.

Die vier Takte

Das Partizip. Das Passiv

8.

Der Ottomotor

Der Passiversatz. Infinitivkonstruktionen

9.

Der Ottomotor

Konstruktionen mit „sein/haben + zu + Infinitiv”. Finalsätze, Konstruktionen mit „ohne/anstatt + zu + Infinitiv”

10.

Der Dieselmotor

Wortfolge – Ein Überblick. Zweiteilige Konjunktionen

11.

Der Dieselmotor

Die Negation. Verben mit Präpositionen

12.

Zusammenfassung. Weitere Übungen

13.

Klausur

14.

Bewertung. Übersicht des Kursinhalts

Az ismeretek elsajátításához felhasználható írott tananyagok:

 az oktató által összeállított segédanyag a következő tankönyvek/források felhasználásával:

 1. Az oktató által összeállított tananyagok.
 2. Dömők Szilvia: Gyakorló német nyelvtan

 Számonkérési és értékelési információk (tantárgyi követelmények)

 a félévközi követelmények: aktív órai munka, házi feladatok, órai röpdolgozatok, 1 ZH.

Zárthelyi dolgozat és röpdolgozatok értékelése:

60% alatt elégtelen

60%-tól elégséges

70%-tól közepes

80%-tól

90%-tól jeles

 

Tárgy neve:                                        Járműipari szaknyelv 1. (német)

Tárgy kódja:                                      NGB_IT039_1

Óraszám:                                            heti 2x2

Számonkérés típusa:                          Folyamatos számonkérés (írásbeli és szóbeli)           

Teljesítményértékelés módja:             5 fokozatú

Tanszék neve:                                    INOK

Tantárgy oktatójának neve:               Pusztai Klaudia

 Tartalmi és félévi feldolgozásra vonatkozó információk:

 Hetekre lebontott tananyag-feldolgozási terv:

1.

Einführung. Vorstellung des Kursinhalts

Aufgaben zur Einführung:

Verkehrsmittel, Automarken, technische Grundbegriffe

2.

Berufe in der Automobilindustrie. Fahrzeugtypen

3.

Automobilausstellungen. Bekannte Persönlichkeiten

4.

PKW-Typen. Autoverkauf. Technische Daten

5.

Ausrüstungen eines Autos. Der Prozess der Auslieferung

6.

Das Aussehen eines Autos

7.

Klausur 1

8.

Die Innenausstattung eines Autos

9.

Reparaturarbeiten in einer Werkstatt. Auftragsscheine

10.

Technische Probleme. Sicherheit

11.

Werkzeuge und ihre Funktionsfelder

12.

Fehlersuche. Diagnosegeräte

13.

Klausur 2

14.

Bewertung. Übersicht des Kursinhalts. Zukunftsvorstellungen

 

 Az ismeretek elsajátításához felhasználható írott tananyagok :

 tankönyv:

a tanár által öszeállított segédanyag

kiegészítő források:

http://www.dw.de – Videoserie: Motor mobil

https://www.youtube.com/

https://audi.hu/de/

http://autopro.hu/

http://www.automobil-industrie.vogel.de/

http://www.vda.de/de/index.html

http://www.sueddeutsche.de/auto

http://www.fahrzeugindustrie.at/

 Számonkérési és értékelési információk (tantárgyi követelmények)

 a félévközi követelmények: aktív órai munka, házi feladatok, órai röpdolgozatok, 2 ZH.

Zárthelyi dolgozatok értékelése:

60% alatt elégtelen

60%-tól elégséges

70%-tól közepes

80%-tól

90%-tól jeles

 Tárgy neve:                                        Járműipari szaknyelv 2. (német)

Tárgy kódja:                                      NGB_IT039_2

Óraszám:                                            heti 2x2

Számonkérés típusa:                          Folyamatos számonkérés (írásbeli és szóbeli)           

Teljesítményértékelés módja:             5 fokozatú

Tanszék neve:                                    INOK

Tantárgy oktatójának neve:               Pusztai Klaudia

 Tartalmi és félévi feldolgozásra vonatkozó információk:

 Hetekre lebontott tananyag-feldolgozási terv:

1.

Einführung. Vorstellung des Kursinhalts

Aufgaben zur Wiederholung:

Verkehrsmittel, Werkzeuge und Geräte, technische Grundbegriffe

2.

Fahrzeug-Identifikationszeichen.

3.

Fahrzeugmanipulation. Autodiebstähle

4.

Unfalltypen. Unfallfolgen

5.

Verletzungen. Körperteile. Auszug aus einem Rettungsdienstbericht

6.

Null-Toleranz. Unfallsituationen

7.

Klausur 1

8.

Aktive und passive Sicherheit. Verkehrszeichen

9.

Der Airbag. Der Kindersitz

10.

Testbericht: VW Passat

Lesetext und Aufgabenblatt

11.

Testfahrt: Porsche

Video und Aufgabenblatt

12.

Das Motorrad: Teile. Bekleidung. Technische Daten

13.

Klausur 2

14.

Bewertung. Übersicht des Kursinhalts. Zukunftsvorstellungen

 

 Az ismeretek elsajátításához felhasználható írott tananyagok :

 tankönyv:

      a tanár által öszeállított segédanyag

kiegészítő források:

http://www.dw.de – Videoserie: Motor mobil

https://www.youtube.com/

https://audi.hu/de/

http://autopro.hu/

http://www.automobil-industrie.vogel.de/

http://www.vda.de/de/index.html

http://www.sueddeutsche.de/auto

http://www.fahrzeugindustrie.at/

 Számonkérési és értékelési információk (tantárgyi követelmények)

 a félévközi követelmények: aktív órai munka, házi feladatok, órai röpdolgozatok, 2 ZH.

Zárthelyi dolgozatok értékelése:

60% alatt elégtelen

60%-tól elégséges

70%-tól közepes

80%-tól

90%-tól jeles

 

 

  Tárgy neve:                                        Szakmai idegen nyelv 1. (angol)

Tárgy kódja:                                      NGF_IT012_1

Óraszám:                                            heti 1x2

Számonkérés típusa:                          Folyamatos számonkérés (írásbeli és szóbeli)           

Teljesítményértékelés módja:             5 fokozatú

Tanszék neve:                                    INOK

Tantárgy oktatójának neve:               Pusztai Klaudia

 Tartalmi és félévi feldolgozásra vonatkozó információk:

 Hetekre lebontott tananyag-feldolgozási terv:

1.

 Introduction. Placement test

2.

Unit 1 – New faces

Unit 2 – Around the office

3.

Unit 3 – Products and services

4.

Unit 4 – Time zones

5.

Unit 5 – On the phone

6.

Unit 6 – Placing an order

Unit 7 – Making a reservation

7.

Progress test 1

8.

Unit 8 – Getting around

9.

Unit 9 – About the company

Unit 10 – Routines

10.

Unit 11 – Small talk

Unit 12 – Getting personal

11.

Unit 13 – Entertaining

12.

Unit 14 – Getting help

Unit 15 – Working together

13.

Progress test 2

14.

Evaluation

 

 Az ismeretek elsajátításához felhasználható írott  tananyagok :

 tananyag és kiegészítő anyagok:

 1. Business Goals. Part I
 2. a tanár által összeállított segédanyag

 Számonkérési és értékelési információk (tantárgyi követelmények)

 a félévközi követelmények: aktív órai munka, házi feladatok, órai röpdolgozatok, 2 ZH.

Zárthelyi dolgozatok értékelése:

60% alatt elégtelen

60%-tól elégséges

70%-tól közepes

80%-tól

90%-tól jeles

 

 Tárgy neve:                                        Szakmai idegen nyelv III. (német)

Tárgy kódja:                                      NGF_IT012_3

Óraszám:                                            heti 1x2

Számonkérés típusa:                          Folyamatos számonkérés (írásbeli és szóbeli)           

Teljesítményértékelés módja:             5 fokozatú

Tanszék neve:                                    INOK

Tantárgy oktatójának neve:               Pusztai Klaudia

 Tartalmi és félévi feldolgozásra vonatkozó információk:

 Hetekre lebontott tananyag-feldolgozási terv:

1.

Bevezetés. A kurzus tartalmi elemeinek és követelményeinek ismertetése.

A hivatalos levelezés/telefonálás és az üzleti/kereskedelmi kommunikáció általános szabályai

2.

Információszerzés. Időpontegyeztetés

3.

Időpontok visszaigazolása. Foglalások intézése

4.

Foglalások visszaigazolása. Rendelések feladása

5.

Rendelések megválaszolása. Szállítási feltételek

6.

Fizetési feltételek. Fizetési emlékeztetők

7.

1. ZH

8.

Szerződés megírása. Hiányosságok és reklamációk

9.

Reklamációk megválaszolása. Meghívások

10.

Köszönőlevél. Gratulációk, jókívánságok és részvétnyilvánítás

11.

Állásajánlatok és pályázatok. Önéletrajz

12.

Elektronikus levelezés. Telefonálás

13.

2. ZH

14.

Értékelés. Kurzuszárás

 

 Az ismeretek elsajátításához felhasználható írott tananyagok:

 az oktató által összeállított segédanyag a következő tankönyvek/források felhasználásával:

 

 PONS – Praktikus irodai kommunikáció. Német (válogatott fejezetek)

 Számonkérési és értékelési információk (tantárgyi követelmények)

 a félévközi követelmények: aktív órai munka, házi feladatok, órai röpdolgozatok, 2 ZH.

Zárthelyi dolgozatok értékelése:

60% alatt elégtelen

60%-tól elégséges

70%-tól közepes

80%-tól

90%-tól jeles

 

Tárgy neve:                                        A természettudományok német szaknyelve

Tárgy kódja:                                      NGM_IT001_1

Óraszám:                                            heti 1x2

Számonkérés típusa:                          Folyamatos számonkérés (írásbeli és szóbeli)           

Teljesítményértékelés módja:             5 fokozatú

Tanszék neve:                                    INOK

Tantárgy oktatójának neve:               Pusztai Klaudia

 Tartalmi és félévi feldolgozásra vonatkozó információk:

 

Hetekre lebontott tananyag-feldolgozási terv:

1.

Einführung. Vorstellung des Kursinhalts

2.

Ingenieurwesen. Ingenieurwissenschaftliche Fachrichtungen. Tätigkeitsfelder von Ingenieuren. Das eigene Fachstudium.

Nominalisierung von Verben. Adjektive und häufige Suffixe.

3.

Mathematik auf Deutsch. Grundwortschatz zur Beschreibung von Veränderungen und Tendenzen.

Nominalisierung von Verben.

4.

Physik auf Deutsch. Grundbegriffe der Physik.

Trennbare und untrennbare Verben. Je…, desto…

5.

Physik auf Deutsch. Strom ohne Widerstand.

Partizipien. Passiv- und Passiversatzformen.

6.

Chemie auf Deutsch. Grundwortschatz zur Beschreibung von Stoffen.

Präpositionen. Adjektivdeklination.

7.

Chemie auf Deutsch. Der Sauerstoff.

Adjektivdeklination. Reflexive Verben.

8.

Aus der Automatisations- und Elektrotechnik. Die Fabrik der Zukunft.

zu+Infinitiv. Passivformen. Partizipien.

9.

Aus der Motorentechnik. Wie arbeitet ein Dieselmotor?

Nominalisierung von Verben. Passivformen.

10.

Aus der Motorentechnik. Wie arbeitet ein Katalysator?

Nominalisierung von Verben. Passiversatzformen. zu+Infinitiv.

11.

Biologie auf Deutsch. Grundbegriffe. Veränderung von Lebewesen durch Gentechnologie.

Nominalisierung von Verben. Passiv- und Passiversatzformen.

12.

Informatik auf Deutsch. Grundwortschatz. Neue Entwicklungen in der Informations- und Kommunikationstechnologie.

13.

Klausur

14.

Bewertung. Übersicht des Kursinhalts

Az ismeretek elsajátításához felhasználható írott tananyagok:

 az oktató által összeállított segédanyag a következő tankönyvek/források felhasználásával:

 1. Maria Steinmetz – Heiner Dintera: Deutsch für Ingenieure. Springer Verlag, 2014.
 2. Erich Zettl – Jörg Janssen – Heidrun Müller: Aus moderner Technik und Naturwissenschaft. Hueber Verlag, 1999.
 3. Sabine Both – Oliver Pechstein – Ilona Siehr: Wortschatzarbeit im naturwissenschaftlichen Unterricht – Biologie, Chemie, Physik
 4. www.lsi.hu
 5. www.ingenieurwesen-studieren.de
 6. www.dw.de (Serie: Motor mobil)

 

 

Számonkérési és értékelési információk (tantárgyi követelmények)

 a félévközi követelmények: aktív órai munka, házi feladatok, órai röpdolgozatok, 1 ZH.

Zárthelyi dolgozat és röpdolgozatok értékelése:

60% alatt elégtelen

60%-tól elégséges

70%-tól közepes

80%-tól

90%-tól jeles

Tárgy neve:                                        Angol irodai kommunikáció (Office English)

                                                           fakultatív/oktatói kurzus

Óraszám:                                            heti 1x2

Számonkérés típusa:                          Folyamatos számonkérés (írásbeli és szóbeli)           

Tanszék neve:                                    INOK

Tantárgy oktatójának neve:               Pusztai Klaudia

 Tartalmi és félévi feldolgozásra vonatkozó információk:

Hetekre lebontott tananyag-feldolgozási terv:

1.

An introduction to emails

2.

Formal and informal emails

3.

Writing and replying to enquiries

4.

Writing to colleagues, talking about deadlines and taking action

5.

Exchanging information

6.

Making and confirming arrangements

7.

Progress test 1

8.

Telephoning basics

9.

Exchanging and checking information

10.

Leaving and taking messages

11.

Making and confirming arrangements

12.

Making and dealing with complaints

13.

Making and reacting to proposals

14.

Progress test 2

Az ismeretek elsajátításához felhasználható írott tananyagok:

 az oktató által összeállított segédanyag a következő tankönyvek/források felhasználásával:

 1. Rebecca Chapman: Üzleti e-mail angol nyelven. Cornelsen, 2012.
 2. David Gordon Smith: Üzleti telefonbeszélgetés angol nyelven. Cornelsen, 2012.
 3. Paul Emmerson: Email English. Macmillan, 2004.

Számonkérési és értékelési információk (tantárgyi követelmények)

félévközi követelmények: aktív órai munka, házi feladatok, 2 összefoglaló teszt


 

Idegen Nyelvi Oktatási Központ Eseménynaptára

Nyári záróvizsga időszak a jogász szakon 2017. március 1. - 2017. június 16.
Selejtezés leadási határideje 2017. április 24. 00:00 - 2017. május 9. 23:55
Finanszírozási forma módosítására jelentkezés 2017. április 24. - 2017. április 29.
Munka ünnepe 2017. május 1.